İklim Elemanları Sıcaklık Test

İklim Elemanları Sıcaklık Test sorularını online çözebilirsiniz.

İklim Elemanları Sıcaklık Test

İklim Elemanları Sıcaklık Test

İklim Elemanları Sıcaklık Test - çöz

İklim Elemanları Sıcaklık Test soruları cevapları
İklim Elemanları Sıcaklık Test


Soru 1


I. Toroslarda kalıcı karların gorülmesi

II. Türkiye'de kuzeyden esen rüzgarların hava sıcaklığını düşürmesi

III. Bitkilerin dünya üzerinde kuşaklar oluşturması

IV. Kanada'nıiı doğu kıyılarının, batı kıyılarından daha soğuk olması

Yukarıda verilen durumlardan hangileri yeryüzünde sıcaklığın dağılışı üzerinde enlemin etkisine bir örnektir?

Soru 2


Denizlerdeki tuzluluk oranlarının farklı olmasında aşağıdakilerden hangisi en çok etkilidir?

Soru 3


Isınma özellikleri nedeniyle karalar, çabuk ısınıp, çabuk soğur.denizler ise geç ısınıp, geç soğurlar.

Aşağıda verilen durumlardan hangisi bu bilgiyle açıklanabilir?

Soru 4


Bir merkezin birbirini izleyen aylardaki ortalama sıcaklık değerlerini gösteren grafiğe bakılarak, bu merkezin sıcaklığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 5


Kutup bölgelerinde güneşlenme süresi ekvatoral bölgeçlen fazla olduğu halde bu bölgelerde yıllık sıcaklık ortalaması 0 °C 'nin üzerine çıkamaz.

Yukarıda sözü edilen durum üzerinde;

I. güneş ışınlarının düşme açısı,

II. karasallık,

III. yükselti

faktörlerinden hangileri etkili olmuştur?

Soru 6


Bir dağın güney yamacının yıl boyunca kuzey yamacından daha fazla ısınması, bu dağla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisini doğrular?

Soru 7


Dağların yüksek kesimlerinde sıcaklığın gün içindeki hızlı değişimi, bu bölgelerin hangi özelliğinden kaynaklanır?

Soru 8


Bir ülkenin batısında, gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki sıcaklık farkı fazla iken, doğusunda daha azdır.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

Soru 9


Bir merkezin birbirini izleyen aylardaki sıcaklık ortalamalarını gösteren bir grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisi elde edilemez?

Soru 10


Bir yörenin sıcaklığının yıl içindeki değişiminden aşağıdakilerden hangisi etkilenmez?

Soru 11


İstanbul' da yıllık sıcaklık farkı 18 °C iken, aynı enlemde yer alan Ardahan'da yıllık sıcaklık farkı 29 °C dir.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda sözü edilen durumun nedenidir?

Soru 12


Kuzey Yarım Küre' de bir dağın farklı yamaçlarında, aynı yükseklikte yer alan X ve Y merkezlerinden X'te, aynı tür bitkilerde olgunlaşma süresi daha kısa, hava daha sıcaktır.

Buna göre, bu iki merkez ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

Soru 13


Sıcaklığın gün içindeki değişimi üzerinde güneş ışınlarının yanı sıra havadaki su buharı da etkilidir.

Buna göre, aşağıdaki yerlerin hangisinde günlük sıcaklık farkının daha fazla olması beklenir?

Soru 14


Ocak ayında Kuzey Yarım Küre'de en düşük sıcaklıkların kutup Çevresinde değilde, Asya kıtasının iç kesimlerinde görülmesi, aşağıdakilerden hangisiyle sıcaklık arasındaki ilişkiye ters düşer?


Testin Enleri

Recep Çolak
Doğru: 14
100 Puan
halilturk
Doğru: 14
100 Puan
eylul1596
Doğru: 14
100 Puan
Ali Dirin
Doğru: 14
100 Puan
eneskoç
Doğru: 12
85.7 Puan
YKS Coğrafya Testleri