YKS Tarih İlk Türk Devletleri Testi 2

YKS Tarih İlk Türk Devletleri Testi 2

YKS Tarih İlk Türk Devletleri Testi 2 - çöz

YKS Tarih İlk Türk Devletleri Testi 2 soruları cevapları
YKS Tarih İlk Türk Devletleri Testi 2

YKS Tarih İlk Türk Devletleri Testi 2Soru 1


Barbar kavimlerin IV. yüzyıl sonlarında başlattığı Kavimler Göçü sonrasında Avrupa’da,

I. Feodal rejimlerin temelleri atıldı.

II. Hıristiyanlık Barbar topluluklar arasında yayıldı.

III. Roma İmparatorluğu doğu ve batı şeklinde ikiye ayrıldı.

Bu gelişmelerden hangilerinin siyasi nitelik taşıdığı söylenebilir?

Soru 2


İslamiyet’ten önceki dönemde yaşayan Türk topluluklarında görülen,

I. sözlü kültürün yaygın olması,

II. kalıcı mimari eserlerin geç dönemlerde ortaya çıkması,

III. maden işlemeciliği ile uğraşılması olgularından hangilerinin göçebe yaşamının bir sonucu olduğu söylenebilir?

Soru 3


Moğol egemenliği altına giren Uygurlar, teşkilatçı özellikleri sayesinde bu devlette önemli görevlere getirilmiş, Uygurcanın Moğollar arasında yayılmasına ve Moğolların Türk kültürünü benimsemelerine yol açmışlardır. Bu bilgiler dikkate alındığında,

I. Uygurlar milli benliklerini korumakta zorlanmışlardır.

II. Türkler, Moğol toplulukları üzerinde kültürel alanda etkili olmuşlardır.

III. Uygurca uluslararası diplomasi dili haline gelmiştir.

Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 4


Yaşadıkları Aral gölü civarından göç etmek zorunda kalan Kuzey Hunları, bugünkü Macaristan topraklarına yerleşerek Avrupa Hun Devleti’ni kurmuşlardır. Attila Dönemi'nde siyasi ve askeri anlamda oldukça güçlenen Avrupa Hunları, Batı ve Doğu Roma’yı vergiye bağlamıştır.

Bu bilgiye göre Avrupa Hunları ile ilgili olarak,

I. İpek Yolu üzerinde egemenlik sağlamışlardır.

II. Askeri etkinliklerinin güçlü olması sayesinde ekonomik kazanımlar elde etmişlerdir.

III. Avrupa’da siyasi etkinlik kurmuşlardır.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 5


Ki-ok'un ölümünün ardından Hun tahtına geçen hükümdarlar, Çinlilerin yıkıcı faaliyetlerini engellemekte zorlanmışlardır.

Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?

Soru 6


Avarlar, Bizans’la olan ilişkilerinin bozulması üzerine İstanbul’u iki defa kuşatmışlardır. Sasanilerle birlikte 619’da gerçekleştirilen ilk kuşatma, Bizans İmparatoru Herakleios'a şehri terk edip Kartaca'ya gitmeyi düşündürecek kadar önemlidir. Bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Paylaş

Etiketler: ygs, ilk, türk, devletleri, testi
YKS Tarih İlk Türk Devletleri Testi 2 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

enesc1126
Doğru: 6
100 Puan
Aslı Balıkç
Doğru: 6
100 Puan
Ali Kaya
Doğru: 6
100 Puan
Hüseyin Koy
Doğru: 6
100 Puan
Disjointblo
Doğru: 6
100 Puan