Edebiyat Akımları Test

Edebiyat Akımları Test. AYT Edebiyat Testleri Çöz kategorisi Edebiyat Akımları Test çöz. Edebiyat Akımları Test online çöz

Edebiyat Akımları Test. AYT Edebiyat Testleri Çöz kategorisi Edebiyat Akımları Test çöz. Edebiyat Akımları Test online çöz Edebiyat Akımları Test. AYT Edebiyat Testleri Çöz kategorisi Edebiyat Akımları Test çöz. Edebiyat Akımları Test online çöz

Edebiyat Akımları Test. AYT Edebiyat Testleri Çöz kategorisi Edebiyat Akımları Test çöz.Edebiyat Akımları Test Çöz

Edebiyat Akımları Test. AYT Edebiyat Testleri Çöz kategorisi Edebiyat Akımları Test çöz. Edebiyat Akımları Test online çöz

Online Edebiyat Akımları Test Soruları çöz

Online Edebiyat Akımları Test pdf indir

Online Edebiyat Akımları Test

Soru 1


Klasisizmin, sanatçıyı kısıtlayan katı kurallarına savaş açan bu sanatçılar önce, onun akla ve sağduyuya verdiği önemi reddedip duygu ve hayale değer verdiler. "Deha akıldadır." diyen klasiklere, "Deha yürektedir." karşılığını verdiler. Sınırsız bir hayal gücüne kavuşan sanatçılar kendilerini daha özgür gördüler.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada edebiyat anlayışı belirtilen sanatçılardan biri olamaz?

Soru 2


Corneille, La Bruyere ve Moliere'in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


-, doğa olaylarındaki "Aynı nedenler, aynı sonuçlar doğurur." ilkesinin -determinizm- edebiyata aktarılmasıdır. Bu anlayışa göre, toplumsal nedensellik bir yana bırakılarak salt yaşananlar, yapıtlarda nesnel olarak bütün çirkinlik ve iğrençliğiyle yansıtılmaya çalışılmıştır. -, "Toprak" adlı yapıtıyla bu akımın başarılı bir örneğini vermiştir. --

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir?

Soru 4


----, gerçekçilik ilkesini benimseyen bir şiir akımıdır. ---- akımının aşırı duygusallığına, öznelliğine, abartılı söyleyişlerine karşı çıkan şairler; içedönük şiir yerine dışadönük, dış dünyayı nesnel biçimde gözlemleyip anlatan şiirler ortaya koymuşlardır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir?

Soru 5


Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı, karşısında verilen edebiyat akımının bir temsilcisi değildir?

Soru 6


İnsanların gerçek eğilimleri, istekleri, toplum yasalarının, geleneğin, ahlakın, dinin baskıları yüzünden, bilançaltında saklıdır. Rüyalar, sayıklamalar, sarhoşluk halleri, delilikler, aklın denetimi dışındaki hareketler olduğundan insanın gerçek kişiliğini ortaya koyar. Öyleyse gerçek insanı anlatmak durumunda olan sanatçı, insanın bu halleri üzerinde durmalıdır.

Bu parçada temel niteliği açıklanan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Stendhal: "Roman dediğin, bir uzun yol üzerinde gezdirilen aynadır." demiştir.

Stendhal, bu sözüyle, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin temel niteliğini ortaya koymuştur?

Soru 8


Klasisizm ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Soru 9


"Sanat, sanat içindir." ilkesini benimseyen bu şairler, şiirde güzelliğin peşine düştüler. Bu şairlere göre güzellik ancak güzel biçimlerle elde edilebilir. O yüzden biçim güzelliğine her şeyden çok önem verilmesi, şiirin ahlaksal, siyasal ve toplumsal sorunları anlatan bir araç olmaktan çıkarılıp bir amaç haline getirilmesi en önemli hedefleridir. Gautier, Banville, François Coppee bu akımın önemli temsilcilerindendir. Edebiyatımızda Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret, Yahya Kemal bu akımdan etkilenmişlerdir.

Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Aşağıdakilerin hangisinde sembolizm akımına bağlı sanatçılar bir arada verilmiştir?

Soru 11


Romantizm ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Soru 12


Aşağıdakilerin hangisinde Gustave Flaubert'le aynı edebiyat akımına bağlı sanatçılar bir arada verilmiştir?

Soru 13


Aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisi sadece şiir alanında ortaya çıkmıştır?

Edebiyat Akımları Test ve cevapları
Edebiyat Akımları Test pdf

Paylaş

Etiketler: