YKS-TYT Biyoloji Bilimi Test

YKS-TYT Biyoloji Bilimi Test

YKS-TYT Biyoloji Bilimi Test - çöz

YKS-TYT Biyoloji Bilimi Test soruları cevapları
YKS-TYT Biyoloji Bilimi Test

YKS-TYT Biyoloji Bilimi TestSoru 1


Değişik canlı veya dokularda bulunan;

I. Karaciğer hücresi

II . Bakteri hücresi

III. Akciğer hücresi

IV. Soğan kök hücresi

şeklindeki hücre tiplerinin hangilerinde sentrozom bulunmaz?

Soru 2


Canlılar; kendi ürettikleri veya dışarıdan hazır olarak aldıkları organik molekülleri, monomerlerine ve daha küçük yapılara parçalar. Açığa çıkan enerjiyi ATP ye aktarır ve ATP enerjisini hücrelerindeki biyokimyasal olaylarda kullanırlar.

Bu tanımda;

I. Hücresel solunum yapma

II. Beslenmeyi sağlama

III. Metabolizmayı gerçekleştirme

şeklindeki canlılık özelliklerinden hangilerine vurgu yapılmıştır?

Soru 3


Akıcı mozaik zar modelinde, lipit tabakasına gömülmüş halde bulunan proteinlerin;

I. Sayısı

II. Tipi (çeşidi)

III. Dağılımı

şeklindeki özelliklerinden hangileri, bir canlıda, hücreden hücreye farklılık gösterebilir?

Soru 4


Bitkilerde gerçekleşen;

I. Amino asit sentezi

Il. ATP üretimi

III. Suyun kullanılması

şeklindeki olaylardan hangileri, kloroplastlarda meydana gelebilir?

Soru 5


Aşağıda verilen organellerden hangisinin yapısında nükleik asit bulunur?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi; "kloroplast, sitoplazma sıvısı ve mitokondri" şeklindeki hücre kısımlarının ortak özelliği değildir?

Soru 7


Her hücre çeşidinde, zarın kendine özgü farklı özellikler taşıması;

I. Zardaki proteinlerin dağılımı

II. Glikoproteinlerin sayısı

III. Zardaki glikolipitlerin dağılımı

şeklindeki faktörlerden hangilerine bağlı olabilir?

Soru 8


Bazı canlıların vücudunda görev yapan; çeşitli yapıların hücrelerinde, fazla sayıda ribozom organeli bulunmaktadır.

Bu yapılardan bazıları,

- Pankreas

- Kök ve gövde ucu

- Hipofiz bezi

- Karaciğer

şeklinde olduğuna göre, belirtilen durum, ilgili canlının yaşamında, aşağıda verilenlerin hangisine neden olmaz?

Soru 9


Hücrelerle ilgili olan;

I. Enerji üretme ve kullanma

II. Bölünerek sayısını artırma

III. Sitoplazmasında ribozom bulundurma

IV. Doku oluşturma

şeklindeki durumların hangileri, ökaryot yapılı bütün hücrelerin ortak özelliklerindendir?

Soru 10


Canlıların ortak özelliklerinden olan, boşaltım olayıyla ilgili olarak;

I. Bazı bitkilerdeki fazla su, yaprak uçlarından damlama yoluyla atılır.

II. Bütün hayvanlar, artık maddeleri böbrekler yardımıyla vücuttan uzaklaştırır.

III. Tatlı sularda yaşayan paramesyum ve öglena gibi bir hücreli canlılar, fazla suyu kontraktil koful ile vücuttan uzaklaştırır.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

Soru 11


Canlılarda genç bir bireyden ergin birey oluşuncaya kadar geçen süreç, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

Soru 12


Bitki ve hayvan hücrelerinde;

I. amino asitlerden protein sentezleyen,

II. hücre dışına salgı gönderilmesini sağlayan,

III. hücre solunumuyla enerji üreten,

IV. inorganik maddelerden organik besin üreten

şeklindeki olaylardan hangilerini gerçekleştiren organeller ortak olarak bulunur?

Paylaş

YKS-TYT Biyoloji Bilimi Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

selvinur
Doğru: 12
100 Puan
kubrayigit
Doğru: 11
91.6 Puan
ahmet_gungo
Doğru: 9
75 Puan
serap
Doğru: 8
66.6 Puan
licht
Doğru: 7
58.3 Puan