YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 2

YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 2

YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 2 - çöz

YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 2 soruları cevapları
YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 2

YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 2Soru 1


I. Kitabe

II. Minyatür

III. Balbal Göktürkler Döneminden

yukarıdakilerin hangilerine ait örnekler günümüze ulaşmıştır?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti olarak bilinmektedir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya’da yaşayan Türk topluluklarına ait ilk yerel kültürlerden biri değildir?

Soru 4


Devlet yapısında ve askerî alanda yaptığı düzenlemeleri sonraki Türk devletlerine örnek olan ve Oğuz Destanı’ndaki Oğuz Han’la özdeşleştirilen Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


5- Türk topluluklarından biri olan Peçeneklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 6


Devletler - Din ve İnanç Sistemleri

I. Göktürkler Gök Tanrı Dini

II. Uygurlar Manihaizm

III. Hazarlar Hristiyanlık

IV. Macarlar Musevilik

V. Gazneliler Müslümanlık

Yukarıda bazı Türk devletleri ve onların din ve inanç sistemlerine yer verilmiştir. Bu eşlemede yapılan hata, hangi devletlerin yer değiştirmesiyle giderilebilir?

Soru 7


Göktürkler,

I. Çin,

II. Bizans,

III. Abbasi

devletlerinden hangileriyle ticari ilişkilerde bulunmuşlardır?

Soru 8


I. Madencilik

II. Dokumacılık

III. Mimarlık

Yukarıdakilerden hangileriyle ilgili buluntular, Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden önce, yerleşik hayata geçmiş olduklarının kanıtı olabilir?

Soru 9


İslamiyetten önceki Türk devletlerinde,

I. fresk,

II. minyatür,

III. heykel

sanatlarından hangileriyle ilgili yapıtlar bulunmuştur?

Soru 10


Moğolların,

I. en önemli devlet organlarının Kurultay olması,

II. ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında paylaştırılması,

III. ordularının onlu sisteme göre oluşturulması

durumlarından hangileri Türklerden etkilendiklerini gösterir?

Paylaş

Etiketler: islamiyet, öncesi, türk, tarihi, test
YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 2 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Sürmeli prens
Doğru: 10
100 Puan
yakup.onat
Doğru: 10
100 Puan
devaden
Doğru: 10
100 Puan
Aysenurryoldas
Doğru: 10
100 Puan
hasibe_23
Doğru: 10
100 Puan
YKS TYT Tarih Testleri