YKS Coğrafya Deneme Sınavı II

YKS Coğrafya Deneme Sınavı II

YKS Coğrafya Deneme Sınavı II - çöz

YKS Coğrafya Deneme Sınavı II soruları cevapları
YKS Coğrafya Deneme Sınavı II

YKS Coğrafya Deneme Sınavı IISoru 1


Bir ülkede veya bölgede nüfusun yaş, cinsiyet, eğitim, istihdam vb. durumu nüfusun genel yapısı hak­kında bilgi verir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nüfus yapısı hakkında genel bir bilgi veremez?

Soru 2


Türkiye'nin iki farklı ölçekle çizilen fiziki haritaları incelendiğinde, aşağıdakilerden hangisinin de­ğiştiği gözlenmez?

Soru 3


Bir yerleşimin kır veya köy olarak nitelendirilme­sinde, aşağıdakilerden hangisi ölçüt olarak kul­lanılmaz?

Soru 4


Yeryuvarlağı iç içe girmiş ve geosfer adı verilen katmanlardan oluşmuştur.

Yeryuvarlağının iç merkezine doğru;

I. Yeraltı suları

ll. Sıcaklık

lll. Yoğunluk

gibi olgulardan hangilerinin sürekli artması beklenir?

Soru 5


Kara yollarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 6


Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yöreler için, aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi, doğal özelliklere göre belirlenmiş bölgeler arasında yer almaz?

Soru 8


21 Haziran'da Güneş'in 07.30'da doğup 16.30'da battığı bir merkezle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur?

Soru 9


Artvin, Hakkari ve Isparta'nın gerçek yüz ölçümleri ile izdüşüm yüz ölçümleri arasındaki fark fazladır.

Yalnızca bu bilgiden yararlanarak, Artvin; Hakkari ve Isparta ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangi­sine ulaşılamaz?

Soru 10


Su kaynaklarının bol, yer şekillerinin engebeli olduğu bir alanda aşağıdaki yerleşme dokuların­dan hangisinin görülmesi beklenir?

Soru 11


Yeryüzünün şekillenmesinde iç ve dış kuvvetler etkili olur.

Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda iç kuvvetler etkili olmuştur?

Soru 12


Bir boğazın veya kanalın işlek bir deniz yolu olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır?

Soru 13


I. Aktif volkan bölgeleri

II. Deprem bölgeleri

lll. Yoğun nüfuslu bölgeler

IV. Sanayi bölgeleri

Jeotermal bölgeler ile yukarıda verilen bölgeler­den hangilerinin daha çok paralellik göstermesi beklenir?

Soru 14


Aşağıda hareket doğrultusu belirtilen rüzgarlar­dan hangisi ulaştığı yerde sıcaklığı düşürür?

Paylaş

YKS Coğrafya Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Kasım Akın
Doğru: 14
100 Puan
GELE GÜLE'Lİ
Doğru: 13
92.8 Puan
Ali Dirin
Doğru: 12
85.7 Puan
Reyhanreyhan
Doğru: 12
85.7 Puan
Kübra ONARAN
Doğru: 12
85.7 Puan
YKS TYT Coğrafya Testleri