YKS Türkçe Paragrafta Yardımcı Düşünce Testi

YKS Türkçe Paragrafta Yardımcı Düşünce Testi

YKS Türkçe Paragrafta Yardımcı Düşünce Testi - çöz

YKS Türkçe Paragrafta Yardımcı Düşünce Testi soruları cevapları
YKS Türkçe Paragrafta Yardımcı Düşünce Testi

YKS Türkçe Paragrafta Yardımcı Düşünce TestiSoru 1


Denizin yüzeyi, derin derin hırıltıyla soluk alıp uyuyan bir canavarın göğsü gibi inip çıkıyor, yükseliyor, alçalıyor. Kıyıları jilet gibi keskin kaya parçalarından oluşan karaya müthiş bir hırsla vuruyordu dalgalar.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?

Soru 2


Sanat için iyi niyetten daha başka şeylere de gereksinim vardır. İngiliz şair William Bloke: "Kötü edebiyat, iyi duygularla yapılır." der. Kimse kötü şiir yazmak için, kötü roman yazmak için masasının başına geçmeyi düşünmez.

Bu paragrafta savunulan düşünceyi inandırıcı kılmak için aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?

Soru 3


Yaş sınırına varmış, ölümle kucak kucağa gelmiş olmanın burukluğu, hıncı, öfkesi yok Goethe'de. O da tıpkı Yunus Emre gibi kendinden sonrakilere, sevgiyle özveriyle sesleniyor. Yunus Emre: "Bu dünyadan göçer olduk, kalanlara selam olsun!" dememiş miydi? işte Goethe de o cömert yüreğiyle şöyle diyor: "Yaşasın, bizden sonra gelenler."

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

Soru 4


Sokak kapısının önünde güneş gözünü aldı birden. Daha doğrusu bir duvara çarpar gibi çarptı sıcağa. Bu yaz çok sıcak geçeceğe benziyor, diye düşündü. Bu saatte güneş, bu kadar yakıcı olursa ...

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

Soru 5


Anılan, günlüklerden ayırmak gerekir. Günlük, günü gününe saptanan olaylar, düşüncelerden oluşur. Anı ise üstünden uzun yıllar geçmiş yaşantıları, düşünceleri dile getirir. Onun için gerçeğe uygunluk bakımından günlüklerin daha inandırıcı olması söz konusudur.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

Soru 6


Denemeci; yalnızca kendini, kendi ben'ini anlatır. Hiçbir şeyi kanıtlamaya kalkmadan insana öğüt verme yoluna sapmadan, sırf düşünmekten zevk aldığı, bu zevki okuyucuya tattırmak istediği için yazar. Böylece kendini anlatırken insanı da anlatmış olur.

Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

Soru 7


(I) Türkçeye kimi aydınlarca bilinçli olarak sokulmak istenen yabancı sözcükleri halk, bilinçaltında evirir çevirir. (ll) Bunlardan kendi dilinin fonetiğine aykırı olanların yapısını bozup kendi söyleyişine uydurur. (lll) Onları ancak Türkçeleştirdikten sonra benimser. (IV) Böylece başka dillerden dilimize geçen kimi sözcükler, Türkçe kimliği kazandıktan sonra halkın kullanımına girer. (V) Dünyada hemen her dilde yabancı dillerden geçen sözcükler vardır. (VI) Ancak bu sözcüklerin oranı dilden dile farklılık gösterir.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense, ikinci paragraf kaç numaralı cümle ile başlar?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi, bir paragrafın giriş cümlesi olmaya uygun değildir?

Soru 9


. ... sorusuna duraksamadan vereceğim cevap şu olacaktır: "ilkin, kendisini oluşturanı, sonra kendisini okuyanı, dinleyeni ya da seyredeni kurtarmaya!" Bu nedenle sanatçının toplumdan, doğadan aldığı, onlara verdiğinin yanında hiç kalır.

Bu parçanın başına getirilebilecek en uygun söz aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Şu ağaçlara bakınız! Bir insanın ruhunu ve o insanın çocuklara verdiği eğitimin cinsini göstermek için bundan iyi örnek olamaz ... Bahçede ne kadar sakat, cılız, çarpık ağaç varsa hepsi, bütün emeğini kuvvetli ve güzel alanlara sarf etmiş; asker taburları gibi itizamla saf saf dizilmeye çalışmıştır.

Bu parçada sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Paylaş

YKS Türkçe Paragrafta Yardımcı Düşünce Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Oğulcan Nacar
Doğru: 10
100 Puan
Kbra.A
Doğru: 10
100 Puan
ZeynepE
Doğru: 10
100 Puan
Eceunvr
Doğru: 10
100 Puan
Yusuf2020t
Doğru: 10
100 Puan
YKS TYT Türkçe Testleri