Uzman ve Başöğretmenlik Sınav Konuları

Uzman ve Başöğretmenlik Sınav Konuları Nedir?

Uzman ve Başöğretmenlik Sınav Konuları

Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınav Konuları belli oldu. Sınav soru sayısı 100'dür. Uzman öğretmen ve Başöğretmenlik yazılı sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılır. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. Uzman Öğretmenlik Sınav Konuları ve Başöğretmenlik Sınav Konuları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. Soru sayıları ve yüzdelik dağılımları güncel olarak aşağıda verilmiştir. MEB Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav konuları 2022 ve soru dağılımları tablosu güncel olarak hazırlanmıştır.

Uzman Öğretmenlik Sınav Konuları ve Soru Dağılımı

  Konu Saat Yüzde (%)
1 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 25 Saat %15
2 Ölçme ve Değerlendirme 20 Saat %12
3 Özel Eğitim ve Rehberlik 25 Saat %15
4 Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları 20 Saat %10
5 Eğitimde Kapsayıcılık 20 Saat %12
6 Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 20 Saat %10
7 Sosyal Etkileşim ve İletişim 20 Saat %10
8 Dijital Yetkinlik 15 Saat %8
9 Güvenli Okul ve Okul Güvenliği 15 Saat %8

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı Konuları ve Soru Dağılımı (180 Saat)


Başöğretmenlik Sınav Konuları ve Soru Dağılımı

  Konu Saat Yüzde (%)
1 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 25 saat %12
2 Ölçme ve Değerlendirme 20 saat %8
3 Özel Eğitim ve Rehberlik 25 saat %12
4 Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları 20 saat %7
5 Eğitimde Kapsayıcılık 20 saat %8
6 Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 20 saat %7
7 Sosyal Etkileşim ve İletişim 20 saat %7
8 Dijital Yetkinlik 15 saat %6
9 Güvenli Okul ve Okul Güvenliği 15 saat %6
10 Okul Geliştirme ve Liderlik 30 saat %15
11 Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi 15 saat %6
12 Bilişsel Düşünme Becerileri 15 saat %6

Başöğretmenlik Eğitim Programı Konuları ve Soru Dağılımı (240 Saat)


Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı Ne zaman?

2022 Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı Facebook Grubumuza Katılın


Yorum Yaz