YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Testi

YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Testi

YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Testi - çöz

YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Testi soruları cevapları
YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Testi

YKS Felsefe Bilgi Felsefesi TestiSoru 1


I. Duyular nesneleri oldukları gibi değil, göründükleri gibi yansıtır.

II. Birbirinin karşıtı olan iki sav aynı kesinlikte doğrulanabilir.

III. Bilim, insanların uzlaşabileceği kesin bir bilgidir.

Bu bilgilerden hangisi, şüpheci yaklaşımı destekler?

Soru 2


Bizi amacımıza ulaştıran, pratik değeri olan ve başarılı olmamızı sağlayan fikirler doğrudur. Her türlü bilgi, kanun, kuram ve kavram hedefe varmada birer araçtır. Bu bilgiler uygulamada insanı başarıya götürürse iyi ve gerçektir. Tersi söz konusu olursa kötüdür ve ger­çek değildir.

Dewey'e göre, bilginin doğruluğunun ölçütü aşağı­dakilerden hangisidir?

Soru 3


Pyrrhon'a göre duyular insanı aldatır. Örneğin, bir nesne yakından büyük, uzaktan küçük göründüğü gibi, bir kaşık, su içinde kırık olarak algılanır. Diğer du­yularda da benzer yanılmalar vardır. Böyle olunca, kavramlar ve düşüncelerde yanılmalar olur. Dolayısıyla yapılması gereken, her şeye şüphe ile bakmaktır.

Buna göre, Pyrrhon'un bilgi görüşü hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?

Soru 4


Bilgi felsefesi, bilgilerimizin kaynağını ve değerini herkes tarafından kabul edilip edilemeyeceğini sorgulayan ve araştıran felsefe dalıdır. Felsefenin diğer bütün dalları bu alanla ilgilidir. Çünkü nasıl öğreneceğimizi bilmeden, neyi öğreneceğimizi veya neyi kesin olarak öğrendiğimizi söyleyemeyiz. Bir şeyi kesin olarak bilme yeteneğinden yoksun olmak; akıl yürütme kapasitesinden yoksun olmak demektir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin konularından değildir?

Soru 5


- Protagoras: Bir şey bana nasıl görünüyorsa öyledir. Rüzgar üşüyen için soğuk, üşümeyen için ise soğuk değildir.

- Gorgias : Hiçbir şey yoktur. Var olsaydı bile bilinemezdi. Bilinse bile başkalarına aktarılamazdı.

- Timon: Herhangi bir konu hakkında doğru ya da yanlış şeklinde yargıda bulunulamaz.

Bu bilgilerden, aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

Soru 6


Rousseau: "Ben kuralları, yüksek bir felsefenin ilkelerinden çıkarmıyorum. Tersine, onları yüreğimden çıkarıyorum. Neyi yapmalıyım ve ne istemeliyim? gibi sorulara cevap veren benim. Bu nedenle doğru diye hissettiğim her şey doğru, yanlış diye hissettiğim her şey de yanlıştır."

Rousseau'nun bu düşüncesi, aşağıdaki yargılar­dan hangisini destekler?

Soru 7


"Bir şeyi mutlak olarak bilmemiz bütün hakikatleri ek­siksiz bilmemize bağlıdır. Çünkü her hakikat diğerine zorunlu olarak bağlıdır. Ama hakikatin alanı insanın kavrayabileceği kadar dar olmadığından insan bütün hakikatleri bilemez."

Buna göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ula­şılır?

Soru 8


Bir şey ne doğrudur ne yanlıştır. Her yargı ve her yar­gının çelişiği için aynı güçte nedenler bulunabilir. Du­yumların nesneyle, görünüşün gerçeklikle uyuşup uyuşmadığı bilinemeyeceğine ve doğruyu yanlıştan ayıracak bir ölçüt bulunmadığına göre, nesnelerle ilgili çelişik yargılar ileri sürülebilir. Bu nedenle her türlü yargıdan kaçınılmalıdır.

Parçada, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

Soru 9


Descartes'a göre, evrenin kesin bilgisine ulaşılabilir. Bu bilgiye ise, insanın sahip olduğu tüm inançları ve doğru bilgi kabul ettiği her şeyi zihninden atarak kavu­şabilir. Descartes, şüpheyi araç olarak kullanarak gerçeğin bilgisine ulaşmayı amaçlamıştır.

Descartes'ın bu çalışmaları aşağıdaki problemlerden hangisine cevap bulmaya yöneliktir?

Soru 10


Kant'a göre gerçek dünya, duyular yoluyla sözünü edebildiğimiz ve algılayabildiğimiz dünyadır. Duyulara bağlı olan insan ancak görünen dünyayı bilebilir. Gö­rünenin arkasındaki varlık alanı ise bize kapalı kalır.

Parçada Kant, aşağıdakilerden hangisinin olanak­sızlığını vurgulamaktadır?

Soru 11


Sofistlere göre hiçbir filozof doğruyu öğretemez. Çünkü sofistlere göre doğru, her filozofun kendi söylediğidir. O halde, filozof sayısı kadar doğru vardır. Örneğin, evrenin ana maddesinin ne olduğuna ilişkin fikir yürü­ten ve onu keşfettiğini zanneden filozoflar birbirlerinden farklı olarak , ana maddeyi ateş, su, hava, toprak olarak açıklamışlardır.

Parçaya göre, sofistlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 12


"Doğru bilgi var mıdır?" sorusuna Sofistler: "Doğru bilgi kişiden kişiye değişir." Şüpheciler: "Doğru bilgiye ulaşmak imkansızdır." Rasyonalistler: "Doğru bilgiye aklı etkin bir şekilde kullanarak ulaşılır." görüşleriyle karşılık vermişlerdir.

Bu bilgilere dayanarak ;

I. Filozoflar aynı konuda birbirinden farklı görüşler üretebilir.

ll. Bilimsel gelişmeler filozofların görüşlerini etkiler.

lll. Felsefe subjektif bir bilgi türüdür.

görüşlerinden, hangisine ulaşılabilir?

Paylaş

YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

sayısalcınıs
Doğru: 12
100 Puan
recepalan
Doğru: 12
100 Puan
Edaa
Doğru: 12
100 Puan
Aysenurryoldas
Doğru: 11
91.6 Puan
kpln1914
Doğru: 11
91.6 Puan
YKS TYT Felsefe Testleri