YKS-TYT-AYT Deneme Çöz YKS-TYT-AYT Testleri

8868 YKS-TYT Biyoloji Duyu Organları Test II
2309 Endokrin Sistemi ve Hormonlar Test
1671 Hücre Bölünmeleri ve Üreme Çeşitleri Test
135884 YKS Türkçe Sözcükte Anlam Testi I
55644 YKS Türkçe Sözcükte Anlam Testi II
16756 YKS Türkçe Anlatım Bozukluğu Testi I
6031 YKS Türkçe Anlatım Bozukluğu Testi II
6121 YKS Türkçe Anlatım Bozukluğu Testi III
6229 YKS Türkçe Anlatım Bozukluğu Testi IV
38984 YKS Türkçe Cümlede Anlam Testi I
17559 YKS Türkçe Cümlede Anlam Testi II
18742 YKS Tarih İlk Türk Devletleri Testi 1
11299 YKS Tarih İlk Türk Devletleri Testi 2
13807 YKS Tarih Büyük Selçuklu Devleti Testi
6683 YKS Tarih Soruları III
17837 YKS Sözcük Türleri Testi (Ad)
35288 YKS Türkçe Sözcükte Anlam Testi III
8407 YKS Türkçe Ses Bilgisi-İmla-Noktalama Testi
4509 YKS Tarih Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi
2608 YKS Tarih Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi 2
2228 YKS Tarih Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi 3
2889 YKS Tarih Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi 4
2281 YKS Tarih Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi 5
10738 YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 5
3445 YKS Tarih Atatürk İlkeleri Deneme Sınavı
3690 YKS Tarih Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Testi II
2574 YKS Tarih Kurtuluş Savaşında Cepheler Testi 8
2131 YKS Tarih Kurtuluş Savaşında Cepheler Testi 7
2429 YKS Tarih Kurtuluş Savaşında Cepheler Testi 4
1949 YKS Tarih Kurtuluş Savaşında Cepheler Testi 5
2388 YKS Tarih Kurtuluş Savaşında Cepheler Testi 6
4418 YKS Tarih Arayış Yılları (17. Yüzyıl) Testi 2
3952 YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 7
8235 YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 2
6289 YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 6
2434 YKS Tarih Atatürk İnkılapları Deneme Sınavı
12827 YKS Türkçe Cümlede Anlam Testi III
7230 YKS Türkçe Noktalama İşaretleri Testi II
6739 YKS Türkçe Noktalama İşaretleri Testi III
35999 YKS Türkçe Sözcükte Anlam IV (Deyimler - Atasözleri) Testi
6854 YKS Tarih Beylikten Devlete Testi 2
15168 YKS Tarih Dünya Gücü Osmanlı Devleti Testi
4712 YKS Tarih Dünya Gücü Osmanlı Devleti Testi II
11002 YKS Tarih Testi Soruları
5098 YKS Çağdaş Türk Dünya Tarihi Testi
8459 YKS Felsefe Soruları
19361 YKS Tarih Trablusgarp - Balkan Savaşları Testi
2930 YKS Tarih Atatürk İlkeleri Testi III
5508 YKS Tarih Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
2356 YKS Tarih Kurtuluş Savaşında Cepheler Testi 2
3622 YKS Tarih Soğuk Savaş Dönemi Testi II
3680 YKS Tarih Değişim ve Diplomasi (XVIII. Yüzyıl) Testi
6268 YKS Tarih En Uzun Yüzyıl (1800-1909) Testi
3523 YKS Tarih Soruları (Karma Test III)
3532 YKS Tarih Soruları (Karma Test II)
11255 YKS Tarih Soruları (Karma Test)
22553 YKS Coğrafya Deneme Sınavı I
4854 YKS Coğrafya Deneme Sınavı II
9257 YKS Coğrafya Deneme Sınavı III
36867 YKS Felsefeyle Tanışma Testi
8584 YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Testi II
13873 YKS Felsefe Varlık Felsefesi Testi
12742 YKS Felsefe Ahlak Felsefesi Testi
2908 YKS Biyoloji Solunum Ve Boşaltım Sistemleri
6117 YKS Matematik Karmaşık Sayılar Testi
5420 YKS Matematik Permütasyon-Kombinasyon Testi
5551 YKS Matematik Polinomlar Testi
3520 YKS Matematik Parabol Testi
33868 YKS Tarih Deneme Sınavı 2018
33270 YKS Türkçe Noktalama İşaretleri Testi
3931 YGS Biyoloji Canlılarda Sinir ve Duyu Sistemleri Testi
16180 YKS Matematik Sayı Problemleri Testi
3552 YKS Matematik Karışım Problemleri Testi
22840 YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Testi
10796 YKS Türkçe Cümle Çeşitleri Testi II
3223 YKS Matematik İşçi ve Havuz Problemleri Testi
70954 YKS Coğrafya Harita Bilgisi Testi
4526 YKS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi
11822 YKS Tarih İkinci Dünya Savaşı Testi
3081 YKS Tarih Yeni Çağ'da Avrupa Testi II
7041 YKS Tarih Yumuşama Dönemi ve Sonrası Testi
3283 YKS Coğrafya Testleri Bölgeler ve Ülkeler Testi
6708 YKS-TYT Din Felsefesi Test I
15825 YKS Türkçe Paragraf (Anlatım Teknikleri ve Anlatım Özellikleri) Testi
4044 YKS Coğrafya Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları Testi II
35967 YKS Türkçe Karma Dil Bilgisi Testi
4007 YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 8
11221 YKS Tarih Arayış Yılları (17. Yüzyıl) Testi
6861 YKS Tarih 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi Testi
7403 YKS Tarih Soğuk Savaş Dönemi Testi
8976 YKS Matematik Yaş Problemleri Testi
11265 YKS Felsefe Psikoloji Bilimini Tanıyalım Çıkmış Sorular
6986 YKS TARİH İlk Türk İslam Devletleri Tarihi TEST IV
6389 YKS Tarih Yakınçağ'da Avrupa Testi
3383 YKS Tarih Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Testi III
4474 YKS Tarih Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Testi IV
2870 YKS Tarih Atatürk İnkılapları Testi III
5903 YKS Siyaset Felsefe Soruları Testi
7188 YKS Sanat Felsefesi Soruları Testi
8124 YKS Türkçe Paragrafta Yardımcı Düşünce Testi
15959 YKS Türkçe Fiil, Fiilimsi ve Ek Fiil Testi
60779 YKS Türkçe Ses Bilgisi Soruları Testi
3188 YKS Tarih Orta Çağ'da Avrupa Tarihi Testi II
67529 2018 YKS Türkçe Deneme Sınavı
20991 YKS Türkçe Paragrafın Konusu ve Ana Düşüncesi Testi
7763 YKS Coğrafya Türkiye'de Tarım Testi
7328 YKS Coğrafya Türkiye'de Hayvancılık Testi
3114 YKS Coğrafya Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları Testi
2484 YKS Coğrafya Türkiye'de Endüstri-Ticaret Testi
7784 YKS Coğrafya Türkiye'de Ulaşım Testi
6241 YKS Coğrafya Türkiye'de Turizm Testi
4150 YKS-TYT Coğrafya Ülkeleri Tanıyalım Test
11384 YKS Coğrafya Harita Bilgisi Testi II
16190 YKS Coğrafya Paralel ve Meridyenler Testi
10995 YKS Tarih Yeni Çağ'da Avrupa Testi
3110 YKS Matematik Hareket Problemleri Testi
6286 YKS Matematik Olasılık Testi
17430 YKS Tarih Beylikten Devlete Testi
12948 YKS Tarih Kurtuluş Savaşında Cepheler Testi
9425 YKS Tarih Atatürk İlkeleri Testi II
5790 YKS Coğrafya Türkiye'nin Yer Şekilleri Testi
1840 YKS Coğrafya Türkiye'de Sanayi, Ticaret ve Ormancılık Testi
30608 Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları Testi
6066 YKS Coğrafya Harita Bilgisi ve Ölçekler Test
4603 YKS Coğrafya Harita Bilgisi ve Ölçekler Test II
12475 YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 4
2376 YKS Tarih Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi Testi 3
27606 YKS Tarih İlk Türk Devletleri Testi
8488 YKS Coğrafya Harita Bilgisi ve Ölçekler Test III
22387 YKS Türkçe Cümlede Anlam Testi IV
18877 YKS Coğrafya İklim Bilgisi Testi
6300 YKS Tarih Türkiye Tarihi Testi 2
6083 YKS TARİH İlk Türk İslam Devletleri Tarihi TEST III
5386 YKS Tarih İslamiyat Öncesi Türk Tarihi Testi 3
10695 Atatürk Dönemi İç Politika ve İnkılaplar Testi
12165 YKS Tarih Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi 6
4765 YKS Tarih I.TBMM Dönemi Testi
23920 YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test
2832 YKS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 2
3430 YKS Tarih Kurtuluş Savaşında Cepheler Testi 3
11410 YKS COĞRAFYA Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Test
2914 YKS Tarih Atatürk İnkılapları Testi
2884 YKS Tarih Atatürk İnkılapları Testi II
12959 YKS TARİH İlk Türk İslam Devletleri Tarihi TEST II
19779 YKS Tarih Atatürk İlkeleri Testi
5809 YKS Türkçe Cümlenin Anlatım Özellikleri Testi
62838 YKS Türkçe Paragraf (Genel Tekrar) Testi
4979 YKS Coğrafya Türkiyenin İklimi TEST
2548 YKS Coğrafya Türkiyenin Yüzey Şekilleri Testi
4148 YKS Tarih Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Testi
2906 YKS Tarih Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi Testi 4
7817 YKS Türkçe Cümlede Anlam Testi V
19219 YKS Tarih Birinci Dünya Savaşı Testi
5631 YKS Tarih Türkiye Tarihi Testi
8862 YKS Türkçe Cümle Çeşitleri Testi
8137 YKS TÜRKÇE Cümlede Anlam Testi VI
3956 YKS Coğrafya Nemlilik ve Yağış Test
19365 YKS Coğrafya İç Kuvvetler Test
4782 YKS Tarih Dünya Gücü Osmanlı Devleti Testi III
2637 YKS Tarih Türkiye Tarihi Testi 3
6144 YKS Tarih Mondros Ateşkesi ve Cemiyetler Test
2804 YKS-TYT Türkiyede Ekonomik Faaliyetler Test
6195 YKS Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Test II
5711 YKS Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Test
2784 YKS Türkçe Karma Dil Bilgisi Testi II
6298 YKS TÜRKÇE Cümlede Anlam Testi VII
3914 YKS Türkçe Paragrafta Yardımcı Düşünce Testi II
1932 YKS-TYT Türkçe Yazım Kuralları Testi II
10390 YKS Türkçe Paragrafta Yapı Testi
90092 YKS Coğrafya Doğa ve İnsan Testi
7228 YKS Coğrafya İzohipsler Testi
7387 YKS Sözcük Türleri Testi (Zamir)
10100 YKS Coğrafya Coğrafi Konum Test
8629 YKS Türkçe Cümlenin Öğeleri Test
558 YKS-TYT Matematik Koşullu Olasılık Test
25480 YKS-TYT Coğrafya Dünyanın Şekli ve Hareketleri Test
9280 YKS-TYT Coğrafya Atmosfer ve Sıcaklık Test
99023 YKS Tarih Bilimine Giriş Test
9152 YKS Basınç ve Rüzgarlar Test
7607 YKS Coğrafya Nem ve Yağış Test
6938 YKS Coğrafya İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü Test
9339 YKS Coğrafya Dış Kuvvetler Test
2953 YKS Felsefe Duyum ve Algı Test
5793 YKS Sözcük Türleri Testi (Sıfat)
31239 YKS Tarih İlk Çağ Uygarlıkları Testi
4082 YKS Tarih Mudanya ve Lozan Antlaşması Testi
2079 YKS Türkçe Eylem-Ek eylem-Eylemsi Testi
2252 YKS Coğrafya Su Kaynakları ve Toprak Çeşitleri Testi
8148 YKS Coğrafya Doğal Afetler Testi
1650 YKS Coğrafya Türkiye’de Bölge Sınıflandırması Testi
2499 Küresel ve Bölgesel Örgütler Sıcak Çatışma Bölgeleri Testi
3423 YKS Tarih 18.Yüzyılda Osmanlı Devleti Testi
4422 YKS-TYT Felsefe Mantığa Giriş Testi
2085 YKS Felsefe Psikolojide Araştırma Yöntemleri Test
4153 YKS Psikolojide Yaklaşımlar ve Ekoller Testi
3086 YKS Sözcük Türleri Testi (Edat-Bağlaç)
4149 YKS Coğrafya Coğrafi Konum Test II
766 YKS Matematik Taban Aritmetiği Test II
1362 YKS Matematik Taban Aritmetiği Test
1430 YKS Matematik Köklü İfadeler Test
3045 YKS Matematik Oran-Orantı Çıkmış Sorular
1567 YKS Matematik Doğru-Ters Orantı Testi
1150 YKS Matematik Aritmetik ve Geometrik Ortalama Test
1492 YKS Matematik Kesir Problemler Testi
1179 YKS Matematik Kar-Zarar ve Yüzde Problemleri Test
1039 YKS Matematik Kar-Zarar ve Yüzde Problemleri Test II
1403 YKS Matematik Kümeler Testi
14353 YKS Matematik Doğal Sayılar Testi
2259 YKS Matematik Doğal Sayılar Testi II
1545 YKS Matematik Doğal Sayılar Testi III
1582 YKS Matematik Doğal Sayılar Testi IV
6278 YKS Bölme-Bölünebilme Kuralları Test
1701 YKS Bölme-Bölünebilme Kuralları Test II
5801 YKS Coğrafya Türkiye’nin Jeopolitik Konumu Test
3004 YKS Türk-İslam Devletleri Siyasi ve Uygarlık Tarihi Test
5481 YKS Felsefi Bilgi, Felsefenin Özellikleri Test
2574 YKS Felsefi Bilgi, Felsefenin Özellikleri Test II
1475 YKS Coğrafya Nüfus, Yerleşme ve Nüfus Politikaları Test
2360 YKS Coğrafya Türkiyenin İklimi ve Bitki Örtüsü Test
3738 YKS Coğrafya Türkiyenin İklimi ve Bitki Örtüsü Test II
12638 YKS Türkçe Paragrafın Anlatım Biçimleri Test
2021 YKS Felsefe Ahlak Felsefesi Testi II
2030 YKS Psikoloji Öğrenme Bellek Düşünme Test
5013 YKS Tarih Orta Çağ'da Avrupa Tarihi Testi
2139 YKS Tarih XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti Testi
32215 YKS Coğrafya Doğa ve İnsan Testi II
2144 YKS-TYT Coğrafya Doğal Kaynaklar ve Çevre Testi
4232 2018 YKS Coğrafya Deneme Sınavı
4775 YKS Türkçe Cümlenin Öğeleri Testi II
3824 YKS Coğrafya Ülkeler Coğrafyası Testi
4245 YKS Türkçe Paragrafın Konusu ve Ana Düşüncesi Testi II
12990 YKS Türkçe Paragrafın Konusu ve Ana Düşüncesi Testi III
6914 YKS Felsefeyle Tanışma Testi II
7486 YKS Tarih İlk Çağ Uygarlıkları Test II
1696 YKS Coğrafya İklim Bilgisi Testi II
1373 YKS Coğrafya Türkiyede Sıcaklık Test
2103 YKS Felsefe Varlık Felsefesi Testi II
1225 YKS Sanat Felsefesi Soruları Testi II
3098 YKS Felsefe Bilim Felsefesi Testi
9795 YKS-TYT Türkçe Sözcükte Yapı Testi
1291 YKS Felsefe Bilim Felsefesi Testi II
15461 YKS Türkçe Sözcükte Anlam Testi IV
2580 YKS Sözcük Türleri Testi
2741 YKS Tarih 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Islahat Hareketleri Test
2859 YKS Tarih 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Islahat Hareketleri Test II
3198 İklim Elemanları Sıcaklık Test
2703 YKS Coğrafya Nüfus Politikaları Testi
834 YKS Coğrafya Türkiye'de Hayvancılık Testi II
1217 YKS-TYT Coğrafya Türkiye'de Tarım Testi II
27942 YKS-TYT Türkçe Yazım Kuralları Testi
3131 YKS Sözcük Türleri Testi (Zarf)
6282 YKS Türkçe Fiil Çatısı Testi
3644 YKS Coğrafya Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri Test
11677 YKS Biyoloji Hücre Testi
3033 YKS Biyoloji Fotosentez Testi
8183 YKS Biyoloji Canlıların Sınıflandırılması Testi
3583 YKS Biyoloji Ekoloji Testi
4943 YKS Biyoloji Hücre Bölünmeleri Testi
2854 YKS-TYT Biyoloji Kalıtım Testi
13233 YKS Biyoloji Duyu Organları Testi
3446 YKS-TYT Biyoloji Destek ve Hareket Sistemi Testi
1740 YKS Biyoloji Boşaltım Sistemi Testi
6032 YKS-TYT Coğrafya Dünya’nın Hareketleri Testi
2989 YKS-TYT Coğrafya Dünya’nın Hareketleri Testi II
14724 YKS Türkçe Tamlamalar Testi
5792 2018 YKS-TYT Tarih Genel Tekrar Testi
1727 YKS Biyoloji Üreme ve Gelişme Test
4815 Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği Test
27321 Bitki Biyolojisi Test
727 Bitki Biyolojisi Test II
6914 YKS Biyoloji Dolaşım Sistemi Test
3188 YKS Biyoloji Bağışıklık Sistemi Test
2082 YKS Türkçe Eylem Çatısı Test
11659 YKS Türkçe Ekler Testi
5342 YKS-AYT Biyoloji Enzimler Testi
1526 Hayatın Başlangıcı ve Evrim Testi
3360 YKS Türkçe Anlatım Bozukluğu Testi V
2020 YKS-TYT Matematik Tam Sayılar Testi
10291 YKS-TYT Matematik Rasyonel Sayılar Testi
1080 YKS-TYT Matematik Rasyonel Sayılar Testi II
4199 YKS-TYT Matematik Üslü Sayılar Testi
2176 YKS-TYT Matematik Köklü Sayılar Test
2221 YKS-TYT Matematik Denklem Çözme Test
7763 YKS Biyoloji Sindirim Sistemi Test
1638 YKS Coğrafya Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Test II
2821 YKS Matematik Problem Çözme Test
1516 YKS-TYT Matematik Fonksiyonlar Test
779 YKS-TYT Matematik Fonksiyonların Grafiği Test
606 YKS-TYT Matematik İşlem Testi
534 YKS-TYT Matematik Modüler Aritmetik Testi
2155 YKS-TYT Matematik Çarpanlara Ayırma Test
1486 YKS-TYT Matematik Mutlak Değer Testi
3301 YKS Türkçe Cümle Bilgisi Testi
10330 YKS Tarih İlk Çağ Uygarlıkları Test III
1990 YKS-TYT Din Felsefesi Test II
25057 YKS Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test
12353 YKS Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test II
17266 YKS-TYT Biyoloji Bilimi Test
14797 YKS Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri Test
2109 YKS Biyoloji Solunum Sistemleri Test
1263 YKS Coğrafya Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya Test
16418 YKS Biyoloji Sinir Sistemi Test
8072 YKS Biyoloji Endokrin Sistem Testi
1784 YKS Biyoloji Endokrin Sistem Testi II
4579 YKS Biyoloji Nükleik Asitler ve Protein Sentezi Test
1449 Metabolizma ATP ve Hücresel Solunum Test
1850 YKS-TYT Biyoloji Üreme Çeşitleri Test
31616 YKS-TYT Tarih Bilimine Giriş Test
8735 Haritalarda Yeryüzü Şekillerini Gösterme Test
3693 Haritalarda Yeryüzü Şekillerini Gösterme Test II
7148 YKS-TYT Felsefenin Alanı Test
2755 YKS-TYT Felsefenin Alanı Test II
1456 YKS Coğrafya Ortak Payda Bölge Test
2617 YKS-TYT Ekosistem ve Madde Döngüsü Test
661 YKS Biyoloji Ekoloji Test II
619 Küresel ve Bölgesel Örgütler Test
639 YKS Biyoloji Canlılarda Davranış Test
851 YKS Biyoloji Canlı Grupların Genel Özellikleri Test
1852 YKS Tarih Küreselleşen Dünya Test
852 YKS Tarih Küreselleşen Dünya Test II
380 YKS Matematik Olasılık Testi II
546 YKS-TYT Matematik Permütasyon Test
1266 YKS-TYT Matematik Permütasyon Test II
1096 YKS Biyoloji Ökaryot Canlılar Grupları Test
8512 Osmanlı Kuruluş Dönemi Test
1922 II. TBMM Dönemi ve Çok Partili Hayata Geçiş Test
1062 YKS-TYT Coğrafya Enerji Taşımacılığı Test
1046 YKS Matematik Basamak Analizi Test
4014 YKS-TYT Coğrafya Deneme Sınavı
2051 YKS Coğrafya Çevre ve Toplum Test
3094 YKS Coğrafya Akarsular Test
10677 YKS-TYT İslam Tarihi Test
3302 YKS Coğrafya İklim Tipleri Test
515 YKS Matematik Faiz Problemleri Test
29753 YKS Matematik Temel Kavramlar Test
2004 Türk Dış Politikası ve İkinci Dünya Savaşı Test
606 YKS Matematik Küme Problemleri Test
1691 YKS-TYT Asal Çarpanlara Ayırma Test
1868 YKS-TYT Biyoloji Canlıların Sınıflandırılması Test
1531 İklim Elemanları Basınç Test
1861 İklim Elemanları Rüzgarlar Test
3524 YKS-TYT Biyoloji Bilimi Test II
2497 Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
4541 YKS-TYT Fiiller Test
106078 YKS-TYT Sayı Basamakları Test
18140 YKS-TYT Sayı Basamakları Test II
2076 YKS-TYT Bilgi Türleri Test
1221 YKS-TYT Siyaset Felsefesi Test
2090 İnsanda Sindirim Sistemi Test
922 YKS Biyoloji Lenf ve Bağışıklık Sistemi Test
3857 TYT Felsefeye Giriş Test
1846 TYT Felsefeye Giriş Test II
1123 YKS-TYT Tarih Yakınçağ'da Avrupa Test II
22053 TYT Türkçe Paragrafın Yapısı Test
4697 TYT Matematik Temel Kavramlar Test
1116 YKS-TYT Matematik Obeb-Okek Test
670 YKS-TYT Matematik Obeb-Okek Test II
1053 YKS-TYT Biyoloji Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme
1277 YKS-TYT Biyoloji Mayoz Bölünme ve Eşeyli Üreme
683 Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık Test
1529 Protista - Mantar ve Bitki Alemleri Test
532 YKS-TYT Türkiyede Ekonomik Faaliyetler Test II
511 YKS-TYT Coğrafya Ülkeleri Tanıyalım Test II
349 Bağımlı ve Bağımsız Olaylar Test
1725 Klasik Dönem Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Test
450 YKS-TYT Matematik Kombinasyon Test
878 YKS-TYT Coğrafya Beşeri Yapı Test
629 YKS-TYT Coğrafya Beşeri Yapı Test II
919 YKS-TYT İklim Bilgisi Atmosfer ve Sıcaklık Test
2169 YKS-TYT Felsefeyle Tanışma Testi III
559 Yerin Yapısı ve Oluşum Süreci Test
511 Yerin Yapısı ve Oluşum Süreci Test II
1507 YKS-TYT Coğrafya İzohipsler Test II
1245 Rüzgarlar ve Akarsuların Oluşturduğu Şekiller Test
1647 YKS-TYT Coğrafya Karstik Şekiller Test
801 Yerin Şekillenmesi Test
743 Sözcük Türleri Testi (İlgeç-Bağlaç-Ünlem)
728 Canlıların Ortak Özellikleri Test
1135 İlk Çağ Uygarlıkları Test IV
293 Bölme-Bölünebilme Kuralları Test II
333 Eşeyli Üreme Test
175 YKS-TYT Matematik Permütasyon Test III
526 Sözcük Yapısı Test
600 Sözcük Yapısı Test II
870 II. Dünya Savaşı ve Sonrası Test
558 YKS Türkçe Tamlamalar Testi II

YKS-TYT-AYT Popüler Testler

YKS Testleri Çöz

YKS Test Çöz

YKS Deneme Çöz

YKS Deneme Çöz

YKS Deneme Çöz