YKS Coğrafya Türkiye'de Tarım Testi

YKS Coğrafya Türkiye'de Tarım Testi

YKS Coğrafya Türkiye'de Tarım Testi - çöz

YKS Coğrafya Türkiye'de Tarım Testi soruları cevapları
YKS Coğrafya Türkiye'de Tarım Testi

YKS Coğrafya Türkiye'de Tarım TestiSoru 1


Aşağıdakilerden hangisinin Akdeniz ve Ege kıyılarında tarım ürünleri çeşitliliğinin fazla olmasında etkisi yoktur?

Soru 2


Aşağıdaki şehirlerden hangisi, doğal şartlar bakımından seracılık için daha elverişlidir?

Soru 3


Türkiye'de otlak ve çayır alanlarının sürekli olarak azalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Aşağıdaki ürünlerden hangisinin Türkiye'deki yetişme alanı daha geniştir?

Soru 5


Aşağıdaki ovalardan hangisinde iklimin olumsuz etkisinden dolayı tarımsal faaliyetler yeterince gelişmemiştir?

Soru 6


İç Anadolu'da yetiştirilen başlıca ürünler aşağıdakilerden hangisinde birarada verilmiştir?

Soru 7


Türkiye'nin gerçek alanı 814578 km2 olmasına rağmen ancak 263790 km2 lik kısmı tarım yapılabilecek durumdadır. Geri kalan kısmında değişik nedenlerden dolayı tarım yapılamamaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarım alanlarını sınırlandıran doğal şartlardan biri değildir?

Soru 8


İç Anadolu Bölgesi'nde düz alanların geniş yer kaplamasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Soru 9


Türkiye'nin aşağıdaki ekonomik etkinliklerinden hangisi üzerinde özel konumun etkisi daha azdır?

Soru 10


Tarım alanlarının nadasa bırakılmasının başlılıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

YKS Coğrafya Türkiye'de Tarım Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

trk gnş
Doğru: 10
100 Puan
sema cansever akcan
Doğru: 10
100 Puan
Edaa
Doğru: 10
100 Puan
Ali Dirin
Doğru: 9
90 Puan
edkaya
Doğru: 9
90 Puan
YKS TYT Coğrafya Testleri