YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Testi II

YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Testi II

YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Testi II - çöz

YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Testi II soruları cevapları
YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Testi II

YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Testi IISoru 1


Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmayı sür­dürmeye ve daha ileriye götürmeye neden olan faktörler arasında gösterilebilir?

Soru 2


Felsefe, önceden kazanılmış bilgiler üzerine bir bilgidir. Felsefede yeni birşeyler öğrenilmesinin yanında zaten hazır olan bilgiler evren, insan ve değer bütünlükleri içerisinde yeniden ele alınmaktadır.

Bu parçada felsefe bilgisinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

Soru 3


Platon; "Çözümde önemli olan, sonucun doğru veya yanlış olması değildir, çözümün genel gidiş yoludur." sözünde aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

Soru 4


Felsefi düşünce, kendisine veri olarak ele aldığı her türlü malzemeyi akıl süzgecinden geçirir.

Bu cümlede felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

Soru 5


Bilim tek tek olgularla değil, aynı türden olguların ortak yönleriyle ilgilenir.

Bu cümlede bilimin aşağıdaki niteliklerinden hangisi söz konusu edilmektedir?

Soru 6


Bilim, tek tek olaylarla değil, olgu türleriyle uğra­şır. Ortak nitelikleri olan bir olgu grubunu, örneğin hareket ya da düşme olayını inceler. Ulaştığı sonuçlar da bir tek hareket ya da düşme olayı için değil, tüm hareket ya da düşme olayları için geçerlidir.

Bu parçada bilimin aşağıdaki özelliklerinden hangisi söz konusu edilmektedir?

Soru 7


Bugün felsefe özellikle en genel anlamda insan sorunlarıyla, bu arada bilgi sorunlarıyla ilgileni­yor. Onun kanatları altında yaşayan pek çok bilgi alanı bilim olup gidince o iyiden iyiye rahatladı.

Bu parçaya göre felsefeyi rahatlatan durum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Sanat, güzeli arama, bulma veya yaratma anla­mına gelen bir etkinliktir. Akıl ilkelerine bağlı kalı­narak akıl yürütme yolu ile ulaşılan bir bilgi değildir. Temel olarak duyguların yaratıcı ifadesi veya dışa vurumudur Sanatçıya yol gösteren, sanatçının sezgisidir.

Bu parçadaki görüş aşağıdaki yargılardan han­gisini desteklemektedir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi "bilginin kaynağı"nı be­lirten bir açıklamadır?

Soru 10


Bilgi duyulardan mı geliyor; duyu öncesi zihin ye­teneklerinden mi? Bilgi nasıl oluşur? Ham malzemenin zihinde bilgi haline gelmesinde hangi etkenlerin rolü vardır? Bilginin elde edilmesinde "sezgi" nin rolü var mıdır; varsa bu rol ne derece önemlidir?

Bu sorular aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?

Soru 11


"Dış evren, olduğu gibi değil, insanın onu algıla­dığı gibi bilinmektedir."

Kant bu sözünde, algılamanın hangi özelliğini vurgulamaktadır?

Soru 12


Sofistler, öğrencilerine genel - geçer doğru bilgi­nin olmadığını söylemişlerdir. Doğruluğun ve de­ğer yargılarının toplumlara, tek tek insanlara göre değiştiğini dile getirmişlerdir.

Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi sofistlerin görüşünü yansıtır?

Paylaş

YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Testi II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Berk Can Nalbant
Doğru: 12
100 Puan
gurbet hangül
Doğru: 12
100 Puan
Aysenurryoldas
Doğru: 12
100 Puan
sevvalacar
Doğru: 12
100 Puan
Pıtırcık
Doğru: 12
100 Puan
YKS TYT Felsefe Testleri