YKS Bölme-Bölünebilme Kuralları Test

YKS Bölme-Bölünebilme Kuralları Test

YKS Bölme-Bölünebilme Kuralları Test - çöz

YKS Bölme-Bölünebilme Kuralları Test soruları cevapları
YKS Bölme-Bölünebilme Kuralları Test

YKS Bölme-Bölünebilme Kuralları TestSoru 1


Dört basamaklı 6A2B sayısı 45 sayısının tam katıdır.

Buna göre, A nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

Soru 2


5 e tam olarak bölünemeyen pozitif tamsayılar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor.

Bu sıralamadaki 100. sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Üç basamaklı 82A sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan 7 ve üç basamaklı 3AB sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan 2 dir.

Buna göre, üç basamaklı BAA sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır?

Soru 4


Birbirinden farklı olan ve

A + B = C + D

eşitliğini sağlayan A, B, C, D rakamları kullanılarak dört basamaklı ABCD sayıları (1542 ve 7153 gibi) oluşturuluyor.

Buna göre, 9 a kalansız bölünebilen ABCD sayılarının her biri için A • B çarpımı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 5


a3bc ve a4bc dört basamaklı birer doğal sayıdır.

a3bc sayısı 15 e bölündüğünde kalan 6 olduğuna göre, a4bc sayısı 15 e bölündüğünde kalan kaç olur?

Soru 6


3, 7 ve 8 ile kalansız bölünebilen 4000 den küçük sayıların en büyüğünün onlar basamağındaki rakam kaçtır?

Soru 7


9! + 10! sayısı aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölünemez?

Soru 8


Rakamları birbirinden farklı olan, üç basamaklı 3KM sayısı 3 ve 5 ile kalansız bölünebiliyor.

Buna göre, K kaç farklı değer alabilir?

Soru 9


Beş basamaklı 91M1N sayısı 12 ile tam bölünebildiğine göre, M + N toplamının en büyük değeri kaçtır?

Soru 10


Bir x sayısının rakamlarının sayı değerlerinin toplamı 25 tir.

Buna göre, x2 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

Soru 11


4A6B sayısı 15 ile kalansız bölünebilen, dört basamaklı bir sayıdır.

Bu sayıda A nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

Soru 12


Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir?

Paylaş

YKS Bölme-Bölünebilme Kuralları Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Umut Acar
Doğru: 12
100 Puan
starsets
Doğru: 12
100 Puan
Yunus sanlı
Doğru: 12
100 Puan
Furkan Oğurlu
Doğru: 12
100 Puan
Emirhan Korkmaz
Doğru: 12
100 Puan
YKS TYT Matematik Testleri