YKS Felsefe Varlık Felsefesi Testi

YKS Felsefe Varlık Felsefesi Testi

YKS Felsefe Varlık Felsefesi Testi - çöz

YKS Felsefe Varlık Felsefesi Testi soruları cevapları
YKS Felsefe Varlık Felsefesi Testi

YKS Felsefe Varlık Felsefesi TestiSoru 1


Materyalizme göre, var olan her şey maddedir; maddi değilmiş gibi görünen duyum, düşünce, zihin gibi olaylar veya varlıklar da maddenin hareket ve değişmelerine indirgenebilir. Her şey mekanik bir nedensellik sonucu ortaya çıkar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi materya­lizmin görüşüdür?

Soru 2


"Tanrı" veya "doğru" idesi, "daire" veya "eşitlik" düşüncesi duyu deneyinden hiçbir şekilde türeti­lemeyen gerçekliklerdir. Dış dünyada gördüğü­müz ya da kağıda çizdiğimiz hiçbir daire, bir mer­kezden eşit uzaklıktaki noktaların toplamı olarak, daire tanımına tam olarak uymaz.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine işaret edilmektedir?

Soru 3


Ressamın tablosundaki çok sayıdaki farklı renk, onun paletindeki dört temel rengi farklı oranlarda karıştırmasının sonucu olarak ortaya çıkar.

Bu örnek aşağıdaki görüşlerden hangisini desteklemek için kullanılabilir?

Soru 4


Whitehead'a göre, var olan her şey değişim halindedir. Örneğin, bir elma önce yeşildir, sonra kızarır ya da sararır. Dünya'da daima yeniye ve yenilenmeye doğru bir eğilim vardır.

Bu parçaya göre Whitehead'ın varlık görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Bilime göre varlık, dış nesnel gerçeklikte var olan her tür olgusal ve edimsel şeydir. Bilim, varlığa realist olarak yaklaşır. Realizme göre, insan zih­ninden bağımsız olarak bir varlık alanı vardır. Bi­lim bu görüşü olduğu gibi benimseyerek, varlığın dış dünyada nesnel olarak var olduğunu kabul eder.

Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi bilimin inceleme alanına giren bir varlık örneği değildir?

Soru 6


Taoculuk, yerle göğün arasında boşluk görür. Boşluğun çoğaldığını ve yayıldığını ileri sürer. Taoculuk, bu boşluk düşüncesi ile varlığı reddeden nihilizme yaklaşmaktadır.

Bu parçada, aşağıdakilerden hangisinin temellendirilmesine ilişkin bir görüş yer almaktadır?

Soru 7


Felsefe, varlığı ve varolanla ilişkili olayları bir bü­tün olarak ve her şeyiyle açıklamak ister. Bu şek­liyle de bilimlerin parçaladığı varlık alanlarını birleştirmek, bilimler arasındaki bağı göstermek is­ter. Felsefe, tüm varlık dünyasını yöneten ilkeleri bulup açıklamak ister.

Bu parçada belirtilen konular, felsefenin aşa­ğıdaki disiplinlerinden hangisiyle ilgilidir?

Soru 8


Hegel, metafiziği aklın nesnelere bakış biçimi, aklın dünyayı yorumlama şekli olarak görür.

Buna göre, Hegel'in metafiziği ne olarak gördüğü söylenebilir?

Soru 9


Bilimler varlığı çeşitli alanlara bölerek değişik açılardan ele alıp incelerken, felsefe bir "temel disiplin" gibi varlığı bütün olarak inceler.

Bu parçaya göre felsefenin bilimden farkı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Aristoteles'e göre, varlık algıdan ibaret olmayıp, tersine var olduğu için algı vardır; bizden tama­men bağımsız, gerçek bir dünya vardır.

Bu parçada anlatılmak istenen nedir?

Soru 11


Aktif bir tavır sergileyen insan, bir nesneye yöne­lerek o nesnenin bilgisini elde edebilir. Bunun gi­bi herşeyi bilme arzusunda olan insan da, tüm varlıkların bilgisini araştırabilir.

Bu parçaya göre bilgi edinmenin amacı aşağı­dakilerden hangisidir?

Soru 12


"Gerçekten var olan nedir?" sorusuna, "Şu görmüş olduğumuz tek tek nesnelerdir; şu masa, şu insan, şu ağaç, gibi objelerdir. Yoksa Platon'un dediği gibi görmediğimiz idealar değildir."

Aristoteles bu görüşünde gerçek varlıkların hangi özelliğe sahip olduğunu vurgulamakta­dır?

Paylaş

YKS Felsefe Varlık Felsefesi Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

aslan21
Doğru: 12
100 Puan
Aleynaocalan
Doğru: 12
100 Puan
Elif T.
Doğru: 12
100 Puan
rıdvan bey
Doğru: 11
91.6 Puan
Nur__Nur
Doğru: 11
91.6 Puan
YKS TYT Felsefe Testleri