Halk Edebiyatı Test

Halk Edebiyatı Test. AYT Edebiyat Testleri Çöz kategorisi Halk Edebiyatı Test çöz. Halk Edebiyatı Test online çöz

Halk Edebiyatı Test. AYT Edebiyat Testleri Çöz kategorisi Halk Edebiyatı Test çöz. Halk Edebiyatı Test online çöz Halk Edebiyatı Test. AYT Edebiyat Testleri Çöz kategorisi Halk Edebiyatı Test çöz. Halk Edebiyatı Test online çöz

Halk Edebiyatı Test. AYT Edebiyat Testleri Çöz kategorisi Halk Edebiyatı Test çöz.Halk Edebiyatı Test Çöz

Halk Edebiyatı Test. AYT Edebiyat Testleri Çöz kategorisi Halk Edebiyatı Test çöz. Halk Edebiyatı Test online çöz

Online Halk Edebiyatı Test Soruları çöz

Online Halk Edebiyatı Test pdf indir

Online Halk Edebiyatı Test

Soru 1


Aşağıdakilerin hangisinde divanı olan Halk şairleri bir arada verilmiştir?

Soru 2


Kul Mustafa kulluğunu bilmez mi

Varıp dostun bahçesine girmez mi

Dilber bize destimalin vermez mi

Ağladıkça çeşmim yaşı sil deyü

Bu dizelere bakılarak Halk şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 3


Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

Soru 4


Bad-ı saba selam söyle o yare

Mübarek hatırı hoş mudur nedir

Nideyim yitirdim, bulamam çare

Mestane gözleri yaş mıdır nedir

Bu dörtlük aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

Soru 5


Karacaoğlan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 6


Ala gözlerini sevdiğim dilber

Ben güzel görmedim senden ziyade

Bilmem huri misin gökten inen

Bugün güzelliğin dünden ziyade

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde doğmuştur. Gözleri dünyaya kapalıdır. Babasının telkiniyle saz çalıp şiir söylemeye başlamıştır. Ahmet Kutsi Tecer sayesinde yurt çapında tanınmıştır. Köy Enstitüleri'nde halk türküsü öğretmenliği yapmıştır. Özel bir kanunla kendisine maaş bağlanmıştır. Şiirlerinde ölüm, kardeşlik, dünyanın geçiciliği ve sevgi temalarını işlemiştir. Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın şiirlerinin yer aldığı yapıtlarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Tekke ve Tasawuf edebiyatında, Yunus Emre ---, Kaygusuz Abdal ----, Pir Sultan Abdal --- tanınmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

Soru 9


Aşağıdakilerin hangisinde aynı yüzyılda yaşamış saz şairleri bir arada verilmiştir?

Soru 10


Halk şiirlerinin özelliklerini taşıyan, ancak dini konuları işleyen şiirlerden oluşan edebiyattır. İlk büyük şairi Yunus Emre'dir. Bu edebiyatta şiir; ilahi aşkı, peygamber ile ilgili düşünceleri, tarikatlara mensup kişilere tarikat adabını anlatmak için bir araç olarak görülür.

Bu parçada açıklanan edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Tekke ve Tasavvuf edebiyatında, okunduğunda saçma sözlerden oluştuğu sanılan; ancak gerçekte çok derin tasavvufi konuları işleyen felsefi şiirlere ne ad verilir?

Soru 12


Aşağıdakilerin hangisinde Tekke ve Tasavvuf edebiyatı şairleri bir arada verilmiştir?

Halk Edebiyatı Test ve cevapları
Halk Edebiyatı Test pdf

Paylaş

Etiketler: