YKS Deneme Çöz YKS Testleri

14415 YKS Türkçe Sözcükte Anlam Testi I
5205 YKS Türkçe Sözcükte Anlam Testi II
3120 YKS Türkçe Anlatım Bozukluğu Testi I
1667 YKS Türkçe Anlatım Bozukluğu Testi II
1633 YKS Türkçe Anlatım Bozukluğu Testi III
1931 YKS Türkçe Anlatım Bozukluğu Testi IV
4051 YKS Türkçe Cümlede Anlam Testi I
2506 YKS Türkçe Cümlede Anlam Testi II
4070 YKS İlk Türk Devletleri Testi 1
2379 YKS İlk Türk Devletleri Testi 2
2230 YKS Büyük Selçuklu D. Test
2344 YKS Tarih Soruları III
2758 YKS Sözcük Türleri Testi (Ad)
3197 YKS Türkçe Sözcükte Anlam Testi III
1862 YKS Türkçe Ses Bilgisi-İmla-Noktalama Testi
1326 YKS Tarih Dış Politika Testi 1
816 YKS Tarih Dış Politika Testi 2
764 YKS Tarih Dış Politika Testi 3
844 YKS Tarih Dış Politika Testi 4
847 YKS Tarih Dış Politika Testi 5
1955 YKS İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 1
1128 YKS Tarih Atatürk İlkeleri Deneme Sınavı
1054 YKS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet
779 YKS Tarih Osman Muhabereler Dönemi Testi
847 YKS Tarih Osman Muhabereler Dönemi2
987 YKS Tarih Milli Mücadele Testi1
701 YKS Tarih Tarih Milli Mücadele Testi2
847 YKS Tarih Milli Mücadele Testi3
890 YKS Tarih 17. Yüzyıl Islahatları Test
1166 YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 4
2597 YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 2
2075 YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 3
897 YKS Tarih İnkılaplar Deneme Sınavı
2090 YKS Türkçe Cümlede Anlam Testi III
1525 YKS Türkçe Noktalama İşaretleri Testi II
1934 YKS Türkçe Noktalama İşaretleri Testi III
6671 YKS Türkçe Sözcükte Anlam IV (Deyimler - Atasözleri) Testi
1451 YKS Tarih Beylikten Devlete Testi
1759 YKS Tarih Dünya Gücü Osmanlı Devleti Testi
940 YKS Tarih Dünya Gücü Osmanlı Devleti Testi II
3148 YKS Tarih Testi Soruları
1311 YKS Çağdaş Türk Dünya Tarihi Testi
1890 YKS Felsefe Soruları
2875 YKS Tarih Trablusgarp - Balkan Savaşları Testi
878 YKS Tarih Atatürk İlkeleri Testi
1213 YKS Tarih Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
725 YKS Tarih Kurtuluş Savaşı Testi
961 YKS Tarih Soğuk Savaş Dönemi Testi
920 YKS Tarih Osmanlı Devleti'nin Duraklama ve Gerileme Dönemleri Testi
877 YKS Tarih XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti Testi
1082 YKS Tarih Soruları (Karma Test III)
1003 YKS Tarih Soruları (Karma Test II)
1926 YKS Tarih Soruları (Karma Test)
4592 YKS Coğrafya Deneme Sınavı I
1477 YKS Coğrafya Deneme Sınavı II
3313 YKS Coğrafya Deneme Sınavı III
2877 YKS Felsefeyle Tanışma Testi
1159 YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Testi
2465 YKS Felsefe Varlık Felsefesi Testi
1739 YKS Felsefe Ahlak Felsefesi Testi
983 YGS Biyoloji Solunum Ve Boşaltım Sistemleri
1665 YKS Matematik Karmaşık Sayılar Testi
1474 YKS Matematik Permütasyon-Kombinasyon Testi
1116 YKS Matematik Polinomlar Testi
975 YKS Matematik Parabol Testi
9881 YKS Tarih Deneme Sınavı 2018
3481 YKS Türkçe Noktalama İşaretleri Testi
1193 YGS Biyoloji Canlılarda Sinir ve Duyu Sistemleri Testi
2541 YKS Matematik Sayı Problemleri Testi
1156 YKS Matematik Karışım Problemleri Testi
1952 YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Testi
1783 YKS Türkçe Cümle Çeşitleri Testi II
963 YKS Matematik İşçi ve Havuz Problemleri Testi
3903 YKS Coğrafya Harita Bilgisi Testi
942 YKS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi
1468 YKS Tarih Testleri İkinci Dünya Savaşı Testi
511 YKS Tarih Testleri Yeni Çağ'da Avrupa Testi
851 YKS Tarih Testleri Yumuşama Dönemi ve Sonrası Testi
937 YKS Coğrafya Testleri Bölgeler ve Ülkeler Testi
1599 YKS Felsefe Testleri Din Felsefesi Testi
3063 YKS Türkçe Paragraf (Anlatım Teknikleri ve Anlatım Özellikleri) Testi
963 YKS Coğrafya Türkiye'de madenler ve Enerji Kaynakları Testi
4032 YKS Türkçe Karma Dil Bilgisi Testi
909 YKS Tarih Testleri Eski Türk Tarihi Testi
1657 YKS Tarih Arayış Yılları (17. Yüzyıl) Testi
1457 YKS Tarih 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi Testi
981 YKS Tarih Testleri Soğuk Savaş Dönemi Testi
1817 YKS Matematik Yaş Problemleri Testi
2238 YKS Felsefe Psikoloji Bilimini Tanıyalım Çıkmış Sorular
1396 YKS Tarih Testleri İslam Tarihi Testi
1236 YKS Tarih Testleri Yakınçağ'da Avrupa Testi
1147 YKS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi
1240 YKS Tarih Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Medeniyet Testi
915 YKS Tarih İnkılaplar Testi
1063 YKS Siyaset Felsefe Soruları Testi
2414 YKS Sanat Felsefesi Soruları Testi
2257 YKS Türkçe Paragrafta Yardımcı Düşünce Testi
3434 YKS Türkçe Fiil, Fiilimsi ve Ek Fiil Testi
6338 YKS Türkçe Ses Bilgisi Soruları Testi
11848 2018 YKS Türkçe Deneme Sınavı
4509 YKS Türkçe Paragrafın Konusu ve Ana Düşüncesi Testi
1358 YKS Coğrafya Türkiye'de Tarım Testi
1749 YKS Coğrafya Türkiye'de Hayvancılık Testi
718 YKS Coğrafya Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları Testi
755 YKS Coğrafya Türkiye'de Endüstri-Ticaret Testi
1566 YKS Coğrafya Türkiye'de Ulaşım Testi
1389 YKS Coğrafya Türkiye'de Turizm Testi
1152 YKS Coğrafya Ülkeleri Tanıyalım Testi
1156 YKS Coğrafya Harita Bilgisi Testi II
2476 YKS Coğrafya Paralel ve Meridyenler Testi
2511 YKS Tarih Yeni Çağ'da Avrupa Testi
1136 YKS Matematik Hareket Problemleri Testi
2428 YKS Matematik Olasılık Testi
2331 YKS Tarih Beylikten Devlete Testi
2152 Kurtuluş Savaşında Cepheler Testi
1844 Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri Testi
1068 YKS Coğrafya Türkiye'nin Yer Şekilleri Testi
540 YKS Coğrafya Türkiye'de Sanayi, Ticaret ve Ormancılık Testi
4179 Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları Testi
866 YKS Coğrafya Harita Bilgisi ve Ölçekler Test
947 YKS Coğrafya Harita Bilgisi ve Ölçekler Test II
2563 YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi - IV
611 YKS Tarih Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi Testi
1159 YKS Tarih İlk Türk Devletleri Testi
1164 YKS Coğrafya Harita Bilgisi ve Ölçekler Test III
3885 YKS Türkçe Cümlede Anlam Testi IV
1866 İklim Bilgisi Testi
1034 Türkiye Tarihi Testi
1229 Türk İslam Tarihi Testi
1144 İslamiyat Öncesi Türk Tarihi Testi
1368 Atatürk Dönemi İç Politika ve İnkılaplar Testi
695 Cumhuriyet Dönemi Dış Politika Testi
872 YKS Tarih I.TBMM Dönemi Testi
1898 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test
797 YKS Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Soruları
1179 YKS TARİH Kurtuluş Savaşı Test
1358 YKS COĞRAFYA Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Test
803 YKS Tarih Atatürk İnkılapları Test
951 Atatürk Dönemi İç Politika ve İnkılaplar TEST
1885 YKS TARİH İlk Türk İslam Devletleri Tarihi TEST
1840 TARİH Atatürk İlkeleri TEST
1062 YKS Türkçe Cümlenin Anlatım Özellikleri Testi
2313 YKS Türkçe Paragraf (Genel Tekrar) Testi
615 YKS Coğrafya Türkiyenin İklimi TEST
724 YKS Coğrafya Türkiyenin Yüzey Şekilleri TEST
944 YKS TARİH Osmanlı Kültür ve Uygarlığı TEST
725 YKS Tarih Milli Mücadele Hazırlık Dönemi TEST
1138 YKS Türkçe Cümlede Anlam Testi V
693 YKS TARİH Birinci Dünya Savaşı TEST
919 YKS TARİH Türkiye Tarihi TEST
864 YKS Türkçe Cümle Çeşitleri Testi
1683 YKS TÜRKÇE Cümlede Anlam Testi VI
523 YKS Coğrafya Nemlilik ve Yağış Test
645 YKS Coğrafya İç Kuvvetler Test
968 YKS Tarih Osmanlı Yükselme Dönemi Test
549 YKS Tarih Türkiye Tarihi Test III
690 YKS Tarih Mondros Ateşkesi ve Cemiyetler Test
670 YKS Coğrafya Türkiyede Ekonomik Faaliyetler Test
706 YKS Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Test
1751 YKS Türk İslam Tarihi Test
450 YKS Türkçe Karma Dil Bilgisi Testi II
432 YKS TÜRKÇE Cümlede Anlam Testi VII
501 YKS Türkçe Paragrafta Yardımcı Düşünce Testi II
244 YKS Türkçe Paragrafta Yapı Testi
606 YKS Coğrafya Doğa ve İnsan Testi
189 YKS Coğrafya İzohipsler Testi
173 YKS Sözcük Türleri Testi (Zamir)
257 YKS Coğrafya Coğrafi Konum Test
323 YKS Türkçe Cümlenin Öğeleri Test
153 YKS-TYT Coğrafya Dünyanın Şekli ve Hareketleri Test
156 YKS-TYT Coğrafya Atmosfer ve Sıcaklık Test
155 YKS Tarih Bilimine Giriş Test
71 YKS Basınç ve Rüzgarlar Test
142 YKS Coğrafya Nem ve Yağış Test

YKS Popüler Testler

YKS Testleri Çöz

YKS Test Çöz

YKS Deneme Çöz

YKS Deneme Çöz

YKS Deneme Çöz