YKS Tarih Soruları III

YKS Tarih Soruları III

YKS Tarih Soruları III - çöz

YKS Tarih Soruları III soruları cevapları
YKS Tarih Soruları III

YKS Tarih Soruları IIISoru 1


Güneş ışınları Yerküre’nin tamamını kaplamasına karşın Ekvator kuşağı daha çok ısınır.

Bu durumun oluşum nedeniyle aşağıdakilerden hangisinin oluşum nedeni aynıdır?

Soru 2


Kurtuluş Savaşı sonrasında görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğinin en kesin kanıtıdır?

Soru 3


I. Fransa’nın Suriye’deki mandater yönetimine son vermesi

II. İngiltere’nin Irak’tan çekilmesi

III. İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri, Atatürk dönemi dış politikasında yeni gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur?

Soru 4


Kurtuluş Savaşı’nın ilk yıllarında önce Temsil Kurulu, daha sonra da TBMM adına silahlı mücadeleyi yürüten Kuvayımilliye birlikleri, bir süre sonra TBMM tarafından tamamen ortadan kaldırılarak yerlerine düzenli birlikler kurulmuştur. TBMM’nin Kuvayımilliye birliklerine son vererek;

I. Halkın TBMM’ye duyduğu güveni artırmak,

II. İşgalci güçlere karşı daha disiplinli mücadele etmek

III. TBMM’nin daha hızlı karar almasını sağlamak amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği savunulabilir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisan 1920’de açılan ve 1 Nisan 1922’ye kadar çalışan ilk TBMM’nin özelliklerinden biri değildir?

Soru 6


Kurtuluş Savaşı sırasındaki kongre ve genelgelerde alınan bazı kararlar şunlardır:

I. Her türlü etki ve denetimden uzak, milli bir kurul oluşturulmalıdır.

II. Azınlıklara zarar verici davranışlardan sakınılmalıdır.

III. Mitingler düzenlenerek işgaller protesto edilmelidir.

Bu kararlardan hangileri, İstanbul Hükümeti’nin İtilaf Devletleri’ne kayıtsız şartsız teslim olmasına tepki olarak ortaya çıkmıştır?

Soru 7


Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:

– İstanbul, Boğazlar ve çevresinin denetimi İtilaf Devletlerine bırakılacaktır.

– İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikeli gördükleri yerleri işgal edebilecektir.

Bu maddeler göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 8


Osmanlı Devleti’nde XX. yüzyıl başlarında Balkan uluslarının ve Arapların isyan etmeleri aşağıdaki fikir akımlarından daha çok hangisinin güçlenmesine neden olmuştur?

Soru 9


Osmanlı Devleti’nde uygulanan veraset anlayışında zaman içinde şu değişiklikler yapılmıştır:

– Kuruluş yıllarında, “Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır.” anlayışı uygulanmıştır.

– 15. yüzyılda, “Devlet yönetimi padişah ve oğullarına aittir.” anlayışı uygulanmıştır.

– XVI. yüzyıl sonlarından itibaren ise “Ekber ve Erşet Sistemi”ne geçilmiştir.

Veraset anlayışında yapılan bu değişikliklerin ortak amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Soru 10


Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında 1838’de imzalanan Balta Limanı Ticaret Antlaşmasının bazı kararları şunlardır:

– Dışarıya satılan mallarda % 3 olan gümrük vergisi % 12'ye çıkarılmıştır.

– Dışarıdan alınan mallarda % 9 olan gümrük vergisi % 5'e düşürülmüştür.

– Yabancı tüccarlar iç gümrük vergisinden muaf tutulurken yerli tüccarların bu vergiyi vermeye devam etmesi kararlaştırılmıştır.

Bu bilgiler ışığında Balta Limanı Ticaret Antlaşmasının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz?

Paylaş

Etiketler: ygs, sosyal, bilimler, online, test
YKS Tarih Soruları III sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

merve civel
Doğru: 10
100 Puan
sedat erdem
Doğru: 10
100 Puan
trk gnş
Doğru: 10
100 Puan
MEHMET OMAÇ
Doğru: 8
80 Puan
Sedef blk
Doğru: 7
70 Puan