YKS Edebiyat Tanzimat Edebiyatı Testi

YKS Edebiyat Tanzimat Edebiyatı Testi sorularını online çözebilirsiniz.

YKS Edebiyat Tanzimat Edebiyatı Testi

YKS Edebiyat Tanzimat Edebiyatı Testi

YKS Edebiyat Tanzimat Edebiyatı Testi - çöz

YKS Edebiyat Tanzimat Edebiyatı Testi soruları cevapları
YKS Edebiyat Tanzimat Edebiyatı Testi


Soru 1


"Şemsettin Sami" ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Soru 2


Abdülhak Hamit Tarhan'a ait aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır?

Soru 3


Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

Soru 4


Ziya Paşa ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Soru 5


Daha çok nesir alanındaki yenilikleriyle Türk edebiyatında önemli bir yer tutar. Bir gazeteci olarak, "halkın kolaylıkla anlayabileceği" yolda yazmak amacını güttüğünden, düşüncelerini yalın ve açık bir anlatımla söyleme yolunu tutmuş, söz hüneri göstermekten kaçınmıştır. Bunu sağlamak için de secileri bırakmış, asıl düşünce ile ilgisi bulunmayan doldurma sözlere yer vermemiş, düşüncelerini kısa cümlelerle anlatmaya çalışmıştır. Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkardaki yazılarında böyle bir yol izlemiştir.

Bu parçada tanıtılan hangisidir?

Soru 6


Recaizade Mahmut Ekrem ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 7


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere, ayraç içindeki ifade getirilirse bir bilgi yanlışı ortaya çıkar?

Soru 8


"Şinasi" ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 9


Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin tiyatro türünde eseri yoktur?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi, kendi türünün edebiyatımızdaki ilk örneği değildir?

Soru 11


"Ahmet Vefik Paşa" ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi Ziya Paşa'nın eserlerinden biri değildir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi, Şinasi'nin edebiyatımıza getirdiği yeniliklerden biri değildir?

Soru 14


.......... Tanzimat döneminde dil ve sözlük alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Kamus-ı Türkiadlı eseri önemli bir sözlüktür. Kamus-ı Arabi ve Kamus-ı Fransevi diğer sözlük çalışmalarıdır. Ayrıca altı ciltlik ansiklopedik sözlük niteliği taşıyan Kamusu'l Alam adlı eseri vardır.

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Vefik Paşa'nın eserlerinden biri değildir?


Testin Enleri

yakup.onat
Doğru: 15
100 Puan
tuğba tncr
Doğru: 15
100 Puan
Avifors
Doğru: 15
100 Puan
sözelci
Doğru: 15
100 Puan
Sınavmağduru
Doğru: 15
100 Puan
YKS Edebiyat Testleri