YKS Felsefe Psikoloji Bilimini Tanıyalım Çıkmış Sorular

YKS Felsefe Psikoloji Bilimini Tanıyalım Çıkmış Sorular

YKS Felsefe Psikoloji Bilimini Tanıyalım Çıkmış Sorular - çöz

YKS Felsefe Psikoloji Bilimini Tanıyalım Çıkmış Sorular soruları cevapları
YKS Felsefe Psikoloji Bilimini Tanıyalım Çıkmış Sorular

YKS Felsefe Psikoloji Bilimini Tanıyalım Çıkmış SorularSoru 1


Umut, annesine "Açım." diyerek yiyecek istediğinde, kendi toplumundaki anne-çocuk etkileşiminde benimsediği normları göz önünde bulundurmuş olabileceği gibi annesine bağımlılığını da ifade ediyor olabilir. Aslında insan davranışı, iklimden hormon düzeylerine kadar bir yığın kültürel ve kültürel olmayan faktörlerden etkilenir.

Buna göre, amacı insan davranışlarını anlamak olan psikolojinin izleyeceği yol aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi gelişim göreviyle ilişkilendirilebilir?

Soru 3


Beni bu güzel havalar mahvetti.

Böyle havada istifa ettim

Evkaftaki memuriyetimden.

Tütüne böyle havada alıştım.

Böyle havada aşık oldum;

Eve ekmekle tuz götürmeyi

Böyle havalarda unuttum;

Şiir yazma hastalığım

Böyle havalarda nüksetti:

Beni bu güzel havalar mahvetti.

O. Veli Kanık'ın bu şiiri, psikoloji ile ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisini doğrudan desteklemek için kullanılabilir?

Soru 4


Sağlıklı bir beden gelişimi hem duygusal ve sosyal gelişimin, hem de zihinsel gelişimin temelini oluşturur. Duygusal ve sosyal gelişim ile zihinsel gelişim arasında da güçlü bağlar vardır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumu en iyi özetler?

Soru 5


Refleks, bir uyarana karşılık olarak verilen ani ve istemsiz (irade dışı) bir tepkidir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi reflekse bir örnektir?

Soru 6


Aşağıdaki durumlardan hangisinde, farklı bireylerin benzer davranış gösterme olasılığı en azdır?

Soru 7


"Büyüme, gelişme için gerekli bir koşuldur fakat tek başına yeterli değildir."

Aşağıdaki durumlardan hangisinde buna benzer bir ilişki görülmez?

Soru 8


İnsan etkinlikleri bütünüyle ele alınıp değerlendirildiğinde insanların, aşağıdaki amaçlardan en çok hangisini gerçekleştirmeye yöneldikleri görülür?

Soru 9


Daha çok, zekanın etkili olduğu ilk insan davranışı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Bir davranışın ortaya çıkmasında kişinin biyolojik özelliklerinin, seçmişinin, o andaki içsel durumunun, içinde bulunduğu fiziksel ve toplumsal çevrenin etkisi vardır. Herhangi bir uyarıcı karşısında kişinin nasıl davranacağını kestirebilmek için bu etmenlerin tümü hakkında bilgi sahibi olmak gerekir

. Bu paragrafta verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 11


Atın dudaklarıyla, kedinin diliyle su içmesi hareketi şu olayların hangisiyle ilişkindir?

Paylaş

YKS Felsefe Psikoloji Bilimini Tanıyalım Çıkmış Sorular sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ece kor
Doğru: 11
100 Puan
ninovalı saly
Doğru: 11
100 Puan
Elif Su İzmir
Doğru: 10
90.9 Puan
Yusuf polat
Doğru: 9
81.8 Puan
Emos
Doğru: 8
72.7 Puan
YKS TYT Felsefe Testleri