2022 TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

2022 TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı Nedir?

2022 TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

2022 TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı en güncel halini sizler için hazırladık. TYT Matematik dersine ait önceki yıllarda ÖSYM tarafından sorulan sorular ve konular şu şekildedir.

2022 (ÖSYM) TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımları güncel halidir.

2022 TYT Matematik Konuları

 • Temel Matematiğe Giriş
 • Sayı Çeşitleri Sonlu Toplam ve Faktöriyel
 • Bölme Bölünebilme
 • Bölünebilme Kuralları
 • Asal Çarpanlara Ayırma
 • EBOK EKOK
 • EBOK EKOK Problemleri
 • Sayı Çözümleme
 • Sayı Basamakları
 • Rasyonel Sayılar
 • Ondalık Sayılar
 • Rasyonel Sayılarda Sıralama
 • Basit Eşitsizlik
 • I. Dereceden Denklemler Bilinmeyenler ve Çözüm Kümeleri
 • Denklem Sistemleri
 • Mutlak Değer
 • Mutlak Değer ve Denklemleri
 • Mutlak Değer Eşitsizlikleri
 • Üslü Sayılar
 • Üslü Sayılarda Dört İşlem
 • Üslü Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Köklü Sayılar ve Özellikleri
 • Köklü Sayılarda Dört İşlem ve Eşlenik
 • İç İçe Kökler ve Sıralama
 • Ortak Çarpan Paranteze Alma
 • İki Kare Farkı ve Tam Kare İfadeler
 • Küp Açınımları
 • Pascal Üçgeni ve Yüksek Mertebeden Açılımlar
 • Üç Terimli İfadeler
 • Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi
 • Orantı Özellikleri ve Doğru Orantı
 • Ters Orantı ve Bileşik Orant
 • Aritmetik ve Geometrik Ortalamalar
 • Problemler
 • Kümeler Giriş
 • İki Küme Arası İşlemler ve Bir Kümenin Tümleyeni
 • Küme Problemleri
 • Fonksiyon Tanımı, ve Fonksiyonlarda Dört İşlem
 • Fonksiyon Türleri (sabit,birim,doğrusal,tek,çift)
 • Ters Fonksiyon Kavramı
 • Bileşke Fonksiyon Kavramı ve Özellikleri
 • İki Polinomun Eşitliği, Sabit Terim, Katsayılar Toplamı ve Dört İşlem
 • Polinomda Kalan Bulma İşlem
 • İkinci Dereceden Denklemin Köklerinin Bulunması
 • Kökler ve Katsayılar Bağıntıları
 • Kökleri Bilinen Denklemin Yazılması ve Değişken Değiştirme
 • Karmaşık Sayı Tanımı, Dört İşlem ve Eşlenik
 • İkinci Dereceden Bir Denklemin Karmaşık Sayı Köklerinin Bulunması
 • Saymanın Temel İlkeleri(Toplama ve Çarpma)
 • Tekrarlı ve Dönel Permütasyon
 • Kombinasyon Kavramı ve Temel Özellikleri
 • Kombinasyon Problemler
 • Binom Açılımı ve Özellikleri
 • Olasılık Kavramı ve Örnek Uzay
 • Olasılık Günlük Hayat Problemler
 • Sayısal Muhakeme Problemleri

2022 TYT Matematik Soru Dağılımı

Soru Dağılımı 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Temel Kavramlar 1 4 4 4 3 4 2
Sayı Basamakları 1 2 1 2 2 1 2 2 1
Bölünebilme Kuralları 1 1 1 2 1
OBEB-OKEK 2 1 2 5
Rasyonel Sayılar 3 1 1 1 1 2 1 2 4
Basit Eşitsizlikler 1 1 1 1 2 1 1
Mutlak Değer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Üslü Sayılar 1 1 2 2 2 2 1 3 3
Köklü Sayılar 1 1 1 2 3 1 0 2 1
Çarpanlara Ayırma 1 1 1 2 1 3
Oran-Orantı 1 2 2 2 3 3
Denklem Çözme 1 2 1 2 2 3 4
Problemler 13 12 11 11 13 10 8 10 5 10
Kümeler-Kartezyen Çarpım 1 1 2 2 1 2 1 1
Mantık 1 1 1 1 1
Fonksiyonlar 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2
Polinomlar 1
Permütasyon-Kombinasyon 2 1 1 1 1 1 1
Olasılık 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
İstatistik 1 1 1 1 1 2
SORU SAYISI 30 30 29 32 33 32 32 32 32 33

2022 TYT Matematik Testleri ve Denemeleri

Güncel YKS-AYT-TYT Matematik testlerini çözebilirsiniz.


Yorum Yaz