Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri Test

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri Test

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri Test - çöz

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri Test soruları cevapları
Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri Test

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri TestSoru 1


"Babanı dinle ve ihtiyar olduğu zaman ananı hor görme" (Tevrat, Levlililer, Bap 19/18.19.)

• "Annene babana saygı göster..." (İncil, Matta, Bap, 19/18.19.)

• "Biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir..." (Ankebût suresi, 8. ayet)

Burada verilenlere dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 2


• Şintoizmde kirli olmak ayıplanır ve günah kabul edilir.

• Hinduizm ve Budizm'de ibadet için tapınaklara gitmeden önce yıkanılır.

• "...Kirli olup kendisini temizlemeyen adam, halkın arasından atılacaktır." (Tevrat, Sayılar, Bap, 20/20.)

Yukarıdaki bilgilerde dinlerin hangi davranışa önem verdiği belirtilmiştir?

Soru 3


Kur'an'da öldürmeyi yasaklayan birçok ayet bulunur. "Öldürmemek" Yahudilikteki "On Emir"den biridir. İncil'de "Adam öldürme." denilerek cana kıyma eylemi açık bir şekilde yasaklanır. Budizm ve Hinduizm'de de bu konuya aynı şekilde yaklaşılır.

Bu metinde dinlerin ortak özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

Soru 4


• "...İyi günler görmek isteyen dilini şerden, dudaklarını da hile ile söylemekten tutsun." (İncil, I. Petrus, Bap 3/10)

• Teoizmin kurucusu La Tse "Armağanın iyiliği sevgide, sözün iyiliği doğruluğunda." demiştir.

• "Doğru düşünmek, doğru nimet etmek, doğru konuşmak, doğru davranmak, geçimini doğru yoldan sağlamak" Budizm'in başlıca ilkelerindendir.

Verilen bilgilere dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 5


Tarih boyunca insanlar bazen bir hayvanda, bitkide ya da ırmak, dağ gibi cansız varlıklarda olağanüstü güçler bulunduğunu kabul etmişlerdir. Kimi zamanlarda ise güneş, ay ve yıldızlarda kutsallık bulunduğuna inanmışlardır. İnsanlar belirli dönemlerde kutsal saydıkları varlıkları simgeleyen putlar yapmışlar ve bunlara tapmışlardır.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

Soru 6


Hristiyanlıkla ilgili olarak;

I. Din adamlarına papaz denir.

II. İbadet yerlerinin küçüğüne kilise denir.

III. Tevhid inancı benimsenir.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 7


"Bu bilgeliğe erenler her şeye aynı gözle bakarlar. Sonsuz ruhu bir rahipte, bir inekte, bir fi lde, bir köpekte görürler."

Hinduizmdeki bu ilke aşağıdaki inanç türlerinden hangisine dayanak yapılmaktadır?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi Budizm'in özelliklerinden biri değildir?

Soru 9


• "Yalan şeyden uzak ol..." (Tevrat, Çıkış, Bap 23/7.)

• "Ne mutlu doğruluk uğruna zulum görenlere..." (İncil, Matta, Bap 5/10.)

• "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin." (Abzâb duresi, 70. ayet)

Verilenlere göre ilahi dinlerde aşağıdakilerden hangisinin benzer ilkeleri olduğu söylenebilir?

Soru 10


• Tevrat'ta, "Eğer ateş çıkıp dikenlere varırsa ve demet yığınları yağut ekin yahut tarla tutuşturan mutlaka ödeyecektir." ifadesi yer alır.

• Budizm'de ağaçların, dağların, ırmakların ve hayvanların Tanrı'dan bir iz taşıdığına inanılır.

Burada sözü edilen dinler, insanlara aşağıdakilerden hangisini öğütlemektedir?

Soru 11


I. "Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler." (İsra suresi 53. ayet)

II. "(Resulüm!) Son, Rabb'inin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel şekilde mücadele et." (Nahl suresi, 125. ayet)

Bu iki ayetle insanlara aşağıdakilerden hangisi öğütlenmektedir?

Soru 12


• Belli bir kurucusu ve inanç sistemi olmayan milli, geleneksel, çok tanrılı bir dindir.

• Japonların milli dinidir.

• Milyonlarca tanrısı vardır, ibadet evde ve tapınaklarda yapılır.

• Ataların öldükten sonra yaşadığına inanılır.

Burada özellikleri verilen Uzakdoğu dini aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

selly
Doğru: 10
83.3 Puan
licht
Doğru: 10
83.3 Puan
ceylan ergü
Doğru: 10
83.3 Puan
gmzhnc
Doğru: 9
75 Puan
semaaa
Doğru: 9
75 Puan