YKS Coğrafya Türkiye'de Turizm Testi

YKS Coğrafya Türkiye'de Turizm Testi

YKS Coğrafya Türkiye'de Turizm Testi - çöz

YKS Coğrafya Türkiye'de Turizm Testi soruları cevapları
YKS Coğrafya Türkiye'de Turizm Testi

YKS Coğrafya Türkiye'de Turizm TestiSoru 1


Türkiye'de aşağıdaki yerşekillerinden hangisinin turizme katkısı daha azdır?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde kültür turizminin geliştirilmesine yönelik yapılması gereken çalışmalardan biri değildir?

Soru 3


Aşağıdaki yörelerden hangisinin turizminde sel sularının aşındırması sonucunda oluşan yerşekilleri önemli bir yer tutar?

Soru 4


Ege Bölgesi'nde turizm faaliyetlerinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamı olmamıştır?

Soru 5


Bir ülkede turizm faaliyetlerinin yaygınlaşabilmesi için o ülkede doğal zenginliklerin ve tarihi eserlerin yaygın olması gerekmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin sahip olduğu doğal zenginlikler arasında gösterilemez?

Soru 6


Aşağıdaki turistik yerlerden hangisi Akdeniz Bölgesi'nde yer almaz?

Soru 7


Türkiye'nin önemli turizm alanları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 8


Aşağıdaki merkezlerden hangisinin, Türkiye ekonomisine hem turizm hem de endüstri ürünleri alanında katkısı daha fazladır?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde turizm faaliyetlerinin çevresel ve ekolojik etkileri arasında gösterilemez?

Soru 10


Ülkemizin coğrafi özelliklerinden dolayı sınırları geniş olan bölgeler oluşturmak zordur. Ayrıca bazı coğrafi unsurların değişkenlik göstermesi bölge sınırlarının da değişmesine yol açmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi değişkenlik gösteren coğrafi unsurlardan biri değildir?

Soru 11


İstanbul ve Çanakkale boğazlarının stratejik öneminin fazla olmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı avantajlardan değildir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumunun sonuçları arasında yer almaz?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi ülkemizi doğrudan ilgilendiren sorunlardan biri değildir?

Paylaş

YKS Coğrafya Türkiye'de Turizm Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

sema cansever akcan
Doğru: 14
100 Puan
recepalan
Doğru: 14
100 Puan
Edaa
Doğru: 14
100 Puan
Elif T.
Doğru: 12
85.7 Puan
sözelci
Doğru: 12
85.7 Puan
YKS TYT Coğrafya Testleri