YKS Tarih İlk Türk Devletleri Testi 1

YKS Tarih İlk Türk Devletleri Testi 1

YKS Tarih İlk Türk Devletleri Testi 1 - çöz

YKS Tarih İlk Türk Devletleri Testi 1 soruları cevapları
YKS Tarih İlk Türk Devletleri Testi 1

YKS Tarih İlk Türk Devletleri Testi 1Soru 1


İslam öncesi dönemde Orta Asya Türk topluluklarında güneşin doğduğu yön olan doğu kutsal sayılmaktaydı. Hakanın ülkenin doğusunda bulunması, hükümdar otağının doğuya yönelik kurulması, tahtta doğuya dönük bir şekilde oturulması bu inanışın birer örneği durumundadır.

Bu bilgi dikkate alındığında, Türk topluluklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden söz edildiği söylenebilir?

Soru 2


Gök Türk Kitabeleri’nde, "hükümdarın, halkın karnını doyurmak için gece uyumadan, gündüz oturmadan çalıştığı" biçiminde ifadelere rastlanmaktadır.

Bu ifadeler, Türklerde aşağıdakilerden hangisinin varlığına kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 3


İslam öncesi dönemde Türk topluluklarında hakan, herhangi bir mesele ile ilgili karar vermeden önce kurultaya danışmak, kurultay üyelerinin görüşlerini almak durumundaydı.

Bu durum Türk topluluklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Soru 4


Türk devletlerini zayıflatmak ve parçalamak için büyük çaba harcayan Çin imparatorları, bu amaçla Türk hanedan üyelerini birbirlerine karşı kışkırtmaya, Türk boyları arasına düşmanlık tohumları ekmeye çalışmışlardır.

Bu politikanın Türk devletlerinde,

I. iktidar mücadeleleri yaşanması,

II. kut inancının yönetimdeki etkinliğinin güçlenmesi,

III. devlet otoritesinin korunmasının güçleşmesi gelişmelerinden hangisine yol açtığı söylenebilir?

Soru 5


İslamiyetten önceki dönemde Orta Asya’da Türk toplulukları tarafından oluşturulan ordularda, genellikle ok, yay, kılıç gibi hafif silahların tercih edildiği görülür.

Türk topluluklarının bu tercihlerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 6


İslam öncesi dönemde Orta Asya’da yaşamış Türk topluluklarından Uygurlar,

— Yerleşik yaşam biçimini benimseyerek, göçebe kültür dışında yeni bir hayat tarzını kabullenmişlerdir.

— Maniheizm ve Budizm gibi Çin dinlerini kabul etmişlerdir.

Bu bilgiler ışığında, Uygurlarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Paylaş

YKS Tarih İlk Türk Devletleri Testi 1 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

selin kozan
Doğru: 6
100 Puan
enesc1126
Doğru: 6
100 Puan
sedat erdem
Doğru: 6
100 Puan
iremyentrk
Doğru: 6
100 Puan
ayhan99
Doğru: 6
100 Puan