YKS Coğrafya Nemlilik ve Yağış Test

YKS Coğrafya Nemlilik ve Yağış Test sorularını online çözebilirsiniz.

YKS Coğrafya Nemlilik ve Yağış Test

YKS Coğrafya Nemlilik ve Yağış Test

YKS Coğrafya Nemlilik ve Yağış Test - çöz

YKS Coğrafya Nemlilik ve Yağış Test soruları cevapları
YKS Coğrafya Nemlilik ve Yağış Test


Soru 1


Bir bölgede, atmosferdeki nem miktarının fazla olmasına rağmen yağışın oluşmadığı gözlenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, bunun nedenleri arasında gösterilemez?

Soru 2


I. Havanın sıcaklığının düşmesi

II. Rüzgarın oluşması

III. Basıncın oluşması

IV. Havanın neme doyması

Yağışın meydana gelmesi, yukarıdakilerden hangi ikisinin sırasıyla oluşmasına bağlıdır?

Soru 3


Akdeniz ikliminde kış mevsimi bol yağışlıdır. Yaz mevsimi ise çok sıcak ve kuraktır.

Buna göre, Akdeniz iklim bölgelerinde yaz mevsiminin kurak geçmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Soru 4


Atmosferdeki nem oranı arttıkça aşağıdakilerden hangisi azalır?

Soru 5


Yağış oluşabilmesi için önce yoğunlaşmanın olması gerekir.

Buna göre, aşağıdaki hava hareketlerinden hangisinde kesinlikle yoğunlaşma gerçekleşmez?

Soru 6


Yağışın yıl içinde aylara göre dağılışına yağış rejimi denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin yağış rejiminden etkilendiği söylenemez?

Soru 7


I. Hava kütlelerinin alçalması

II. Hava kütlelerinin dikey doğrultuda yükselmesi

III. Nemli hava kütlesinin yamaçta yükselmesi

IV. Sıcak hava kütlesinin yatay hareketi

Yukarıdaki atmosfer olaylarından hangilerinin yağışlara yol açtığı söylenebilir?

Soru 8


Ilıman iklim kuşağında, kıtaların batı kıyılarına düşen yağış miktarı, doğu kıyılarına göre daha fazladır.

Buna etki eden faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Yamaç, cephe ve konveksiyonel yağışların oluşumunda etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Kutuplarda mutlak nemin az olmasına rağmen, bağıl nemin yüksek olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 11


Aylara göre maksimum yağış miktarı ile minimum yağış miktarı arasındaki farkın fazla olduğu bir yer için, aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

Soru 12


Havadaki su buharının tekrar su haline geçmesine yoğunlaşma denir.

Aşağıdaki yoğunlaşma ürünlerinden hangisi, diğerlerine oranla daha yüksekte meydana gelir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisine bakarak, bir yerdeki nem oranı hakkında bilgi edilemez?

Soru 14


Ekvatoral bölgede konveksiyonel yağışların yıl içinde süreklilik göstermesine rağmen, orta kuşakta daha kısa süreli sağanak yağışların görülmesi, orta kuşağın hangi özelliğine bağlanabilir?


Testin Enleri

Can Aksak
Doğru: 14
100 Puan
furkan16
Doğru: 13
92.8 Puan
bismihi sübhaneh
Doğru: 13
92.8 Puan
dursuncbr
Doğru: 13
92.8 Puan
1monur
Doğru: 12
85.7 Puan
YKS Coğrafya Testleri