YKS Biyoloji Solunum Sistemleri Test

YKS Biyoloji Solunum Sistemleri Test

YKS Biyoloji Solunum Sistemleri Test - çöz

YKS Biyoloji Solunum Sistemleri Test soruları cevapları
YKS Biyoloji Solunum Sistemleri Test

YKS Biyoloji Solunum Sistemleri TestSoru 1


İnsanın solunum sisteminde nefes verme durumunda,

I. diyafram kasının gevşeyerek kubbeleşmesi,

II. alveol basıncının artması,

III. kaburgalar arası kasların gevşemesi,

IV. göğüs boşluğunun genişlemesi

olaylarından hangileri meydana gelir?

Soru 2


Kanın oksijen tutma kapasitesinin suya göre altı kat daha fazla olması,

I. Plazma sıvısının fazla olması

II. Plazmada akyuvar bulunması

III. Solunum pigmentlerinin bulunması

özelliklerinden hangilerine bağlıdır?

Soru 3


Soluk borusunun iç yüzeyinde goblet hücreleri tarafından salgılanan mukus,

I. Alınan havanın nemlendirilmesi

II. Alınan havadaki tozların tutulması

III. Oksijenin kana geçişinin hızlanması

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesini sağlar?

Soru 4


Kanda karbondioksitin taşınması sırasında gerçekleşen olaylardan bazıları şunlardır:

I. Bikarbonat iyonlarının plazmaya geçmesi

II. Karbondioksitin alyuvarlara geçmesi

III. Karbondioksitin doku kılcallarına geçmesi

IV. Karbonik asitin oluşması

Verilen olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 5


Akciğerlerdeki havanın dışarı verilmesinde aşağıda verilen olaylardan hangisi etkili değildir?

Soru 6


Canlılarda görülen solunum çeşitlerinden biri de trake solunumudur.

Trake solunumuyla ilgili,

I. Böceklerde ve çokayaklılarda görülür.

II. Vücut gevşediğinde hava trakelere girer, kasılınca dışarı atılır.

III. Trake solunumu yapan canlıların kanında solunum pigmenti bulunmaz.

yargılarından hangileri doğrudur?

Soru 7


Sürüngen, kuş ve memeli hayvanlardaki solunum sistemleri için,

I. akciğerlerin görev yapması,

Il. solunum gazlarının kanla tasınması

III. gaz alışverişinde difüzyonu; etkili olması

özelliklerinden hangileri ortaktır?

Soru 8


İnsanda metabolizma sonucu oluşan karbondioksitin, alveollere gelmesine kadar,

I. Hemoglobinle birleşmesi

II. Plazmada erimesi

III. Bikarbonat iyonuna dönüşmesi

olaylarından hangileri gerçekleşebilir?

Soru 9


Sağlıklı bir insanın soluk alma olayı ile alyuvara aldığı oksijenin doku hücresinde kullanılmasına kadar geçen sürede,

I. oksijenin alyuvar sitoplazmasından kan plazmasına geçmesi,

I. oksijenin doku sıvısına geçmesi,

III. oksijenin hücre sitoplazmasından mitokondri sıvısına geçmesi,

IV. oksijenin hemoglobine bağlanması

olaylarının gerçekleşme sırası nasıl olmalıdır?

Soru 10


I. Silli epitel tabaka

II. Kıkırdak doku

III. Bağ dokusu

Sağlıklı bir insan vücudunda yukarıda verilen yapılardan hangileri, hem yemek borusunun hem de soluk borusunun yapısında bulunur?

Soru 11


Vücudun dış yüzeyinin suya doğru yapmış olduğu kıvrımlar olan solungaçlar aşağıdaki canlı gruplarından hangisinde dıştadır?

Soru 12


Memelilerdeki solunum pigmenti (hemoglobin) ile ilgili,

I. Kan plazmasında bulunur.

II. Oksijenle tersinir reaksiyona girebilir.

III. Sadece alyuvar içerisinde bulunur.

IV. Yapısında amino asit bulundurur.

yargılarından hangileri doğrudur?

Paylaş

YKS Biyoloji Solunum Sistemleri Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

eksioglu
Doğru: 12
100 Puan
atakansenol
Doğru: 12
100 Puan
mrenes
Doğru: 9
75 Puan
berfinn
Doğru: 8
66.6 Puan
samiyenur
Doğru: 7
58.3 Puan