YKS Edebiyat Yazar Eser Soruları IV

YKS Edebiyat Yazar Eser Soruları IV

YKS Edebiyat Yazar Eser Soruları IV - çöz

YKS Edebiyat Yazar Eser Soruları IV soruları cevapları
YKS Edebiyat Yazar Eser Soruları IV

YKS Edebiyat Yazar Eser Soruları IVSoru 1


Şiirin ve edebiyatın kuramlarını anlattığı denemeleriyle tanınmasının yanı sıra ironi ve humar özellikleri taşıyan şiirleriyle modern şiirimizi tema ve dil bakımından geliştirmiştir. "Dünya İşleri", "Kikirikname", "Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu", "Boğaziçi Şıngır Mıngır", "Kurutulmuş Felsefe Bahçesi" ve "Nezleli Karga" tanınmış yapıtlarıdır.

Bu parçada sözü edilen Cumhuriyet Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen sanatçıyla ilgili değildir?

Soru 3


Gösterişli eğlencelerde hayallerinin gerçekleşmesini sağlayacak beyaz atlı prensini arayan Emma, bir çiftlik sahibinin kızıdır. Bir gün çiftliğe gelen Doktor Charles (beyaz atlı prens) Emma'ya aşık omuş ve evlenmişlerdir. Arzuladığı yaşamı bulamayan Emma, yasak aşklarla kendini avutmaya başlar ve ciddi bir bunalıma girer. Charles, karısını iyileştirmek için her türlü çareye başvurmuştur fakat sonuç alamamıştır. Ödenmeyen senetler sonucunda evlerine haciz konur. Bu acılara dayanamayan Emma, ilaç içerek intihar eder. Charles da karısının acısına dayanamaz ve kısa bir süre sonra o da ölür.

Bu parçada sözü edilen yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Kemal Tahir'in bu romanı, yurt dışında yaşayan Kamil Bey ve ailesinin ülkeye dönmesiyle başlar. Yıl, 1916'dır. Osmanlı Devleti, her geçen gün güç ve toprak kaybetmektedir. Kamil Bey de Batı'da bulunduğu dönemde ekonomik sıkıntılar yaşar. İstanbul'a, bazı mülklerini satmak için gelmektedir. Kamil Bey, eşi Nermin Hanım ve kızı Ayşe, Batı kültürünü çok iyi bilmelerine rağmen kendi kültürlerine fazlaca önem vermezler.

Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Romanda, bir köy ağasının oğlu olan Ayaşlı İbrahim, bir apartman dairesini oda oda kiralayarak geçimini sağlamaktadır. Yazar da bu odalardan birini kiralar. Soluk benizli bir kız olan evin hizmetçisi Halide'nin yardımıyla eve yerleşir. Odalarda, kadın, erkek, genç, ihtiyar, evli, bekar çeşitli insanlar oturmaktadır. Ülkenin çeşitli kesimlerinden gelen bu insanların maceraları ve birbirleriyle olan ilişkileri akıcı bir üslupla anlatılmaktadır.

Bu parçada sözü edilen yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Durum anlatımına dayanan öykücülüğün kurucusudur. Üslubunda şiirsellik ve deneme türünü andıran bir hava vardır. Oyunlarında ise geçiş dönemi Rusyası'nın umutsuzca yaşayan soylularının ve aydınlarının iç dünyasını başarılı bir biçimde yansıtmıştır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Divan edebiyatının önemli şairlerinden biridir. Kadılık, medreselerde hocalık görevlerinden sonra Rumeli Kazaskerliğine kadar yükselmiştir. Çok istediği halde şeyhülislam olamamıştır. Sözcüklerin ahengine, biçim mükemmelliğine, söyleyiş güzelliğine önem vermiştir. Yaşadığı dönemin ihtişamını şiirlerine yansıtmıştır. Kanuni'nin ölümü üzerine "terkib-i bent" biçiminde yazdığı mersiyesi, türünün başarılı örneklerindendir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Bazı sanatçılar, bazı şiir biçimleri ve türleriyle adeta özdeşleşmiştir. Hicviyeriyle -, şarkılarıyla -, rubaileriyle - bunun en güzel örneğidir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

Soru 9


Aşağıda verilen roman kahramanlarından hangileri karşısındaki sanatçıya ait değildir?

Soru 10


Taşlama ve yergi arası bir anlatımla işlediği öykü, roman ve oyunları düşündürücü olduğu kadar, güldürücü öğeler de taşır. Toplumsal çarpıklıklara sınıfsal açıdan bakarak Anadolu insanının sorunlarını kara mizah yöntemiyle yansıtır. "Hala Dayı", "Zıkkımın Kökü", "Donumdaki Para", "Deliye Her Gün Bayram" ve "Devletin Malı Deniz" tanınmış yapıtlarındandır.

Bu parçada tanıtılan Cumhuriyet Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


--- edebiyatının tanınmış sanatçılarından ---, serüven dolu yaşamındaki deneyimlerine dayanarak birçok serüven romanı yazmıştır. En ünlü yapıtı, bindiği gemi batınca ıssız bir adaya çıkarak orada yirmi sekiz yıl tek başına yaşama mücadelesi veren ve kurtulmayı başaran bir kişiyi anlattığı "Robinson Crusoe" adlı romanıdır. Roman, yazınsal düzeyinin düşüklüğü hakkında çeşitli eleştiriler yapılmış olmasına rağmen etkileyici konusu ve serüvenleri ile Batı'nın sömürge tarihi ve felsefesini anlatması bakımından önemlidir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

Paylaş

YKS Edebiyat Yazar Eser Soruları IV sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

leylanur çe
Doğru: 11
100 Puan
rachel pier
Doğru: 11
100 Puan
ayşegülllll
Doğru: 11
100 Puan
ahmet taşkı
Doğru: 11
100 Puan
gamzethekil
Doğru: 11
100 Puan