YKS Tarih Yeni Çağ'da Avrupa Testi

YKS Tarih Yeni Çağ'da Avrupa Testi

YKS Tarih Yeni Çağ'da Avrupa Testi - çöz

YKS Tarih Yeni Çağ'da Avrupa Testi soruları cevapları
YKS Tarih Yeni Çağ'da Avrupa Testi

YKS Tarih Yeni Çağ'da Avrupa TestiSoru 1


Coğrafi Keşifler Avrupa'da,

I. feodalitenin güçlenmesi,

ll. sömürgecilik yarışının hızlanması,

lll. ekonomik ve bilimsel gelişmeler yaşanması

sonuçlarından hangilerine neden olmuştur?

Soru 2


Avrupa'da; bilim, kültür, sanat ve ekonomik hayatın değişmesinde;

I. Haçlı Seferleri,

ll. Coğrafi Keşifler,

lll. Reform ve Rönesans

gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

Soru 3


Yeni Çağ başlarında Avrupa'da,

ı. Matbaa,

ll. Barut,

lll. Pusula

gibi teknik buluşlardan hangileri, askeri ve siyasi alanlarda değişim yaşanmasında doğrudan etkili olmuştur?

Soru 4


Yeni Çağ Avrupa ülkelerinde, Orta Çağ'da görülmeyen sanat ve bilim alanında gelişmelerin ivme kazanması, aşağıdakilerden hangisinin baskısına son vermekle mümkün olmuştur?

Soru 5


I. Avrupa'da krallıkların kendi aralarında ekonomik mücadeleye girişmeleri

ll. Yoksul olan Avrupalıların Doğu'nun zenginliğine ulaşma istekleri

lll. Coğrafya bilgisinin gelişmesi

IV. Gemi yapım tekniğinde görülen gelişmeler

V. Venedikliler ve Cenevizlilerin ticari yönden büyük gelirler elde etmeleri

Bu gelişmelerden hangisi, Coğrafi Keşiflerin nedenleri arasında yer almaz?

Soru 6


Reform Hareketleri,

I. Hristiyanlığın dini metinlerinin ulusal dillerde öğrenilmesi,

II. dini hizmetlerin kiliselerin elinden alınması,

lll. laik eğitim ve devlet düzenlerinin kurulması sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamamıştır?

Soru 7


Coğrafi Keşifler sonunda Atlas Okyanusu limanlarının önem kazanması, Venedikliler ve Osmanlıların aleyhine sonuçlar doğurmuştur. Atlas Okyanusu limanlarının önem kazanması aşağıdakilerden hangisinin ekonomik çıkar sağlamasında etkili olmamıştır?

Soru 8


Rönesans'ın, diğer Avrupa ülkelerinden önce İtalya'da başlamasında,

I. Coğrafi konum,

ll. Haçlı Seferlerine katılma,

lll. Ekonomik rahatlık ve tarihi-kültürel zenginlik

nedenlerinden hangileri daha etkili olmuştur?

Soru 9


Yeni Çağ'dan başlayarak birçok ülkede insan ya da yurttaş hakları bildirgeleri yayınlanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, sırasında ya da sonunda bu nitelikte bir bildirge yayınlanmamıştır?

Soru 10


Yeni Çağ'da 1756-1763 arasında gerçekleşen Yedi Yıl Savaşlarına aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?

Soru 11


Rönesans Hareketleri sonucunda Avrupa' da, özgür-eleştirel düşünce canlanmış ve bilimsel-teknolojik gelişmeler hızlanmıştır.

Bu gelişmeler,

I. Reform Hareketleri,

ll. Sanayi inkılabı,

lll. Magna Charta (Büyük Şart)

sonuçlarından hangilerine neden olmamıştır?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşiflerin, Avrupa dışında yarattığı sonuçlardan biri değildir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşiflerin ekonomik sonuçlarından biri değildir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisinde;

Yeni Çağ başlarında Avrupa'da yaşanan,

- Kağıt ve matbaanın geliştirilmesi

- Coğrafi Keşiflerin başarılı olması

- Rönesans Hareketlerinin başlaması

gelişmelerinin tümü de etkili olmuştur?

Soru 15


Avrupa'da XV. ve XVI. yüzyıllardan itibaren, halkın dini otoritelere olan güveninin iyice azalması; sanat, edebiyat, bilim ve düşünce alanlarında hızlı bir canlılık yaşanmaya başlanması, aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?

Soru 16


Avrupalıların Dünya hakkındaki coğrafya bilgileri az ve yanlış iken, İslam dünyasında ise coğrafi bilgiler oldukça ilerlemişti. Ancak buna rağmen, Coğrafi Keşifler Avrupalılar tarafından gerçekleştirilmiştir.

Coğrafi Keşiflerin Avrupalılar tarafından gerçekleştirilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

YKS Tarih Yeni Çağ'da Avrupa Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

zemzem yurt
Doğru: 16
100 Puan
yakup.onat
Doğru: 16
100 Puan
Onur TDG
Doğru: 16
100 Puan
Aysenurryoldas
Doğru: 15
93.7 Puan
ceynur
Doğru: 15
93.7 Puan
YKS TYT Tarih Testleri