TYT Türkçe Sözcükte Anlam Testi IISoru 1


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir matematik terimi mecaz anlamda kullanılmıştır?

Soru 2


I. Çocuklar erkenden yattılar.

II. Doludan köyün bütün ekinleri yatmış.

III. Kar yağınca bütün işler yattı.

IV. Fırtınadan gemi yana yatmış.

V. Bu topraklarda nice insan kefensiz yatıyor.

"Yatmak" sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

Soru 3


Ambar” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

Soru 4


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

Soru 5


“Kırmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel anlamıyla kullanılmıştır?

Soru 6


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kemirmek" sözcüğü "Bu şüphe içini kemirip duruyordu." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

Soru 7


Aşağıdakilerin hangisinde “kesmek” sözcüğü, “Uluslararası bankalar, kriz nedeniyle, bize açtıkları kredileri kestiler.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

Soru 8


Ne büyük bir yalnızlığa mahkûm olduğumu ancak yıllar sonra görebildim; içimdeki çocuk bana yeniden gülümsemeye başladıktan sonra.

Altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Soru 9


“Kurmak” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde “aklına koymak” anlamında kullanılmıştır?

Soru 10


I. Bu yol nereye çıkar?

II. Bu renk sana pek yakışmadı.

III. Paranın tamamı eve harcanıyor.

IV. Bu elbise daha çok dayanır.

V. Ben ölürsem adım kalır.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin tümünün yerine kullanılabilir?

Soru 11


Ağır sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde verilen açıklamaya aykırı kullanılmıştır?

Soru 12


I. Yeni bir tekne alan dayımı ayarlayabilirsem tatile ben de gelirim.

II. Yola çıkmadan önce arabanın farlarını, sileceklerini iyice ayarla.

III. Biz de saatlerimizi hakemin kronometresine ve düdüğüne göre ayarlamıştık.

IV. Pasaport işini ayarlarsam hemen kapağı atacağım Avrupa’ya.

"Ayarlamak" sözcüğünün bu cümlelerdeki anlamları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 13


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yan anlamıyla kullanılmıştır?

Online TYT Türkçe Sözcükte Anlam Testi II

TYT Türkçe Sözcükte Anlam Testi II çöz. TYT Türkçe Sözcükte Anlam Testi II soruları çöz. TYT Türkçe Sözcükte Anlam Testi II online çöz

TYT Türkçe Sözcükte Anlam Testi II Online Çöz

Paylaş

Etiketler: