2022 TYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımları

2022 TYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımları Nedir?

2022 TYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımları

2022 TYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımları Nelerdir? TYT ÖSYM Kimya konuları tamamen TYT sınavlarında çıkan Kimya sorularına uygun olarak, detaylı analizler neticesinde sizler için hazırlanıp eklenmiştir. TYT Kimya soru dağılımı TYT sınavlarında çıkan Kimya sorularına uygulanarak, detaylı analizler neticesinde sizler için hazırlanıp eklenmiştir.

Güncel olarak ÖSYM 2022 TYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımları aşağıda verilmiştir.

2022 TYT Kimya Konuları

 • Maddenin Sınıflandırılması

 • Maddenin Ortak Özellikleri

 • Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

 • Kimya Bilimi

  • Kimya Disiplinleri ve Çalışma Alanları

  • Kimyanın Sembolik Dİli
  • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvence
 • Atom ve Periyodik Sistem
  • Atom Modelleri
  • Atomun Yapısı
  • Periyodik Sistem
  • Periyodik Özellikler
  • Periyodik Sistemde Gruplar ve Özellikleri
  • Atomdaki Temel Tanecikler ve Eşitlikler
  • Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
 • Kimyasal Tür ve Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • Güçlü Etkileşimler
  • Kovalent Bağlı Moleküllerde Polarlık
  • Metalik Bağ
  • Zayıf Etkileşimler
  • Fiziksel ve Kimyasal Etkileşimler
 • Maddenin Halleri
  • Katılar
  • Sıvılar
  • Gazlar
  • Hal Değişimi
 • Doğa ve Kimya
  • Su ve Hayat
  • Çevre Kimyası
 • Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
  • Kimyanın Temel Kanunları
  • Mol Kavramı
  • Kimyasal Tepkimelerde Denkleştirme
  • Kimyasal Tepkime Türleri
  • Kimyasal Hesaplamalar
 • Karışımlar
  • Karışımların Özellikleri
  • Homojen ve Heterojen Karışımlar
  • Çözünme Süreci
  • Çözeltilerde Derişim
  • Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
 • Asitler, Bazlar ve Tuzlar
  • Asitler ve Bazlar
  • Asit Baz Deneyi
  • Asitler ve Bazların Tepkimeleri
  • Hayatımızdaki Asitler ve Bazlar
 • Kimya Her Yerde
  • Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
   • Polimerler
   • İlaç
   • Gıda

2022 TYT Kimya Soru Dağılımı

Soru Dağılımı 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Kimya Bilimi 1 2 3 3 3 4 4 2 1
Atomun Yapısı 1 1 2 2 1 1 2
Periyodik Tablo 1 1 1 2 1 1 4
Maddenin Halleri 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 1 1 1 3 5 1 3 2
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 2 2 2
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 1
Asit, Baz ve Tuz 1 1
Karışımlar 1 1 1 2 2 2 2 2 1
Kimya Her Yerde 1 1 2 1 1 1 1 1
SORU SAYISI 7 7 7 13 13 13 13 13 13 13

2022 TYT Kimya Testleri ve Denemeleri

YKS-AYT Kimya testlerini ve denemelerini online çözebilirsiniz.


Yorum Yaz