Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi 3

Yaşlıların tamamının Erikson'un ifade ettiği benlik bütünlüğüne eriştikleri söylenemez.

Bu durum aşağıdaki gelişim ilkelerinden en çok hangisiyle açıklanabilir?

Soru

Yaşlıların tamamının Erikson'un ifade ettiği benlik bütünlüğüne eriştikleri söylenemez.

Bu durum aşağıdaki gelişim ilkelerinden en çok hangisiyle açıklanabilir?

A) Gelişimde bireysel ayrılıklar vardır.

B) Gelişimde kritik dönemler vardır.

C) Gelişim nöbetleşe devam eder.

D) Gelişim baştan ayağa ve içten dışa doğrudur.

E) Gelişim basitten karmaşığa doğrudur.


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Yaşlıların tamamının Erikson'un ifade ettiği benlik bütünlüğüne eriştikleri söylenemez. Bu durum aşağıdaki gelişim ilkelerinden en çok hangisiyle açıklanabilir?

Yaşlıların tamamının Erikson'un ifade ettiği benlik bütünlüğüne eriştikleri söylenemez. Bu durum aşağıdaki gelişim ilkelerinden en çok hangisiyle açıklanabilir? Yaşlıların tamamının Erikson'un ifade ettiği benlik bütünlüğüne eriştikleri söylenemez. Bu durum aşağıdaki gelişim ilkelerinden en çok hangisiyle açıklanabilir?