Soru

XIX yüzyılda Osmanlı toprakları üzerinde Rusya "Panslavizm", Almanya "Doğuya doğru", Avusturya "Viyana' dan Selanik'e" adlı projeler geliştirmişlerdir.

Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili;

I. topraklarının çıkar çatışmaianna sahne olduğu,

Il. Avusturya'nın milliyetçilik hareketlerinin aleyhinde yayılma siyaseti izlediği,

lll. Almanya'nın Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaya çalıştığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 3

Online Soru: XIX yüzyılda Osmanlı toprakları üzerinde Rusya "Panslavizm", Almanya "Doğuya doğru", Avusturya "Viyana' dan Selanik'e" adlı projeler geliştirmişlerdir. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili; I. topraklarının çıkar çatışmaianna sahne olduğu, Il. Avusturya'nın milliyetçilik hareketlerinin aleyhinde yayılma siyaseti izlediği, lll. Almanya'nın Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaya çalıştığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

XIX yüzyılda Osmanlı toprakları üzerinde Rusya "Panslavizm", Almanya "Doğuya doğru", Avusturya "Viyana' dan Selanik'e" adlı projeler geliştirmişlerdir. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili; I. topraklarının çıkar çatışmaianna sahne olduğu, Il. Avusturya'nın milliyetçilik hareketlerinin aleyhinde yayılma siyaseti izlediği, lll. Almanya'nın Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaya çalıştığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir? XIX yüzyılda Osmanlı toprakları üzerinde Rusya "Panslavizm", Almanya "Doğuya doğru", Avusturya "Viyana' dan Selanik'e" adlı projeler geliştirmişlerdir. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili; I. topraklarının çıkar çatışmaianna sahne olduğu, Il. Avusturya'nın milliyetçilik hareketlerinin aleyhinde yayılma siyaseti izlediği, lll. Almanya'nın Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaya çalıştığı yargılarından hangilerine ulaşılabilir?