YKS Coğrafya İç Kuvvetler Test

YKS Coğrafya İç Kuvvetler Test sorularını online çözebilirsiniz.

YKS Coğrafya İç Kuvvetler Test

YKS Coğrafya İç Kuvvetler Test

YKS Coğrafya İç Kuvvetler Test - çöz

YKS Coğrafya İç Kuvvetler Test soruları cevapları
YKS Coğrafya İç Kuvvetler Test


Soru 1


Magmanın yer kabuğunun zayıf yerlerinden yeryüzüne çıkması olayına volkanizma denir.

Buna göre, volkanik arazilerin dağılışı ile aşağıdakilerden hangisi arasında paralellik olduğu söylenemez?

Soru 2


Tektonik depremler, yer kabuğunun üst katlarındaki tabakalarda meydana gelen kırılmalar sonucu sarsıntı olarak ortaya çıkar. Bu sarsıntı, çevreye deprem dalgaları olarak yayılır ve zarara neden olur. Genellikle yer kabuğunun hareket eden parçalarının birbirleriye karşılaştıkları yerdeki sürtünme ve çarpışma sonucunda ortaya çıkar.

Buna göre, aşağıda verilen yerlerin hangisin· de, şiddetli tektonik depremlerin görülme olasılığı en fazladır?

Soru 3


Yer kabuğunun sertleşmiş ve kıvrılma özelliğini kaybetmiş kesimlerinin yan basınçların etkisinde kalmasıyla kırık hatları meydana gelmiştir. Kırık hatları boyunca başka özellikler de görülür.

Yeryüzünde, kırık hatları boyunca aşağıdaki· !erden hangisinin olma ihtimali daha azdır?

Soru 4


Orojenik hareketler sonucu kıvrım dağları oluştuktan sonra yüksekte kalan kesimlere ne ad verilir?

Soru 5


Depremlerin yol açtığı zararlar, depremin şiddetiyle orantılı olarak artar veya azalır. Depremin şiddeti de bazı etkenlere bağlıdır.

Aşağıdakilerden hangisi, depremin şiddetini etkileyen faktörlerden değildir?

Soru 6


Enerjisini Yer'in derinliklerinden alan ve yeryüzünün biçimlenmesinde olumlu etkiye sahip yapıcı kuvvetlere iç kuvvetler denilmektedir.

Buna göre, yeryüzünü biçimlendiren aşağıdaki kuvvetlerden hangisi enerjisini Yer'in derinliklerinden almaz?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi, yer kabuğunun yavaş seyreden yaylanma hareketlerine verilen genel isimdir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi, epirojenik hareketlerin özelliği değildir?

Soru 9


I. Pakistan

II. Brezilya

III. Finlandiya

IV. Endonezya

Deprem bölgelerinin coğrafi dağılışı göz önüne alındığında, yukarıda verilen ülkelerin hangilerinde depremlerin görülme olasılığı daha azdır?

Soru 10


İç kuvvtlerin etkisiyle oluşan yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


I. Japonya'daki Fuji Yanardağı'nın faaliyete geçerek püskürmesi

II. Okyanusa kıyısı olan bölgelerde, okyanus sularının günde iki kez yükselip çekilmesi

III. İtalya'daki Venedik kentinin her yıl 4 mm kadar çökmesi

IV. İskandinav Yarımadası'nın her yıl 0,5 cm kadar yükselmesi

Yukarıdaki olaylardan hangileri, yeryüzünde epirojenez olayının gerçekleştiğine kanıt olarak gösterilemez?

Soru 12


Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi, orojenez olayı sonucunda oluşmamıştır?

Soru 13


Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda tektonik hareketlerin etkili olduğu söylenemez?

Soru 14


Orojenez sonucunda oluşan ve çevresine göre yüksekte kalan yer şekilleri aşınım alanlarını, alçakta kalan yer şekilleri ise birikim alanlarını oluşturur.

Buna göre, orojenez sonucunda oluşan;

I. antiklinal,

II. horst,

III. senklinal,

IV. graben

gibi yer şekillerinden hangileri aşınım alanlarını oluşturur?


Testin Enleri

yusufozkaya65
Doğru: 14
100 Puan
sevilayakbass
Doğru: 14
100 Puan
ezgic.
Doğru: 14
100 Puan
fatih serkan
Doğru: 14
100 Puan
Aysegul Fırat
Doğru: 13
92.8 Puan
YKS Coğrafya Testleri