YKS COĞRAFYA Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Test

YKS COĞRAFYA Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Test

YKS COĞRAFYA Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Test - çöz

YKS COĞRAFYA Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Test soruları cevapları
YKS COĞRAFYA Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Test

YKS COĞRAFYA Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme TestSoru 1


Türkiye'de tarımsal nüfus yoğunluğu fazla olan bölgelerin başlıca özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Türkiye'de Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana gibi büyük şehirlerde plansız kentleşme görülmektedir.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu illerde plansız kentleşme olduğuna kanıt oluşturmaz?

Soru 3


İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kırsal kesiminde daha çok toplu yerleşmelere rastlanmaktadır.

Bu bölgelerde toplu yerleşme özelliğinin görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Tarımsal nüfus yoğunluğu, tarımla uğraşan nüfusun tarım arazilerine oranlanmasıyla bulunur.
Buna göre;
I. Orta Kızılırmak,
ll. Doğu Karadeniz,
lll. Orta Fırat,
IV. Yukarı Sakarya,
V. İç Batı Anadolu
bölümlerinden hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğu daha fazladır?

Soru 5


I. Sağlık hizmetlerinin yetersizliği,
II. Iç göçterin fazla olması,
III. Iş gücü ihtiyacının artması,

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de hızlı nüfus artışının olumsuz sonuçlarından değildir?

Soru 6


Yalnızca Türkiye'nin son 50 yıllık kırsal ve kentsel nüfus oranını gösteren bir grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 7


Yukarıda verilen yerlerin hangilerinde kırsal kesimde yer şekillerinin engebeli ve su kaynaklarının
yeterli olması dağınık yerleşmelere neden olmuştur?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesi'nin Toroslar'da yaygın olarak kullanılan yapı malzemesidir?

Soru 9


Aşağıda verilen şehirlerden hangisinin gelişmesinde hem tarım hem sanayi hem de turizm faaliyetleri
birlikte etkili olmuştur?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi'nde nüfusun yoğun olmasında etkili olmamıştır?

Soru 11


Ege ve Akdeniz kıyılarında yaz mevsiminde nüfus artışı görülür.
Aşağıdaki merkezlerin hangisinde, yaz aylarındaki nüfus artışı farklı bir nedene dayanır?

Soru 12


Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ne kadar düşük olursa ortalama yaşam süresi o denli kısadır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

Soru 13


Aritmetik nüfus yoğunluğu, toplam nüfusun yüz ölçümüne bölünmesiyle elde edilir.

Buna göre, Türkiye'de aritmetik nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu coğrafi bölge, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Bir ülkenin nüfus özellikleri ile o ülkenin gelişmişlik düzeyi arasında sıkı bir ilişki vardır.
Buna göre, bir ülkenin gelişme düzeyi arttıkça, aşağıdakilerden hangisinde de artış gözlenir?

Paylaş

YKS COĞRAFYA Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

trk gnş
Doğru: 14
100 Puan
sema cansever akcan
Doğru: 14
100 Puan
paradigma
Doğru: 14
100 Puan
Ali Dirin
Doğru: 14
100 Puan
ceynur
Doğru: 14
100 Puan
YKS TYT Coğrafya Testleri