TYT Örnek Sorular İndir PDF

TYT Örnek Sorular İndir PDF Nedir?

TYT Örnek Sorular İndir PDF

2021 TYT - AYT - YKS Örnek sorular ve cevapları indirebilirsiniz. ÖSYM 2021 TYT Örnek sorular için aşağıdaki bağlantıyı kullanarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 2021 TYT - AYT - YKS Örnek sorular, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Birinci Oturum (TYT) Örnek Soru Kitapçığı Yayınlanmıştır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Birinci Oturum (TYT) Örnek Soru Kitapçığı Yayınlanmıştır. TYT Örnek Sorular.

TYT Örnek Soru Örnekleri (ÖSYM)

Soru 1) Arjantin’de doğan ve Arjantinli mizacı taşıyan ama dünya edebiyatıyla büyüyen Borges’in manevi bir yurdu yoktur. Bu nedenle zaman ve mekânın dışında, hayali ve sembolik dünyalar yaratır.

Bu parçadaki altı çizili sözle Borges’le ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eserlerinin alışılmışın dışında olduğu

B) Belli bir sanat anlayışını benimsemediği

C) İmge dünyasının yerel bir kaynaktan beslenmediği

D) Dünya edebiyatının önemli isimlerini takip ettiği

E) Sanatını duygu ve hayalden arındırdığı

 

Soru 2) Kim ne derse desin talimatı belliydi: Herkes saat sekiz olmadan çivilenecekti koltuğuna.

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A) İstanbul’dan çıkan padişah fermanı, çoktan Anadolu sınırlarını aşmıştı.

B) Kendine ödev kıldığı yegâne arzusuydu şu çocukların karnını doyurmak.

C) Babasının buyruğunu yerine getirmenin gururunu yaşadı delikanlı.

D) Şüphesiz emir demiri keser de başımız yine aynı yerde dimdik.

E) Onca önerinin karşısında bu beklenmeyen direktif herkesi suspus etti.

 

Soru 3) O, iyi yazılmış şiirin geniş kitlelere ulaşabileceğini ispatladığı gibi edebiyatçının sadece yazarak değil, yaşayarak ve konuşarak da toplumu yarına hazırlamak gibi bir işlevi yerine getirebileceğini gösteren en güzel örnek oldu.

Bu cümlede söz edilen edebiyatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yazdıklarının yanı sıra yaptıklarıyla da insanlara yol gösterdiği

B) Şiirleriyle birlikte farklı edebî türlerde de önemli eserler verdiği

C) Ününü eserlerinden çok yaşantısına borçlu olduğu D) Şiirlerinde toplumun ortak sorunlarını ön plana çıkardığı

E) Şiiri ve edebiyatı, toplumu eğitmede bir araç olarak kullandığı

 

Soru 4) Bir sanat akımı olarak postmodernizm, 1950’lerin sonlarından itibaren kendisinden söz ettirmeye başlamış, 1960’lardan beri Batı edebiyatlarında kendisini hissettirip asıl yaygınlığını ve günlük hayata girişini de 1980’lerin başında gerçekleştirmiştir.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Dönüşlülük zamiri

B) Yer-yön zarfı

C) İsim-fiil

D) Zarf-fiil

E) Bağlaç

ÖSYM TYT-AYT Örnek Kitapçık Soruları

ÖSYM TYT Örnek Soru Kitapçığı indirmek için tıklayınız.

2021 TYT-AYT Güncel Kitap Önerileri için tıklayınız.

2021 TYT Konuları ve Soru Dağılımları için tıklayınız.

TYT Çıkmış Sorular ve Cevapları için tıklayınız.


Yorum Yaz