YGS Biyoloji Canlılarda Sinir ve Duyu Sistemleri Testi

YGS Biyoloji Canlılarda Sinir ve Duyu Sistemleri Testi sorularını online çözebilirsiniz.

YGS Biyoloji Canlılarda Sinir ve Duyu Sistemleri Testi

YGS Biyoloji Canlılarda Sinir ve Duyu Sistemleri Testi

YGS Biyoloji Canlılarda Sinir ve Duyu Sistemleri Testi - çöz

YGS Biyoloji Canlılarda Sinir ve Duyu Sistemleri Testi soruları cevapları
YGS Biyoloji Canlılarda Sinir ve Duyu Sistemleri Testi


Soru 1


Motor sinirlerle gönderilen uyartılar, aynı özellikte olmalarına rağmen, farklı hedef dokularda farklı tepkiler oluşturur.

Farklı tepkilerin oluşması;

I. Motor nöronun aksonundan, hedef organa verilen aracı madde miktarının farklı olması

II. Dokuların yapısal farklılığından dolayı, organların tepkilerinin farklı olması

III. Motor nöronların, farklı ara nöronlarla bağlantı kurmuş olması

faktörlerinden hangileriyle açıklanabilir?

Soru 2


İnsanda, göze gelen ışınların, görme sinirlerine ulaşıncaya kadar geçtiği yapılardan bazıla­rı şunlardır:

I. Saydam tabaka (kornea)

ll. İris tabakası ve göz bebeği

lll. Göz merceği

IV. Retina (reseptör) tabakası

Bu kısımlardan hangilerinde, ışığın sarı bene­ğe odaklanabilmesi için, kırılma olayları ger­çekleştirilir?

Soru 3


Bilimsel çalışmalar sonucunda, "Beynin etkili olduğu bazı refleks faaliyetleri, zamanla şartlı refleks haline gelebilir." yargısı kuruluyor. Bilim adamlarının ortaya attığı bu yargıyı;

I. İp canbazlarının, ipin üzerinde düşmeden yü­rüyebilmesi

ll. Eline iğne batan bir çocuğun, aniden elini ge­ri çekmesi

III. Göze bir cisim yaklaştığında, hızla göz ka­paklarının kapatılması

şeklindeki bulgulardan hangileri destekler?

Soru 4


İnsanların gözünde görev yapan, reseptörlerin ve sinir hücrelerinin retinadaki dağılımı, aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.


Bu şekildeki verilere göre;

I. Gözde, siyah ve beyaz görmeyi sağlayan re­septörlerin sayısı, renkli görmeyi sağlayandan daha çoktur.

Il. Renkli ve siyah - beyaz görmeyi sağlayan reseptörlerden alınan uyartılar aynı sinirle beyne taşınabilir.

lll. Gözdeki her reseptör hücresi, ayrı bir sinire bağlanarak beyin kabuğundaki görme mer­keziyle bağlantı kurar.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

Soru 5


Bir araştırmacı, "Koku ve tat duyularının algılanması birbirini etkiler." şeklinde bir yargı ileri sürmüştür.

Koku ve tat duyularıyla ilgili;

I. İnsanların, soğuk algınlığına yakalandıklarında, yiyeceklerin tadını tam olarak algılayamaması

II. Koku ve tat duyularının, beynin değişik bölgelerinde değerlendirilmesi

III. Tat ve kokunun alınabilmesi için, tat veya koku verici maddenin mukusta çözünmesinin gerekli olması

şeklindeki durumlardan hangileri, belirtilen yargıyı destekler?

Soru 6


İnsanın dilinde ve derisinde;

I. Termoreseptör

Il. Kemoreseptör

lll. Mekanoreseptör

şeklindeki yapılardan (alıcılardan), hangileri ortak olarak bulunur?

Soru 7


Vücudumuzda, boşaltım olayında da etkili olan, bir duyu organının yapısı şekilde gösterilmiştir.


Bu organımız, aşağıda verilen atık maddeler­den hangisinin atılmasını sağlayarak boşaltıma olayına da yardımcı olur?

Soru 8


İnsanda omurilik soğanı;

I. Soluk alış verişinin düzenlenmesi

ll. Uyku ve iştahın düzenlenmesi

lll. Öksürme ve hapşırma gibi refleks tepkilerinin oluşturulması şeklindeki vücut tepkilerinden, hangilerinin oluşmasında etkili olur?

Soru 9


Reseptörlerle alınan uyartılar, sinir hücreleri ile merkezi sinir sistemine aktarılır ve buradaki merkezlerde değerlendirilmesi sağlanır.

Böyle bir uyartının alınması ve değerlendirilmesi sürecinde, aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşmez?

Soru 10


Bir araştırmacı, derideki yağ bezlerini incele­yerek, şu verileri elde ediyor:

Yağ bezlerinin çalışması, eşey hormonları ile düzenleniyor. Bu nedenle, ergenliğe geçiş döneminde, yağ bezlerinin salgısı artıyor ve yüzde sivilcelenmeler meydana geliyor.

Yağ bezlerinden üretilen salgı, deri yüzeyinin yağlanmasını ve nemli kalmasını sağlıyor.

Yağ salgısı sayesinde deri yüzeyinin yağlanması, fazla suyun buharlaşmasını engelleyerek, vücut sıcaklığının korunmasını sağlıyor.

Bu veriler, yağ bezleriyle ilgili, aşağıda belirtilen yargılardan hangisine varılması için ye­terli olur?


Testin Enleri

HATİCEE
Doğru: 9
90 Puan
Bir garip sayisa
Doğru: 7
70 Puan
bilal öztekin
Doğru: 6
60 Puan
Elif k
Doğru: 6
60 Puan
Güneş Toprak
Doğru: 5
50 Puan
YKS Biyoloji Testleri