YKS Tarih Testleri çöz

YKS İlk Türk Devletleri Testi 1

YKS İlk Türk Devletleri Testi 1

YKS İlk Türk Devletleri Testi 1

YKS İlk Türk Devletleri Testi 1 - çöz

YKS İlk Türk Devletleri Testi 1
YKS İlk Türk Devletleri Testi 1


Soru 1


İslam öncesi dönemde Orta Asya Türk topluluklarında güneşin doğduğu yön olan doğu kutsal sayılmaktaydı. Hakanın ülkenin doğusunda bulunması, hükümdar otağının doğuya yönelik kurulması, tahtta doğuya dönük bir şekilde oturulması bu inanışın birer örneği durumundadır.

Bu bilgi dikkate alındığında, Türk topluluklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden söz edildiği söylenebilir?

Soru 2


Gök Türk Kitabeleri’nde, "hükümdarın, halkın karnını doyurmak için gece uyumadan, gündüz oturmadan çalıştığı" biçiminde ifadelere rastlanmaktadır.

Bu ifadeler, Türklerde aşağıdakilerden hangisinin varlığına kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 3


İslam öncesi dönemde Türk topluluklarında hakan, herhangi bir mesele ile ilgili karar vermeden önce kurultaya danışmak, kurultay üyelerinin görüşlerini almak durumundaydı.

Bu durum Türk topluluklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Soru 4


Türk devletlerini zayıflatmak ve parçalamak için büyük çaba harcayan Çin imparatorları, bu amaçla Türk hanedan üyelerini birbirlerine karşı kışkırtmaya, Türk boyları arasına düşmanlık tohumları ekmeye çalışmışlardır. Bu politikanın Türk devletlerinde, I. iktidar mücadeleleri yaşanması,

II. kut inancının yönetimdeki etkinliğinin güçlenmesi,

III. devlet otoritesinin korunmasının güçleşmesi gelişmelerinden hangisine yol açtığı söylenebilir?

Soru 5


İslamiyetten önceki dönemde Orta Asya’da Türk toplulukları tarafından oluşturulan ordularda, genellikle ok, yay, kılıç gibi hafif silahların tercih edildiği görülür.

Türk topluluklarının bu tercihlerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 6


İslam öncesi dönemde Orta Asya’da yaşamış Türk topluluklarından Uygurlar,

— Yerleşik yaşam biçimini benimseyerek, göçebe kültür dışında yeni bir hayat tarzını kabullenmişlerdir.

— Maniheizm ve Budizm gibi Çin dinlerini kabul etmişlerdir.

Bu bilgiler ışığında, Uygurlarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


Paylaş

Etiketler: ygs, ilk, türk, devletleri, testi

Testin Enleri

Zeliha1128
Doğru: 6
100 Puan
ayşe mine
Doğru: 6
100 Puan
dursuncbr
Doğru: 6
100 Puan
yunus kabayy
Doğru: 6
100 Puan
Seda yalman
Doğru: 6
100 Puan
fatma atmacaa
Doğru: 6
100 Puan
Oskar58
Doğru: 6
100 Puan
havvademir
Doğru: 6
100 Puan
ceynur
Doğru: 6
100 Puan
ben sen
Doğru: 6
100 Puan