YKS Türkçe Paragraf (Anlatım Teknikleri ve Anlatım Özellikleri) Testi

YKS Türkçe Paragraf (Anlatım Teknikleri ve Anlatım Özellikleri) Testi

YKS Türkçe Paragraf (Anlatım Teknikleri ve Anlatım Özellikleri) Testi - çöz

YKS Türkçe Paragraf (Anlatım Teknikleri ve Anlatım Özellikleri) Testi soruları cevapları
YKS Türkçe Paragraf (Anlatım Teknikleri ve Anlatım Özellikleri) Testi

YKS Türkçe Paragraf (Anlatım Teknikleri ve Anlatım Özellikleri) TestiSoru 1


Boyacı çocuk, Mehmet'in ayakkabılarını boyuyordu. Mehmet, Öznur'un yeni aldığı arabasını seyrediyordu. Öznur, Ahmet'in önünden geçti. İffet, bakışlarını elinde olmayarak ona yöneltti. Ama ona bakan kimdi?

Bu paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

Soru 2


Sanki bir ekin denizindeyim. Düzlükte güneşin bir parçası görünüyor; köz gibi, kıpkırmızı. Yer yarılmış da sanki içinden çıkıyormuş gibi ... inceden inceye serin esen seher yeli yüzümü okşuyor. Burnuma taze ot kokuları geliyor. Buğdaylar hışırtıyla dalgalanıyor. Burada dağ taş, yer gök buğdaya kesmiş. insan, kendisini buğday denizinde gibi hissediyor.

Bu parçada hangi duyuya yönelik ayrıntılara yer verilmemiştir?

Soru 3


Ne rahat okunuyor, su içer gibi, ninni söyler gibi ... Dilimi zorlamıyor hiçbir sözcük, hiçbir ses ötekinin önüne taş koymuyor, set çekmiyor. Onun yazıları tam anlamıyla bir---- örneğidir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 4


Karanlık bir gece, saat iki sularıydı. Bulgaristan' dan eve dönüyorum. Herkes derin bir uykudaydı. O duruma gelmiştim ki kendimi dinleye dinleye " Ah bir tanıdığa rastlasam!" diyordum. Birden bire iki gölge gördüm. Biri, bizim mahallenin muhtarıydı.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

Soru 5


Her azanın kendine özgü bir şiir anlayışı vardır. Aradığı biçimi buluncaya dek, azanların şiiri birçok aşamadan geçer. ilk taslak ile son biçim arasında bazı değişmeler olur. Aslında şiir, her şeyden önce bir doğuştur, büyük bir gerilimin ürünüdür.

Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?

Soru 6


Evin içi darmadağınıktı, mobilyalar gelişigüzel yerleştirilmişti. Birbirinden güzel o çiçeklerin her biri, bir tarafa atılmıştı. Üç odanın duvarlarında da boğucu bir renk vardı. ilk girişteki o dar koridorda bunaltıcı bir hava hemen dikkati çekiyordu.

Bu parçanın anlatımında ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


ihtiyar, mecalsiz bir adam sık sık soluyor, gelenlere tersiz gözleriyle bakıyor, elleriyle göğsünü göstererek işaretler ediyordu. "Ne var, ne oldu dayı?" sorularına sesten ziyade nefese soluğa benzeyen üfürükçü bir hırııltı ile yanıtlar veriyordu.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisine başvurulmuştur?

Soru 8


Roman, masala da destana da benzemez. İlişkilerini, bağlantılarını; gerçeklikten, yaşamın kendisinden edinir. Masal, hayale; destan da yücelticiliğe sığınır. Romanda ise hayalle yücelticiliğin paylan kısılmıştır iyice.

Bu parçada aşağıda verilen düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?

Soru 9


Hani birtakım hevesliler vardır. Sözde, çocuğun dünyasına inip çocukça şiirler yazarlar. Yazdıklarını ne kendileri ciddiye alır, ne biz, ne de çocuklar. Ama çocuklar, adam olsun diye bu zahmete katlanırlar. Bizim inanmadığımıza çocuk nasıl ve niçin inansın? Çocuk, kendini aşan, ciddiye alınan, gerçekte benimsenen işleri sever. Halk da öyle.

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Güzel sözcüğü nereden gelir, bir düşündünüz mü? Gözle ilgili, göze ilişen, göze hoş görünene güzel diyoruz. Çoğu diller, güzellik kavramını görme duyusuna bağlar. Gözle algılanan nesnenin üstünlüğünü, güzel sıfatı ile niteler.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

Soru 11


Sadece basıldığı sayfada kalan, oynanmayan bir tiyatro eseri, bir kağıda basılmış müzik notası gibidir. Okuyana sıkıntı veren, cansız kelimeler, cümleler yığınıdır.

Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?

Soru 12


Kadın oturdu, uzun ve zayıf yüzündeki hayretiyle öne doğru eğdi. Yüzü, hafif çiçek bozuğuydu. Derisi hırpalanmış burnu ve onu gizli bir ahenkle takip eden ince dudakları, küçük bir güzellik notu olabilirdi. Hisli bir kıvrılışla yukarı kalkıp inen kaşlarının altında şaşkın gözleri, büyüyüp küçülmüştü. Hayret krizini savdı ve gülümsedi.

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

Paylaş

YKS Türkçe Paragraf (Anlatım Teknikleri ve Anlatım Özellikleri) Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

nisaprsn
Doğru: 12
100 Puan
MustafaYıldırım
Doğru: 12
100 Puan
cenk
Doğru: 12
100 Puan
mamecan6321
Doğru: 12
100 Puan
btiryakioglu
Doğru: 12
100 Puan
YKS TYT Türkçe Testleri