Doğa ve İnsan Testi

Doğa ve İnsan Testi

Doğa ve İnsan Testi - çöz

Doğa ve İnsan Testi soruları cevapları

Doğa ve İnsan Testi


Soru 1


I. Akarsu ve göller

II. Dağlar ve platolar

III. Ulaşım ve ticaret

IV. Turizm

Yukarıdakilerden hangileri, fiziki coğrafyanın konuları arasında gösterilebilir?

Soru 2


I. Köprü ve viyadükler

II. Cami ve saraylar

III. Akarsu ve şelaleler

IV. Taş ve bitkiler

Yukarıdakilerden hangileri, beşeri unsurlar arasında gösterilemez?

Soru 3


Yer altı kaynakları aşağıdaki doğal sistemlerin hangisinde yer alır?

Soru 4


I. Dalga gücü santralleri

II. Tombolo

III. Falez

IV. Kıyı kirliliği

Yukarıdakilerden hangileri, denizlerde görülen doğal oluşumlardandır?

Soru 5


Bitki ve hayvan türlerini bünyesinde barındıran doğal sisteme ne ad verilir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi, doğal unsurlardan biridir?

Soru 7


I. Toprak

II. Madenler

III. Balıklar

IV. Bulutlar

Yukarıdakilerden hangileri, dört temel ortamdan biri olan litosferde yer almaz?

Soru 8


I. Doğal çevre şartlarının farklılık göstermesi

II. Kıtaların nüfus miktarı ve nüfus yoğunluklarının farklı olması

III. Kara ve deniz dağılışının farklılık göstermesi

IV. Doğal bitki örtüsünün farklılık göstermesi

V. Yer altı kaynaklarının dağılışının farklılık göstermesi

Yukarıdakilerden hangisi, yeryüzünün değişik yerlerindeki insanların beslenme, giyinme ve barınma özelliklerinin farklılık göstermesinin temel nedenidir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi, hidroğrafyanın (su bilimi) yararlandığı bilim dallarından biri değildir?

Soru 10


Oluşumunda insanların etkisinin bulunmadığı ve doğal çevre içinde yer alan herşey doğal unsur olarak adlandırılır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin doğal unsur olduğu söylenemez?

Soru 11


I. Bir bölgede bozkır bitki örtüsünün görülmesi o bölgede step ikliminin görüldüğünün kanıtıdır.

II. Batı Avrupa, Japonya ve ABD'nin doğusu dünyanın en fazla sanayileşmiş bölgeleridir.

III. Kutuplarda yerçekiminin fazla olması Dünya'nın şeklinin sonucudur.

IV. Çin'de nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politikalar uygulanmaktadır.

Yukarıda verilenlerden hangilerinde coğrafyanın bağlantı ilkesi kullanılmıştır?

Soru 12


- Geniş alanlarda, uzun yıllar görülen atmosfer olaylarının ortalamasını inceleyen bilim dalıdır.

- Yer şekillerini inceleyen bilim dalıdır.

- Coğrafi olayların dağılışını gösteren haritaların hazırlanmasıyla ilgilenen bilim dalıdır.

- Su kaynaklarını inceleyen bilim dalıdır.

Yukarıda aşağıda verilen coğrafyanın alt dallarından hangisinin tanımı yapılmamıştır?

Paylaş

Etiketler:
Doğa ve İnsan Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

nurooooo
Doğru: 12
100 Puan
nova erdoğa
Doğru: 12
100 Puan
gülse
Doğru: 12
100 Puan
polyanaaa
Doğru: 12
100 Puan
muhammet ba
Doğru: 12
100 Puan