YKS Matematik Testleri çöz

YKS Matematik Testleri

YKS Bölme-Bölünebilme Kuralları Test II

YKS Bölme-Bölünebilme Kuralları Test II

YKS Bölme-Bölünebilme Kuralları Test II

YKS Bölme-Bölünebilme Kuralları Test II - çöz

YKS Bölme-Bölünebilme Kuralları Test II
YKS Bölme-Bölünebilme Kuralları Test II


Soru 1


Üç basamaklı 84a sayısının 6 ile kalansız bölünebilmesi için, a kaç tane farklı değer alabilir?

Soru 2


Beş basamaklı 561ab sayısı 30 ile bölünebildiğine göre, a yerine gelebilecek en büyük rakam kaçtır?

Soru 3


Bütün rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı olan dört basamaklı en büyük çift sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünemez?

Soru 4


25 basamaklı 2222222222222222222222222 sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan sayı kaçtır?

Soru 5


abc biçiminde yazılmış üç basamaklı bir sayı 9 ile bölünebilmekte ve 10 ile bölümünde 4 kalanını vermektedir.

a + b toplamının, bu koşulları sağlayan, kaç değeri vardır?

Soru 6


a, b, c rakamlarından oluşan abc biçimindeki, üç basamaklı ve üç ile kalansız bölünebilen bir sayı vardır.

Bu sayı için b = 2a olduğuna göre, mümkün olan farklı c terin toplamı nedir?

Soru 7


Birler basamağı 3 olan ve 9 ile bölünebilen üç basamaklı sayılar abc biçiminde yazılacaktır.

a > b > c koşulu ile böyle kaç tane sayı yazılabilir?

Soru 8


Üç basamaklı a2b sayısı 6 ile kalansız bölünebilmektedir.

Aynı sayı 5 ile bölündüğünde kalan 4 olduğuna göre, a nın alabileceği değerler toplamı nedir?

Soru 9


a < b olmak üzere üç basamaklı 2ab sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre, a yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır?

Soru 10


Birler basamağı 0 olan, 3 ile bölünebilen, iki basamaklı en büyük pozitif doğal sayının, birler basamağı 0 olan, 3 ile bölünebilen, iki basamaklı en küçük pozitif doğal sayıya oranı kaçtır?

Soru 11


Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük tek sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünebilir?

Soru 12


Sıfırdan ve birbirinden farklı K, L ve M rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen üç basamaklı 6 sayı toplanıyor.

Bu toplamla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?


Testin Enleri

arif gökkaya
Doğru: 8
66.6 Puan
Naciye Mislina
Doğru: 7
58.3 Puan
Ziyaretçi
Doğru: 4
33.3 Puan