KPSS Tarih Testleri çöz

KPSS Tarih XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı Test

KPSS Tarih XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı Test

KPSS Tarih XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı Test

KPSS Tarih XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı Test - çöz

KPSS Tarih XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı Test
KPSS Tarih XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı Test


Soru 1


Paris Barış Konferansı'nda alınan,

I. Batı Anadolu'nun Yunanistan'a verilmesi,

II. Manda ve himaye anlayışının benimsenmesi,

III. Milletler Cemiyeti'nin kurulmasının kararlaştırılması

kararlarından hangileri itilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı yaşandığına kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 2


1. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in savaştığı cephelerin hangisinde Misakımilli'nin güney sınırı şekillenmiştir?

Soru 3


I. Kurucuları arasında aydın ve sanatçılar bulunmaktadır.

II. Türk halkının haklı mücadelesini Arapça, Fransızca ve lngilizce yayınlar hazırlayarak savunmuştur.

III. İstanbul merkezli kurulup, saltanat ve hilafete bağlılık bildirisinde bulunmuştur.

Yukarıdakilerden hangileri Mondros Asteşkes Antlaşması'ndan sonra kurulan "Milli Kongre Cemiyeti'nin" özelliklerinden değildir?

Soru 4


1. Dünya Savaşı sonrasında ABD Başkanı Wilson tarafından ilan edilen Wilson İlkeleri'nde aşağıdakilerden hangisine dair bir hüküm yer almamıştır?

Soru 5


Aşağıdaki devletlerden hangisi 1. Dünya Savaşı sonunda kurulan devletlerden biri değildir?

Soru 6


1. Balkan Savaşı'ndan en büyük payı alarak diğer Balkan devletlerinin tepkisini çeken devlet hangisidir?

Soru 7


Aşağıdaki cephelerden hangisi İngiltere'nin sömürgeleri olan Hindistan ve Avustralya ile bağlantısını kesmek için açılmıştır?

Soru 8


İngiltere'nin Rusya'yı Osmanlı ülkesi üzerinde serbest bırakması anlamı taşıyan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Sovyet Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan hangi antlaşma ile çekilmiştir?

Soru 10


Çekoslavakya Devleti hangi antlaşma sonucunda kurulmuştur?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Adana ve dolaylarını kurtarmak için meydana getirilmiştir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi Milli Cemiyetlerin ortaya çıkışında etkili olan olaylardan biri değildir?

Soru 13


1. Dünya Savaşı'nın temel nedenini oluşturan hammadde ve pazar kaynaklarının paylaşımı mücadelesi, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olarak söylenebilir?

Soru 14


Osmanlı Devleti il. Balkan Savaşı'nın çıkması sayesinde hangi toprakları geri alma şansını yakalamıştır?


Testin Enleri

efexefe
Doğru: 14
100 Puan
Okanpolat
Doğru: 14
100 Puan
ezgipa
Doğru: 14
100 Puan
simertin
Doğru: 13
92.8 Puan
Merve 34
Doğru: 13
92.8 Puan
gökhan kaya
Doğru: 13
92.8 Puan
atalay
Doğru: 13
92.8 Puan
önder koç
Doğru: 13
92.8 Puan
fatma atmacaa
Doğru: 13
92.8 Puan
Mücahit BAY
Doğru: 13
92.8 Puan