Soru

Ücret: 10, Brüt Kar: 40, Rant: 5, Faiz: 50, Amortisman: 9, Dolaylı Vergi: 12, Sübvansiyon: 3

Yukarıdaki veriler bir ülke sınırlan içerisinde cari dönemde gerçekleşen rakamlar olduğuna göre gayrisafi yurt içi hasıla kaçtır?

A) 105

B) 120

C) 123

D) 129

E) 131


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


KPSS Makro İktisatta Temel Kavramlar Test

Online Soru: Ücret: 10, Brüt Kar: 40, Rant: 5, Faiz: 50, Amortisman: 9, Dolaylı Vergi: 12, Sübvansiyon: 3 Yukarıdaki veriler bir ülke sınırlan içerisinde cari dönemde gerçekleşen rakamlar olduğuna göre gayrisafi yurt içi hasıla kaçtır?

Ücret: 10, Brüt Kar: 40, Rant: 5, Faiz: 50, Amortisman: 9, Dolaylı Vergi: 12, Sübvansiyon: 3 Yukarıdaki veriler bir ülke sınırlan içerisinde cari dönemde gerçekleşen rakamlar olduğuna göre gayrisafi yurt içi hasıla kaçtır? Ücret: 10, Brüt Kar: 40, Rant: 5, Faiz: 50, Amortisman: 9, Dolaylı Vergi: 12, Sübvansiyon: 3 Yukarıdaki veriler bir ülke sınırlan içerisinde cari dönemde gerçekleşen rakamlar olduğuna göre gayrisafi yurt içi hasıla kaçtır?