YKS Coğrafya Harita Bilgisi Testi

YKS Coğrafya Harita Bilgisi Testi

YKS Coğrafya Harita Bilgisi Testi - çöz

YKS Coğrafya Harita Bilgisi Testi soruları cevapları
YKS Coğrafya Harita Bilgisi Testi

YKS Coğrafya Harita Bilgisi TestiSoru 1


Bir Türkiye Fiziki haritasının ölçeği değiştirilirse aşağıdakilerden hangisi değişir?

Soru 2


Şehri bütünüyle görebilmek için bir araçla gökyüzünde yükselmek gerekir. Ancak yükseldikçe görülen alan büyürken, cisimler küçülür, yapılar birbirinden ayırt edilemez duruma gelir.

Yukarıdaki durum aşağıdaki harita elemanlarından hangisinin etkisiyle ortaya çıkar?

Soru 3


Projeksiyon yöntemlerinden silindirik yöntemle çizilmiş aşağıdaki ülke haritalarından hangisinde hata oranı en azdır?

Soru 4


Eş yükseltili eğrilerin sık geçtiği bir yerdeki akarsu için hangisi söylenemez?

Soru 5


Aşağıda verilenlerden hangisinde yerşekillerinin daha sade olduğu söylenebilir?

Soru 6


Herhangi bir Türkiye Fiziki haritasında aşağıda verilenlerden hangilerine haritanın ölçeğinden yararlanılarak ulaşılabilir?

I. Trabzon - Ordu arası kıyı uzunluğu

ll. Kızılırmak ağzında oluşmuş olan yerşekli

lll. Van Gölü'nün izdüşüm alanı

IV. Ağrı Dağı'nın yüksekliği

Soru 7


Gerçek uzaklığı 72 kilometre olan iki şehir arası, aşağıdaki ölçeklerden hangisi kullanılırsa haritada 6 santimetre olarak gösterilir?

Soru 8


1/2.500.000 ölçekli haritada 3 santimetre olarak gösterilen iki liman arası gerçekte kaç kilometredir?

Soru 9


1/2000 ölçekli bir planda 4 santimetre olarak ölçülen bir uzunluk gerçekte kaç metredir?

Soru 10


1/3000 ölçekli bir planda 2 santimetrekare alan kaplayan bir bahçe gerçekte kaç metrekaredir?

Soru 11


1/600.000 ölçekli haritada 6 santimetrekare yer kaplayan bir üniversite kampüsü gerçekte kaç kilometrekaredir?

Soru 12


Bir haritanın ayrıntıyı gösterme gücü, aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlıdır?

Soru 13


- Bir düzlem üzerine aktarılan

- Belli bir ölçeğe göre yapılan

Bir çizimin harita olabilmesi için bu çizimde aşağıdaki özelliklerden hangisinin de varlığı gereklidir?

Soru 14


Alizeler, 30° enlemleri ile 0° Ekvator arasında esen sürekli rüzgarlardır.

Buna göre alize rüzgarlarının etkili olduğu enlemlerde bulunan bir yer için, çizilecek olan haritaya en uygun olan projeksiyon aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 15


Aşağıdaki yerlerden hangisinin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark en azdır?

Soru 16


Harita, plan ve krokinin;

I. belli bir ölçeğe göre çizilme

ll. coğrafi koordinatlara sahip olma

lll. kuşbakışı görünüşe göre çizilme

özelliklerinden hangilerinin ortak olduğu söylenebilir?

Soru 17


İzohips eğrilerinin sık geçtiği yerlerde eğim fazla, seyrek geçtiği yerlerde ise eğim azdır.

Buna göre, aşağıdaki yerşekillerini gösteren izohips haritalarının hangisinde izohips eğrileri daha sık çizilir?

Soru 18


Aynı boyuttaki kağıtların tamamını kaplayacak biçimde çizilen aşağıdaki bölgelere ait haritalardan hangisinin ölçeği daha küçük olur?

Soru 19


Bir harita çiziminde ölçek ve lejandın belirlenmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Soru 20


Bir bölgenin yükselti değerleri, aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesinde önem taşır?

Paylaş

YKS Coğrafya Harita Bilgisi Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

nur üçgül
Doğru: 20
100 Puan
bıdık
Doğru: 20
100 Puan
Sümeyye Gökçe
Doğru: 20
100 Puan
gökdeniz
Doğru: 20
100 Puan
polis ceren
Doğru: 20
100 Puan
YKS TYT Coğrafya Testleri