İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test V

Uygur şehirlerinde yapılan kazılarda hanların yanında çeşitli dinlere ait ibadet merkezlerinin kalıntılarına da rastlanmıştır. Yalnızca bu bilgiye göre,

I. Askerî yapının gelişmesi farklı dinler üzerinde hâkimiyet sağlanmasında etkili olmuştur.

II. Dinî alanda hoşgörülü bir yapı vardır.

III. Yalnızca ticari alanda mimari eserler yapılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru

Uygur şehirlerinde yapılan kazılarda hanların yanında çeşitli dinlere ait ibadet merkezlerinin kalıntılarına da rastlanmıştır. Yalnızca bu bilgiye göre,

I. Askerî yapının gelişmesi farklı dinler üzerinde hâkimiyet sağlanmasında etkili olmuştur.

II. Dinî alanda hoşgörülü bir yapı vardır.

III. Yalnızca ticari alanda mimari eserler yapılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Uygur şehirlerinde yapılan kazılarda hanların yanında çeşitli dinlere ait ibadet merkezlerinin kalıntılarına da rastlanmıştır. Yalnızca bu bilgiye göre, I. Askerî yapının gelişmesi farklı dinler üzerinde hâkimiyet sağlanmasında etkili olmuştur. II. Dinî alanda hoşgörülü bir yapı vardır. III. Yalnızca ticari alanda mimari eserler yapılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Uygur şehirlerinde yapılan kazılarda hanların yanında çeşitli dinlere ait ibadet merkezlerinin kalıntılarına da rastlanmıştır. Yalnızca bu bilgiye göre, I. Askerî yapının gelişmesi farklı dinler üzerinde hâkimiyet sağlanmasında etkili olmuştur. II. Dinî alanda hoşgörülü bir yapı vardır. III. Yalnızca ticari alanda mimari eserler yapılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Uygur şehirlerinde yapılan kazılarda hanların yanında çeşitli dinlere ait ibadet merkezlerinin kalıntılarına da rastlanmıştır. Yalnızca bu bilgiye göre, I. Askerî yapının gelişmesi farklı dinler üzerinde hâkimiyet sağlanmasında etkili olmuştur. II. Dinî alanda hoşgörülü bir yapı vardır. III. Yalnızca ticari alanda mimari eserler yapılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?