YKS Coğrafya Türkiye'de Ulaşım Testi

YKS Coğrafya Türkiye'de Ulaşım Testi sorularını online çözebilirsiniz.

YKS Coğrafya Türkiye'de Ulaşım Testi

YKS Coğrafya Türkiye'de Ulaşım Testi

YKS Coğrafya Türkiye'de Ulaşım Testi - çöz

YKS Coğrafya Türkiye'de Ulaşım Testi soruları cevapları
YKS Coğrafya Türkiye'de Ulaşım Testi


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de ulaşımı etkileyen doğal koşullardan değildir?

Soru 2


Türkiye'de ulaşımı etkileyen faktörler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi yol yapım maliyetini artıran faktörlerden biri değildir?

Soru 3


Türkiye'de demir yollarının dağılımını gösteren harita incelendiğinde, demiryolu bağlantısının kuzey ve güney kıyılarımızda, batı kıyılarımızdaki kadar gelişmemiş olduğu görülür.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


İstanbul Limanı'nın gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

Soru 5


Türkiye'nin coğrafi konumunun deniz ulaşımına elverişli olduğuna, aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilemez?

Soru 6


Aşağıda, Türkiye'nin ulaşımı ile ilgili verilen özelliklerden hangisi yerşekillerine bağlı olarak ortaya çıkmamıştır?

Soru 7


Ülkemizde yer alan önemli limanların kuruldukları yerlerin doğal ve beşeri özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 8


Ülkemizde demiryollarının gelişimiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 9


I. Trabzon

ll. Samsun

lll. Mersin

IV. Zonguldak

Yukarıdaki şehirlerde bulunan limanlardan hangisinin iç bölgelere demir yolu bağlantısı yoktur?

Soru 10


Aşağıdaki bölümlerden hangisi,

• deniz turizmi

• tarihi ve doğa turizmi

• kış turizmi

• kaplıca turizmi

faaliyetlerinin tamamı için elverişlidir?

Soru 11


Ülkemizde yapılan veya proje aşamasında olan aşağıdaki ulaşım sistemlerinden hangisi kara yolu ulaşımını geliştirme amaçlı değildir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki ulaşım faaliyetleri için söylenemez?

Soru 13


Tarihi eserleri, yerşekillerini ve ormanları korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Türkiye'de bazı alanlar milli park haline getirilmiştir. Aşağıda verilen milli parklardan hangisinde yerşekillerini korumak öncelikle amaçlanmıştır?

Soru 14


Türkiye'de son yıllarda havayoluyla yolcu ve yük taşımacılığı hızlı bir gelişme göstermiştir.

Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?


Testin Enleri

recepalan
Doğru: 14
100 Puan
Hafize Eksi
Doğru: 14
100 Puan
Edaa
Doğru: 14
100 Puan
dilara toruno
Doğru: 13
92.8 Puan
ceynur
Doğru: 13
92.8 Puan
YKS Coğrafya Testleri