YKS Coğrafya Türkiye’nin Jeopolitik Konumu Test

YKS Coğrafya Türkiye’nin Jeopolitik Konumu Test

YKS Coğrafya Türkiye’nin Jeopolitik Konumu Test - çöz

YKS Coğrafya Türkiye’nin Jeopolitik Konumu Test soruları cevapları
YKS Coğrafya Türkiye’nin Jeopolitik Konumu Test

YKS Coğrafya Türkiye’nin Jeopolitik Konumu TestSoru 1


I. Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması

II. Hava sahasını ihlaller

III. Kıta sahanlığının sınırlandırılması

IV. Adaların silahlandırılması

Yukandakilerden hangileri, Türkiye'nin Yunanistan ile Ege Denizi'nde yaşadığı sorunlar arasında gösterilemez?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin değişen jeopolitik özelliklerinden biridir?

Soru 3


Türkiye'nin çevresindeki ülkelere göre önemli su potansiyeline sahip olması, bazı ülkelerle çeşitli sorunların yaşanmasına neden olmuştur.

Buna göre,

I. Irak,

II. Suriye,

III. Mısır,

IV. İran

gibi ülkelerden hangileri Türkiye'nin su kaynaklarının paylaşımından dolayı sorun yaşadığı ülkeler arasında gösterilemez?

Soru 4


Batı Trakya Balkanlarda Türkler'in yoğun olarak yaşadığı bölgelerden biridir.

Batı Trakya'da yaşayan Türklere karşı uygulanan baskılar Türkiye ile aşağıdaki ülkelerden hangisi arasında sorunlara neden olmaktadır?

Soru 5


I. Ortalama yükseltisinin fazla olması

II. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en fazla yaklaştığı noktada yer alması

III. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması

IV. Çevresindeki ülkelerin birçoğuna göre zengin su kaynaklarına sahip olması

Yukarıda verilenlerden hangileri, Türkiye'nin jeopolitik önemini artırmaz?

Soru 6


I. İran

II. Irak

III. Suriye

IV. Ermenistan

Türkiye'nin Dicle ve Fırat üzerinde 22 baraj ve çeşitli sulama, hidroelektrik enerjisi tesislerini kapsayan Güneydoğu Anadolu Projesi'ne başlaması yukarıdaki ülkelerden hangileri ile Türkiye arasında sorunlara neden olmuştur?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin jeopolitiğinde değişmeyen unsurlar arasında gösterilebilir?

Soru 8


I. Su

II. Coğrafi konum

III. Stratejik kaynaklar

IV. Sosyal kültürel değerler

Yukarıdaki faktörlerden hangileri, jeopolitik konumda etkili olan değişen faktörler arasında gösterilebilir?

Soru 9


I. Linyit

II. Su

III. Petrol

IV. Bor mineralleri

Yukarıdaki doğal kaynaklardan hangileri, Türkiye'nin jeopolitik önemi üzerinde daha az etkiye sahiptir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin özel konumu ile açıklanamaz?

Soru 11


Jeopolitik konumdan dolayı ülkelerin sahip olduğu coğrafi avantajlar uluslararası siyasetteki önemlerini artırmaktadır. Bir ülkenin jeopolitik konumunda etkili olan faktörler değişen ve değişmeyen faktörler olmak üzere iki gruba ayrılır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi jeopolitik konumda etkili olan değişmeyen faktörlendendir?

Soru 12


I. Batı Trakya sorunu

Il. Kıbrıs sorunu

III. Bosna-Hersek sorunu

IV. Kafkaslar sorunu

Yukarıdaki sorunlardan hangileri Türkiye'yi doğrudan ilgilendirmektedir?

Paylaş

YKS Coğrafya Türkiye’nin Jeopolitik Konumu Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Hafize Eksi
Doğru: 11
91.6 Puan
furkan16
Doğru: 11
91.6 Puan
Demo
Doğru: 11
91.6 Puan
YKS19
Doğru: 11
91.6 Puan
T.Y.G.
Doğru: 10
83.3 Puan
YKS TYT Coğrafya Testleri