YKS Türkçe Ses Bilgisi Soruları Testi

YKS Türkçe Ses Bilgisi Soruları Testi

YKS Türkçe Ses Bilgisi Soruları Testi - çöz

YKS Türkçe Ses Bilgisi Soruları Testi soruları cevapları
YKS Türkçe Ses Bilgisi Soruları Testi

YKS Türkçe Ses Bilgisi Soruları TestiSoru 1


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünsüz benzeşmesi hem ünlü düşmesine örnek vardır?

Soru 2


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Soru 3


Aklının ucuna gelen her şeyin söylenmesini doğru bulmuyorum.

Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

Soru 4


Aşağıdaki sözcüklerin hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında ünsüz yumuşamasına uğrar?

Soru 5


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem ünlü daralmasına örnek vardır?

Soru 6


Bazı aksaklıklar bile işleri geciktiremiyordu.

Altı çizili sözcükteki söz olaylan aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Soru 7


Yakamda kocaman bir günebakan

Alıyor o çiçeği verip aynayı

Öptükçe öpüyorum dudaklarından

Gülüyor ağzında bir aslanağzı

Bu dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

Soru 8


Gencecik bir adam yanıma gelip senin resmini duvarıma astım, dedi.

Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

Soru 9


Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?

Soru 10


Çıktım yücesine seyran eyledim

Cebel önü çayır çimen görünür.

Bir firkat geldi ki coştum ağladım

Al yeşil bahçeli Kaman görünür

Bu dizelerde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde hem ünsüz benzeşmesi hem ünlü türemesi örneklenmiştir?

Paylaş

YKS Türkçe Ses Bilgisi Soruları Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

rivlus
Doğru: 11
100 Puan
ezgi demir
Doğru: 11
100 Puan
elif öztürk
Doğru: 11
100 Puan
mustafa kay
Doğru: 11
100 Puan
emre altay
Doğru: 11
100 Puan