KPSS Uluslararası İktisat Test

KPSS Uluslararası İktisat Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS Uluslararası İktisat Test çöz. KPSS Uluslararası İktisat Test online çöz

KPSS Uluslararası İktisat Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS Uluslararası İktisat Test çöz. KPSS Uluslararası İktisat Test online çöz

KPSS Uluslararası İktisat Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS Uluslararası İktisat Test çöz.KPSS Uluslararası İktisat Test Çöz

KPSS Uluslararası İktisat Testonline çözün. KPSS İktisat Testleri kategorisinde yer alan güncel online KPSS Uluslararası İktisat Test çöz. KPSS Uluslararası İktisat Test online çöz

Online KPSS Uluslararası İktisat Test Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdaki analizlerden hangisinde, bir ülke öteki ülkelere göre ucuza ürettiği malların üretiminde uzmanlaşıp o malı ihraç etmeli, diğer ülkelere göre pahalıya ürettiği mallan ithal etmelidir?

Soru 2


Klasik Dış Ticaret Teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 3


Almanya: X malı: 100 Y Malı: 10

Japonya: X malı: 20 Y Malı: 40

Yukarıda tabloda Almanya ve Japonya için bir iş günü sonunda elde edilen X ve Y malları üretim miktarları verilmiştir.

Buna göre söz konusu ülkelerin dış ticaretteki üstünlükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 4


Aşağıdaki iktisatçılardan hangileri, Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisine sermaye faktörünü de dahil ederek dış ticareti farklı faktör yoğunluğuna göre inceler?

Soru 5


Stolper - Samuelson Teoremi ile ilgili aşağıdaki varsayımlardan hangisi doğrudur?

Soru 6


Teknoloji Açığı Teorisi, aşağıdaki iktisatçılardan hangisi tarafından ortaya atılmıştır?

Soru 7


Tarım ve sanayi ürünleri göz onunde bulundurulduğunda, dış ticaret hadleri uzun dönemde tarım ürünleri aleyhine değişecektir görüşü, aşağıdaki analizlerden hangisine dayanır?

Soru 8


I. Dış rekabetin azalması

II. Ölçek ekonomileri

III. Kaynak hareketliliği

Yukandakilerden hangileri Gümrük Birliğinin dinamik etkileri arasında yer alır?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikası araçları arasında yer almaz?

Soru 10


Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi dış ticarette Teklif Eğrisi Analizini geliştirmiştir?

Soru 11


I. Kota

II. Kliring

III. Takas

Yukarıdakilerden hangileri bağlı ticaret türleri arasında yer alır?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi dampinge örnektir?

Soru 13


Bir ekonomide doğal kaynakların uluslararası fiyatlarının artması sonucu, bu kaynakları üreten ülkelerde işsizliği artırması aşağıdaki durumlardan hangisi ile ifade edilir?

Soru 14


I. Homojen mal üretimi

II. Endüstri içi ticaret

III. Yönetişim ilkesi

Monopolcü Rekabet Teorisine göre dış ticaret yukarıdakilerden hangileri ile açıklanır?

Paylaş

Etiketler: