YKS Biyoloji Duyu Organları Testi

YKS Biyoloji Duyu Organları Testi

YKS Biyoloji Duyu Organları Testi - çöz

YKS Biyoloji Duyu Organları Testi soruları cevapları
YKS Biyoloji Duyu Organları Testi

YKS Biyoloji Duyu Organları TestiSoru 1


Duyu organlarına ait aşağıdaki yapılardan hangisinde duyunun alınması ve impuls oluşturulmasıyla görevli bir reseptör bulunmaz?

Soru 2


Farklı duyu organlarında bulunan;

I. Korti organı

II. Sarı bölge

III. Sarı benek

IV. Tat tomurcukları

reseptör bölgelerinden hangileri kimyasal uyarıları algılamaya özelleşmiştir?

Soru 3


- Derideki termoreseptörler

- Burundaki kemoreseptörler

- Gözdeki fotoreseptörler

- Kulaktaki mekanoreseptörler

İnsan duyu organlarında yer alan bu reseptörlerde,

I. Aynı eşik değerindeki uyarıları alma

II. Aldığı uyartıların beyin kabuğuna gönderme

III. Aynı uyarıya uzun süre maruz kaldığında yorulma

özelliklerinden hangileri ortaktır?

Soru 4


İşitme ve denge organı olan kulaktaki bazı yapılar aşağıda verilmiştir.

- Salyangoz kanalları

- Yarım daire kanalları

- Östaki borusu

Aşağıdakilerden hangisi bu verilen yapılardan herhangi birinin işlevlerinden değildir?

Soru 5


Bir insanın nanenin kokusunu ve tadını aynı anda algılaması;

I. Koku ve tadın farklı yapıdaki reseptörlerle algılanması

II. Koku ve tadın beyin kabuğunda farklı merkezlerde değerlendirilmesi

III. lmpulsların taşınma hızının farklı olması

durumlarından hangileri ile açıklanabilir?

Soru 6


Kulakta bulunan reseptörlerce algılanan uyartılar,

I. Uç beyin

II. Beyincik

III. Omurilik

gibi sinir merkezlerinden hangilerine iletilebilir?

Soru 7


İnsanda gözün yapısını oluşturan kısımların bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.

- Sert tabakada kan damarı yoktur.

- Damar tabaka gözün beslenmesini sağlayan kan damarları bakımından zengindir.

- Ağ tabakada görmeyi sağlayan çomak ve koni reseptörleri bulunur.

Buna göre verilen farklı kısımlarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır?

Soru 8


Karanlık bir odadan aydınlık ortama geçen ve elinde tuttuğu kitabı okumaya başlayan sağlıklı bir kişide meydana gelen görme faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 9


Kulak, işitme olayı ile birlikte vücudun dengesininin sağlanmasına yardımcı olan bir organımızdır.

Buna göre, kulağın denge ile ilgili görev yapan kısmı aşağıdaki merkezi sinir sistemi elemanlarından hangisi ile bağlantılı olarak çalışır?

Soru 10


Aşağıda verilen;

I. Hipermetrop

II. Miyop

III. Astigmat

IV. Presbitlik

V. Renk körlüğü

şeklindeki göz kusurlarından hangisinin mercek yardımıyla düzeltilmesi mümkün değildir?

Soru 11


Duyu organlarında bulunan;

I. Fotoreseptör

II. Kemoreseptör

III. Termoreseptör

IV. Mekanoreseptör

V. Serbest sinir uçları

şeklindeki reseptör çeşitlerinden hangisi yapacağı göreve yönelik bir özelleşme gerçekleştirmemiştir?

Soru 12


İnsanda görüntünün sarı benek üzerine odaklanmasını ve göze giren ışık miktarınının ayarlanmasını sağlayan yapılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Paylaş

YKS Biyoloji Duyu Organları Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Mecit Güven
Doğru: 12
100 Puan
aqualithoma
Doğru: 12
100 Puan
Aleynakopar
Doğru: 12
100 Puan
sayisalci3.
Doğru: 12
100 Puan
bilal öztek
Doğru: 11
91.6 Puan