YKS Türkçe Karma Dil Bilgisi Testi

YKS Türkçe Karma Dil Bilgisi Testi

YKS Türkçe Karma Dil Bilgisi Testi - çöz

YKS Türkçe Karma Dil Bilgisi Testi soruları cevapları
YKS Türkçe Karma Dil Bilgisi Testi

YKS Türkçe Karma Dil Bilgisi TestiSoru 1


Ritim, onun şiirinin en belirgin öğesidir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi öğeleri ve öğelerinin sıralanışı yönünden bu cümleyle özdeştir?

Soru 2


Çıplak tepelerin ardından doğan ay, her gün biraz daha kuruyan, kurudukça küçülüp bodurlaşan akasyaların üzerinden uzaktaki sazlıklara doğru yuvarlanmıştı.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 3


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem istek kipi ile çekimlenmiştir?

Soru 4


I. Bir söğüttür ki yaşla beslenir hatıralar

ll. iki damla yaş kadar biri birine benzer

lll. Verdiğin ıstırabın büyüklüğüyle övün

IV. Senin yaprağına bile değemedi kimse

V. Bir rüzgar eser ki bıçak gibi

Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangi ikisinde hem edat hem bağlaç birlikte kullanılmıştır?

Soru 5


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, dilek - koşul kipindedir?

Soru 6


Aşağıdaki sorulardan hangisi özneyi buldurmaya yöneliktir?

Soru 7


(I) Türk romanında dolayısıyla romancısında bozulmamış Anadolu kültürüne karşı özel bir sevgi vardır. (ll) Eserler incelenirse, olayların tamamen ya da hiç değilse kısmen Anadolu'da geçmediği Türk romanına pek az rastlanır. (lll) Cumhuriyet dönemi öncesinde daha çok doğal güzellikleri, insanlarının saf karakteri ile konu olur Anadolu; romanlara. (IV) Cumhuriyet döneminde ve özellikle toplumsal gerçekçiliğin hakim olduğu dönemde ise ezen ağalar, ezilen köylüler edebiyatı yürür gider. (V) Artık saf ve güzel Anadolu insanının yerini bağnaz, pis, sahtekar insanlar alır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi yükleminin türüne göre ötekilerden farklıdır?

Soru 8


Aşağıdaki cümlelerin hangisi yükleminin türüne göre ötekilerden farklıdır?

Soru 9


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat veya bağlaç kullanılmamıştır?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi, öznesi ortak olan bir sıralı cümledir?

Soru 11


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümleciğin nesnesi görevindedir?

Soru 12


Aşağıdaki dizelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

Soru 13


Aşağıdaki cümlelerin hangisi, öğelerinin dizilişi yönünden devrik, birleşik bir fiil cümlesidir?

Soru 14


Çın çın ötüyor sessizlik

Gerilmiş kolum bacağım

Faltaşı gibi bekliyorum

Tıkanacağım

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 15


Neredeyse gün doğacaktı

Herkes gibi kalkacaktınız

Belki daha uykunuz da vardı

Geceniz geliyor aklıma

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 16


Mermer şadırvan, iki renk taşla örülü ince kemerleri taşıyan zarif mermer sütunların çevrelediği revaklı avlunun ortasındaydı.

Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 17


Kim bu çaresiz adam

Bu kan çanağı gözler kimin

Kaç gecedir uykusu yok

Gündüzü yok, gecesi yok

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 18


Bir daha dünyaya gelsem

Yine seni severdim

Beni üzesin diye

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 19


Anadolu'da Türk yaşam ve yerleşme kültürü ile Batı Karadeniz mimarisini yansıtan Göynük, bir akarsuyun kenarına sıralanmış ahşap evleri, köşebaşı çeşmeleri, eğimli, dar sokakları arnavut kaldırımları, zamanı selamlayan saat kulesi ve sıcacık insanlarıyla yaşamı renklendirmeyi başarabilen bir dünyadır.

Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 20


Geçiminin büyük bir bölümünü balıkçılıkla sağlayan Gölyazı sakinlerinin yaşamlarının vazgeçilmez parçaları, sandalları ve balık ağlarıdır. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Paylaş

YKS Türkçe Karma Dil Bilgisi Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

cansuelt
Doğru: 20
100 Puan
batuhan ilgar
Doğru: 20
100 Puan
Samet Güven
Doğru: 20
100 Puan
arzu ezgi
Doğru: 18
90 Puan
Nursami
Doğru: 17
85 Puan
YKS TYT Türkçe Testleri