YKS Coğrafya Deneme Sınavı III

YKS Coğrafya Deneme Sınavı III

YKS Coğrafya Deneme Sınavı III - çöz

YKS Coğrafya Deneme Sınavı III soruları cevapları
YKS Coğrafya Deneme Sınavı III

YKS Coğrafya Deneme Sınavı IIISoru 1


Ege kıyılarında, yaz mevsiminde gündüz denizden karaya doğru esen meltem rüzgarının gece karadan denize doğru esmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 2


Türkiye'deki iç ticaret faaliyetlerinde kara yolunun diğer ulaşım biçimlerine oranla daha fazla kullanılmasında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Dış alım giderlerinin dış satım gelirlerinden fazla ol­ması, dış ticaret açığının oluşmasına neden olur.

Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede dış ticaret açığının artmasına neden olmaz?

Soru 4


Amazon ve Kongo havzaları, aşağıdaki bölge sınıflandırmalarından hangisi içerisinde almaz?

Soru 5


Renklendirme yöntemiyle çizilmiş bir fiziki haritada, koyu kahverenginin kullanıldığı bir bölgeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesindir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi troposferin daha çok yeryüzünden yansıyan ışınlarla ısındığını kanıtlar?

Soru 7


Türkiye'de kış döneminde etkili olan ve kar yağışlarıyla beraber sıcaklık ortalamalarını düşü­ren termik yüksek basınç merkezi aşağıdakiler­den hangisidir?

Soru 8


İkincil ekonomik faaliyetlerin hızla geliştiği bir bölgede aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?

Soru 9


Akarsular tarafından taşınan malzemelerin birikme­siyle oluşan ve horizonları olmayan topraklara alüvyal topraklar denir.

Aşağıdaki yerlerin hangisinde alüvyal topraklara rastlanmaz?

Soru 10


Okyanus akıntıları, etkili oldukları kıyıların iklimini doğrudan etkiler. Sıcak su akıntıları etkili oldukları kıyıların iklimini ılımanlaştırırken, soğuk su akıntıları iklimi soğutur ve kuraklaştırır.

Buna göre;

I. Batı Avrupa kıyıları

ll. Kuzeydoğu Asya kıyıları

lll. Doğu Kanada kıyıları

gibi bölgelerden hangilerinin iklimi sıcak su akıntıları nedeniyle çevresine göre daha ılı­mandır?

Soru 11


Nem miktarının sıcaklık üzerindeki etkisi dikkate alındığında, aşağıdaki illerden hangisinde yıllık sıcaklık farkının daha fazla olması beklenir?

Soru 12


Ulaşım ağının geliştiği bir yörede aşağıdakilerden hangisinin buna paralellik gösterdiği savunulamaz?

Soru 13


Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir haritada, izo­hipslerin sıklaştığı ve birbirine iyice yaklaştığı yerler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 14


Atmosferin kalınlığı yaklaşık olarak 10.000 km'dir. Fakat bu kalınlık ekvator çevresinde fazla, kutuplar çevresinde ise daha azdır.

Aşağıdakilerden hangisinin atmosferin kalınlığın­dan az da olsa etkilendiği ileri sürülebilir?

Paylaş

YKS Coğrafya Deneme Sınavı III sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ahmet3505
Doğru: 13
92.8 Puan
Burak İNAL
Doğru: 13
92.8 Puan
daimi boz
Doğru: 12
85.7 Puan
cenk
Doğru: 11
78.5 Puan
Caner koç
Doğru: 11
78.5 Puan
YKS TYT Coğrafya Testleri