YKS Coğrafya Türkiye'de Hayvancılık Testi

YKS Coğrafya Türkiye'de Hayvancılık Testi

YKS Coğrafya Türkiye'de Hayvancılık Testi - çöz

YKS Coğrafya Türkiye'de Hayvancılık Testi soruları cevapları
YKS Coğrafya Türkiye'de Hayvancılık Testi

YKS Coğrafya Türkiye'de Hayvancılık TestiSoru 1


Türkiye'deki ahır ve mera hayvancılığı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de hayvancılığı geliştirme ve ülke ekonomisine olan katkısını artırma faaliyetleri içerisinde gösterilemez?

Soru 3


I. Yerli ırkların ıslah edilmesi

II. Ahır hayvancılığının yaygınlaştırılması

III. Et ve süt tüketiminin artırılması

IV. Yaylacılığın yaygınlaştırılması

Yukarıdaki uygulamalardan hangileri hayvancılığın geliştirilmesi ve verimin artırılmasında daha çok etkilidir?

Soru 4


Türkiye'de aşağıdaki yerlerden hangisinde arıcılık faaliyetleri daha yoğun yapılmaktadır?

Soru 5


Balıklar mevsime göre sıcak denizlerden soğuk denizlere veya soğuk denizlerden sıcak denizlere göçerler. Bu göçlerin yapıldığı yollar, balıkçılığa elverişli alanları oluşturur.

Buna göre, aşağıdaki illerden hangisi, yukarıda anlatılan özellikten dolayı balıkçılığa daha elverişlidir?

Soru 6


Son yıllarda Türkiye'de besi hayvancılığının gelişme göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?

Soru 7


Türkiye'de bitki örtüsünün dağılımı, aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisinin dağılımını en az etkiler?

Soru 8


Türkiye'de kümes hayvancılığının daha çok büyük şehirlere yakın yerlerde yoğunlaşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

Soru 9


Aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinin hangisinden elde edilen gelirin Türkiye ekonomisindeki payı daha azdır?

Soru 10


Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına karşın balıkçılık fazla gelişmemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olmasını sağlayan faktörlerden biri değildir?

Soru 12


Ülkemizdeki su ürünlerinin büyük bir kısmını denizlerden tutulan balıklar oluşturur. Denizlerden sağlanan balık üretiminin büyük bir kısmı Karadeniz'den karşılanır.

Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz'in balık üretimindeki payının fazla olmasında etkili değildir?

Soru 13


Ülkemizde yağışlı geçen bir yılda aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisinden elde edilen verimde önemli bir değişiklik olmaz?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki hayvancılığın özelliklerinden biri değildir?

Soru 15


Türkiye'de koyun ve sığır yetiştiriciliğinin yoğun olduğu kırsal kesimlerde, sütü işleyerek çeşitli ürünlere dönüştüren mandıralar bulunmaktadır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini örneklendirir?

Paylaş

YKS Coğrafya Türkiye'de Hayvancılık Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

trk gnş
Doğru: 15
100 Puan
Ali Dirin
Doğru: 15
100 Puan
Edaa
Doğru: 15
100 Puan
Mill
Doğru: 14
93.3 Puan
sütgurmesi
Doğru: 14
93.3 Puan
YKS TYT Coğrafya Testleri